Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.
Led oss på den rette vei

Led oss på den rette vei

  • 16.02.2019
  • Basim Ghozlan

Lovet være Gud, all verdens Herre …. Led oss på den rette vei!

Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.

Denne bønnen er en del av det første kapitlet i Koranen. Vi resiterer den flere ganger om dagen. Hver gang vi står i bønn starter vi med å lese åpningskapitlet (surat al fatiha). Lovet være Gud, all verdens Herre …. Led oss på den rette vei!

Profeten fred være med ham pleide ofte å be: Å Gud gi oss veiledning og tilgivelse.

Bønnen minner oss om å alltid være på vakt mot våre egne svakheter. Det kan være fristelser, latskap, gjerrighet, egoisme eller hva det måtte være.

Bønnen er også en påminnelse om at «fasiten» ennå ikke er funnet og at vi må anstrenge oss for å finne den. Ansvaret for å finne sannheten og for å følge den hviler ene og alene på oss selv. Gud hjelper oss bare når vi faktisk gjør vårt beste og vi retter oss mot Gud og ber om hjelp. 

Når vi sier: «Led oss på den rette vei» innstiller vi oss på at vi er i søkemodus og at vi er villige til å endre oss hver gang vi oppdager noe som er bedre enn det vi er og det vi har. Bønnen er med andre ord ikke bare en bønn. Den er også en innstilling til livet. De som oppfører seg som om de har monopol på sannheten og oppfører seg om de allerede har sikret seg en plass i paradiset handler stikk i motsatt til denne bønnens ånd.

Koranen viser oss to kategorier mennesker som har gått vekk fra den rette vei. Den ene er de som har funnet sannheten, men som har snudd ryggen til den. Den andre gruppen består av dem som ikke bryr seg. Tenk deg en person som er syk og som vet hva slags medisin som kurerer, men så velger han en helt annen type medisin. Den andre gruppen er å liknes med dem som forkaster medisinsk ekspertise, og velger medisin på egen hånd uten noe kunnskap. Det ender tragisk i begge tilfeller.

Noen vil tro at bønnen «Led oss på den rette vei» bare handler om tro og det neste liv. Virkeligheten er at den også handler om dette livet og hvordan vi innretter oss overfor hverandre. «Led oss på den rette vei» innebærer at vi ber for alle, vi ber for det store «vi». Vi tar med andre ord ansvar for fellesskapet. Vi ønsker alle godt og ber for at det skal gå bra med alle. Egoisme har ingen plass her. Når vi ber for andre, må vi samtidig gjøre det vi kan for hjelpe folk, stille opp for dem og bistå med det vi har. Det handler om velferd og fellesskap.

 

Veien vi ønsker å følge er ofte krevende. Det krever både innsats for å finne og mot for å følge den. Men ikke fortvil, prisen er verdt å betale. Belønningen er å være med dem som Gud har beredt glede. Om du måtte ha gått mot strømmen, ofret tid, krefter eller penger for å følge sannheten er dette en liten pris sett i forhold til belønningen du har i vente.

NB. Lydfilen er innspilt av OLAV NJAASTAD i NRK.