Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.
Urenheter (Najasah)

Urenheter (Najasah)

 • 05.01.2010
 • Trine Beate Frigstad

Stoff i dette innlegget er samlet og oversatt av Trine Beate FrigstadNajasah refererer til rituell urene substanser som muslimer må unngå. Derfor må de vaske seg hvis de skulle komme til å skitne til sine klær eller sin kropp.

Stoff i dette innlegget er samlet og oversatt av Trine Beate Frigstad

Najasah refererer til rituell urene substanser som muslimer må unngå. Derfor må de vaske seg hvis de skulle komme til å skitne til sine klær eller sin kropp. Allah sier i Koranen, “Hold dine klær rene!” (al-Muddather 74:4) og “Gud elsker de botferdige og dem som holder seg rene”! (al-Baqqarah 2:222) Allahs Sendebud sa også, “Renhet er halve troen.”
Ulike typer urenheter
 1. Døde dyr:
  Det refereres her til dyr som dør av naturlige årsaker, uten at de slaktes på riktig islamsk måte. Avskårede deler fra levende dyr, regnes også blant denne typen.
  Unntak:

  • Døde sjødyr og døde sikader: Ibn Umar berettet at Guds Sendebud hadde sagt: “To typer døde dyr og to typer blod er tillatt for oss. De døde dyrene er sjømat og sikader. De to typene blod er (blod fra) lever og milt.”
  • Døde dyr som ikke har rennende blod, som bier, maur o.s.v. Disse regnes som rene. Hvis de skulle komme til å falle ned i en eller annen substans og dø, vil denne substansen ikke bli uren.
  • Bein, horn, klør, pels, fjær og skinn av døde dyr.Alle disse regnes for å være rene. ‘Si, “Jeg finner ikke i det som er meg åpenbart noe som er forbudt for en som skal spise, unntatt selvdødt, utgytt blod og svinekjøtt.” (al-An’am, 6:145) Om dette sa Ibn Abbas: “Det er kjøttet som er forbudt. Skinnet, tenner, bein, pels og ull er tillatt.”

 2. Blod:
  Dette gjelder blod som er blitt utgytt av et slaktet dyr. Ibn Juraij sa om dette Koranverset: “utgytt blod” (al-An’am, 6:145) at dette er blodet som renner ut. Blodet som ikke renner ut, men beholdes i årene er tillatt. Og ifølge Abu Majlizu, “Det som er forbudt er blodet som renner ut fra dyret når det slaktes.”

 3. Svinekjøtt
  Ifølge det tidligere siterte verset (al-An’am 6:145) regnes svinekjøtt som urent.

 4. Oppkast, urin, og ekskrementer:
  Disse tingene er urene. Men litt magesyre eller urin fra et guttebarn som ammes regnes ikke som urent. Det er tilstrekkelig å helle litt vann over urinen til det diende guttebarnet. Dette er hentet fra Umm Qais hadith.

 5. Al-Wadi
  Wadi er en tykk, hvit substans som utsondres etter at man later vannet. Det betraktes som urent. ‘Aishah sa, “Wadi kommer ut etter at man later vannet. Man bør vaske de intime deler og utføre wudu (renselsen). Det er ikke nødvendig med ghusl (full renselse/bad).

 6. Al-Madhi:
  Dette er en slimete, hvit væske som utsondres fra kjønnsorganene før selve samleiet. Vanligvis er man ikke oppmerksom på dette. Det utsondres både fra mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, men mest fra sistnevnte. Det er obligatorisk å vaske det fra kroppen. Hvis det kommer på klærne, er det nok å ta det bort med litt vann.

 7. Al-Mani(sæd).
  Noen av de lærde hevder at sæd er urent, men mest sannsynlig at det er rent, for det anbefales å vaske den våte sæden, mens den tørre kan tørkes av. Ibn Abbas spurte Guds Sendebud hvordan det forholder seg med sæd på klær; “Det er det samme som slim og spytt. Det er nok å tørke området med en klut.


Hvordan det forholder seg med urin og avføring til dyr som ikke er tillatt å spise.
Begge disse betraktes som urene. I en hadith (al-Bukhari, Ibn Majah, Ibn Khuzaymah) står det, “Det er urent. Det er avføringen til et esel.” Men i små mengder blir det tilgitt, for det er vanskelig å beskytte seg selv helt fra det. Når det gjelder urin og avføring fra dyr som det er tillatt å spise kjøtt fra, sier Malik, Ahmad og en gruppe fra Shafiskole at det er rent. Ibn Taymiyyahs kommentarer til dette spørsmålet er, “Ingen av Følgesvennene anså det for å være urent. Påstanden om at det er urent er av nyere dato.

Al-Jallalah betegner et dyr som spiser avfallet eller kjøtt fra andre dyr, som kameler, kuer, sauer, kyllinger, gjess osv. Ibn ‘Abbas beretter at Guds Sendebud forbød å drikke melken fra slike dyr. Hvis jallalahdyret holdes borte fra de andre dyrene over tid og får ren mat og drikke, blir det rent og regnes ikke lenger for å være jallalah. Da blir det tillatt å spise.

Alkohol. Ifølge de flest lærde anses alkohol for å være urent. Noen hevder at det er rent, ut fra den abstrakte betydningen av rijs. Gud sier i Koranen: “Dere som tror; alkohol, hasard, offerstener og spådomspiler er en gru og et Satans verk. Unngå det, -at det må gå dere godt.

(5:92) I Subul as-Salaam står det om alkohol: “Deres kilde er ren, og selv om de er forbudt betyr det ikke at selve objektet er urent. Hasj, for eksempel er forbudt, men den er likevel ren. Alle urene ting er forbudt, men rene ting er ikke alltid tillatt. Det er for eksempel forbudt for
menn å ha på seg gull og silke, men gull og silke er absolutt rent i seg selv.

Hunder
Hunder betraktes som urene. Et fat som en hund har slikket av, skal vaskes sju ganger. Hvis en hund slikker fra et fat med tørrfôr, må man vaske det som ligger tett inntil tørrfôret. Hvis man kommer i kontakt med en hund er det, ifølge flere lærde, ikke noe problem, men hvis det kommer noe spytt eller væske fra hunden over til kroppen eller til klærne må man da vaske dette før man gjør salah.

Rense kroppen og klærne
Hvis klærne eller kroppen er forurenset av urenheter, er det obligatorisk å vaske urenhetene bort med vann. Dette gjelder i de tilfeller der urenhetene er synlige, som for eksempel blod. Hvis flekkene er veldig vanskelige å få bort, kan man overse dem etter å ha vasket de stedene man tror urenhetene har truffet. Hvis derimot urenhetene ikke er synlige, som for eksempel urin, er det nok å vaske klesplagget en gang.