Mandag, 16.05.2022 - 15. Shawwal 1443 h.

Bønn; Islams andre søyle i det daglige liv

Bønn; Islams andre søyle i det daglige liv

Bønnen har en sentral plass i den islamske praksisen, og er den andre søylen blant de fem søylene i Islam. Gjennom koranen og profeten Mohammeds (fvmh) hadith blir muslimer gjentatte ganger påminnet om denne fundamentale religiøse plikten.

Bønnen har en sentral plass i den islamske praksisen, og er den andre søylen blant de fem søylene i Islam. Gjennom koranen og profeten Mohammeds (fvmh) hadith blir muslimer gjentatte ganger påminnet om denne fundamentale religiøse plikten. For en praktiserende muslim er det like vanlig å be fem ganger om dagen, som å spise eller sove. Gjennom bønnen styrker vi vår tro og forholdet til religionen.
I et muslimsk land er opprettholdelsen av de daglige fem bønnene en forholdsvis enkel oppgave. Både tid og sted er som regel lagt til rette for dette formålet. Dette er i motsetning til ikke-muslimske land der man må streve for å finne tid eller sted hvor bønnen kan gjøres. Å praktisere de daglige fem bønnene i et ikke-muslimsk land, kan bli en utfordring. I den private delen av dagliglivet er det som regel ikke noen problem å ta seg tid til å be, men i den offentlige delen av hverdagen kan det kanskje skape noen problemer. De fleste kjenner seg igjen i en arbeidssituasjon eller på skolen, hvor det er tid for bønn og man sitter og har undervisning, eller at man ikke kan gå fra arbeidet sitt i en arbeidssituasjon. Mange muslimer velger å løse slike hindringer på ulike måter.

Når det gjelder stedet for utførelsen av bønnen, har man som regel ordnet et rom hvor dette kan la seg gjøre. Mange er så heldige å få en arbeidsgiver eller et skolepersonell som viser forståelse for andres levemåter og livssyn, og går dermed med på å skaffe rom for dette. Andre kan være litt uheldige med at deres overhode ikke tillater utførelsen av bønnen på offentlige steder med argumenter som at religionen er en privatsak og utførelsen av ens religiøse tro er noe som skal gjøres i privatlivet.

Men uansett vankeligheter og hindringer, er det viktig å ikke gi opp. For at vi skal kunne få våre overordnede til å akseptere våre krav og forventninger, må vi muslimer gå frem på en forsiktig måte. For det første er det alltid viktig å søke hjelp hos Allah sw om å veilede oss i vanskeligheter og hindringer og å gi oss styrke og tålmodighet. Dette er uten tvil det første skrittet man må ta hvis man føler motbør, og man vil med en gang merke at ting blir bedre.

Videre er det viktig å gå fram på en ordentlig måte, når det gjelder å søke om tillatelse fra ens overhode angående bønn. Det er først og fremst viktig å forklare vedkommende om årsaken til at man ønsker tid til bønn under arbeid/skoletid og et bønnested. Det er viktig å komme med fornuftige argumenter og ordlegge seg på en riktig måte og forklare hva hele saken går ut på. Rolig temperament, ordentlig forklaring, hensyn og respekt, er viktige nøkkelord for å få gjennomslag for sitt ønske.

Som regel tar det kun fra 5-10 min. å be på jobb/skole, dvs at man kun nøyer seg med å be de obligatoriske bønnene (fardh). Fordi det er begrenset med tid blir det vanskelig å be sunnah- bønnene. Alle har jo krav på en liten pause i arbeidstiden. Den tiden noen velger å bruke på røyk, kan du som muslim bruke på bønnen dersom tiden er inne. Det samme gjelder også for skoleelever hvor man har frikvarter og pauser. Bønn på jobb/skole vil helt sikkert også få en til å føle seg bedre både fysisk og psykisk, og det blir dermed lettere for en person å konsentrere seg, om sine gjøremål og plikter.

Det å streve etter å opprettholde bønnen og prøve å be på den riktige måten, vil uten tvil gjøre oss fortjent til Allahs nåde og velsignelse. Den som strever i religionens sak, har en stor belønning i vente hos Allah sw. Og Allah sw ser og hører hva hans tjenere gjør. Måtte Allah veilede oss alle til den rette vei og hjelpe oss til å etablere og opprettholde våre bønner (amin).