Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Hva sier hadith om fasten og ramadan?

Hva sier hadith om fasten og ramadan?

Oversatt av M. Ghozlan Bli med på en liten tur gjennom 35 hadith fra Sahih Bukhari, Sahih Muslim og flere kilder.

Oversatt av M. Ghozlan
Bli med på en liten tur gjennom 35 hadith fra Sahih Bukhari, Sahih Muslim og flere kilder.
1. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Allah den Allmektige, Den Majestetiske har sagt at: "Enhver handling, som foretas av Adams sønner (menneskene), er for dem selv, unntatt fasten, for fasten er for Meg, og det er Jeg, som gir belønning for den. Fasten er som en beskyttelse. På en fastedag bør han ikke føre usømmelig tale, og han bør ikke bli sint og kjefte. Hvis en annen fornærmer ham eller angriper ham, skal han bare si: "Jeg faster, jeg faster."
Jeg sverger ved Den, i hvis Hånd Muhammeds sjel befinner seg (dvs. Allah), at den fastendes ånde visselig er [vil bli belønnet med] mer velluktende hos Allah enn duften av moskus. Den fastende har to gleder: Når han bryter fasten, gledes han over det, og når han møter sin Herre, er han takknemmelig for sin faste.
"
(Al-Bukhari, Muslim)
En annen versjon fra Al-Bukhari lyder:
" Den fastende gir for Min skyld avkall på sin mat og drikke og sitt begjær. Den fastendes anstrengelser er for Meg, og det er Jeg, som gir belønning for det, og en god handling belønnes tifold."


2. Sahl ibn Sa’d (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) har sagt at: " I Paradiset er det en port ved navn "Ar-Rayyân", som de fastende på Dommens dag vil gå inn. Ingen andre enn dem vil gå gjennom denne port. Det vil bli sagt: "Hvor er de fastende?" Så vil de reise seg, og ingen andre enn dem vil gå gjennom porten. Når de er inne, vil den bli lukket, og det kommer ikke flere gjennom den."
(Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi og Al-Nasa’i)
Al-Tirmidhi gjengir samme hadith, og tilføyer: " Og den, som går gjennom denne porten, vil aldri føle tørst igjen."


3. Abdullah ibn Omar (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " Fasten og Koranen vil på Dommens dag gå i forbønn for den troende. Fasten vil si: "O min Herre! Jeg har forhindret ham i å ta til seg næring og i å tilfredsstille sitt begjær, la meg derfor gå i fobønn for ham." Koranen vil si: "Jeg har forhindret ham i å sove om natten, la meg derfor gå i forbønn for ham." Deretter vil de gå i forbønn."
(Ibn Hanbal)


4. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " For enhver handling finnes det en rensende almisse. For kroppen er den rensende almisse fasten. Hva fasten angår, er halvparten utholdenhet."
(Ibn Majah)


5. Abu Hurairah (Allah være tilfreds med ham) sa, at Profeten Muhammad, (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Allah har ikke bruk for en persons avholdenhet fra mat og drikke, hvis vedkommende ikke også oppgir falsk tale og onde gjerninger."
(Bukhari)

6. Abu Usama (Allah være tilfreds med ham) uttalte: "Jeg sa engang: "O Allahs Sendebud! Vis meg hvordan jeg best kan arbeide for å tilbe min Herre." Han sa: " Du skal faste, for intet kan måle seg med fasten." Derpå gjentok jeg: "Vis meg hvordan jeg kan arbeide for å tilbe min Herre." Han sa igjen: " Du skal faste, for intet kan måle seg med fasten." Jeg sa enda en gang: "Vis meg hvordan jeg kan arbeide for å tilbe min Herre." Han sa nok en gang: " Du skal faste, for intet kan måle seg med fasten."
(Al-Nasâ’i)

En annen versjon fra Al-Nasâ’i lyder:
"Jeg gikk for å finne Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) og jeg sa til ham: "O Allahs Sendebud vis meg hvordan jeg kan arbeide, for å gjøre meg fortjent til en belønning fra Allah." Han sa: "Allah påbyr deg å faste, for intet kan måle seg med fasten."


7. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Det er tre personer, hvis bønn om hjelp vil bli hørt: Den fastende, når han bryter sin faste. Den rettferdige imam (leder), og en person som lider under urettferdighet og derfor bønnfaller Allah om hjelp. Allah opphøyer deres bønner til over skyene. Himmelens Porter er åpne for dem og Herren vil si: "Ved Min Makt og ved Min Majestet! Jeg vil sannelig hjelpe deg, også selv om det vil bli etter en viss tid."
(Ibn Hanbal, Al-Tirmidhi, Ibn Majah)


8. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Den, som gir for Allahs skyld, om det så kun er et minimum av hans eiendom, kalles til Paradisets Porter, og det vil bli sagt: "O Allahs tjener! Det er godt." Den, som har utført sin bønn, vil bli kalt til Bønnens Port. Den, som har kjempet for Allahs sak, vil bli kalt til Kampens Port. Den, som har opprettholdt fasten, vil bli kalt til Porten Ar-Rayyân. Den, som har gitt almisser, vil bli kalt til Almissens port." Abu Bakr (Allah være tilfreds med ham) sa: "O Allahs Sendebud, du som er mer kjær til meg enn både min far og min mor. Den, som kalles til en av disse Portene, vil ikke møte hindringer, men vil noen bli kalt til flere av disse Porter på en gang?" Allahs Sendebud svarte: " Ja, og jeg håper at du vil være blant disse."
(Al-Bukhari)


9. Zaid Ibn Khalid Al-Juhanni (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Den, som gir en fastende person mat når det er tid for å bryte fasten, får samme belønning som den fastende, uten at noe av belønningen til den fastende forminskes. ""
(Al-Tirmidhi, Al-Nasâ’i, Ibn Majah)


10. Ummu Âmarat Al-Ansâriya (må Allah være tilfreds med henne) uttalte, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) kom inn hos henne. Hun satt frem mat til ham, og han sa: " Spis!" Hun svarte: "Jeg faster." Allahs Sendebud (må Allahs fred og velsignelser være med ham) sa da: " Englene ber for den fastende når man spiser hos ham, inntil man er ferdig å spise."
(Al-Tirmidhi, Ibn Majah)

11. Suleiman Ibn Buraidat (Allah være tilfreds med ham) har hørt fra sin far, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa til Bilal: " O Bilal! Hent noe mat!" Han svarte: "Jeg faster." Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa da: " Vi spiser vår del av maten, Bilals resterende del venter ham i Paradiset. Du vet Bilal, at den fastendes kropp lovpriser Allah, og englene ber Allah om tilgivelse for den fastende, så lenge man spiser hos ham."
(Ibn Majjah)


12. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Når Ramadan måned begynner, er Paradisets Porter vidåpne, Helvetes Porter solid lukket og shaytanene er lenket fast."
(Al-Bukhari, Muslim)


13. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) har sagt: "Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) oppfordret sterkt sine tilhengere til å tilbringe nettene i Ramadan måned med bønn og religiøs aktivitet, men uten å gjøre det til en plikt. Så sa han: " Den, som tilbringer nettene i Ramadan med bønn og en inderlig tro på Allah i håp om en belønning, vil få sine feil tilgitt."
(Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasâ’i)


14. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Den, som tilbringer Skjebne-natten i våken og bønn, i dyp inderlig tro på Allah, fast overbevist om en belønning, hans synd vil bli tilgitt."
(Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasâ’i)


15. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " De fem daglige obligatoriske bønnene, fredagsbønnen og fasten i Ramadan måned utgjør en tilgivelse, som visker ut de synder som begås mellom hver daglig bønn, hver fredagsbønn og hver faste i måneden Ramadan. Hvis vel å merke store alvorlige synder unngås."
(Muslim)

16. Ibn Abbas (Allah være tilfreds med ham) har sagt: "Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) var den mest gavmilde av menn. I Ramadan måneden var han særlig gavmild. Engelen Gabriel (fred være med ham) møtte Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) hver natt i Ramadan, for å lære ham Koranen. Når Gabriel møtte ham, var han visselig mer gavmild enn den hurtigste vind."
(Al-Bukhari, Muslim)


17. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Ta dere i akt for å faste uavbrutt." De sa: "Men du fortsetter uten avbrytelser." Han svarte dem: " Hva angår meg, så gir min Herre meg å spise og drikke om natten. Påby ikke dere selv mer i tilbedelse enn dere har krefter til å fullføre."
(Al-Bukhari)


18. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Den som bryter fasten én dag i Ramadan, uten en alvorlig grunn eller sykdom, for ham ville ikke noe kunne erstatte denne ene fastedag, selv om han fullførte en livslang faste."
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, Al-Nasâ’i, Ibn Majah)


19. Anas ibn Malik (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " Spis Sahûr måltidet, det som inntas ved daggry, før fastens begynnelse, for i dette måltidet er det velsignelse og lykksalighet."
(Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasâ’i, Ibn Majah)


20. Amr ibn Al-Aâs (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Forskjellen mellom vår faste og Bokens folks faste er sahûr-måltidet, som inntas like før daggry."
(Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasâ’i)

21. Abdullah ibn Al-Harith (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at en av Profetens (Allahs fred og velsignelser være med ham) venner sa: "Jeg besøkte Allahs Sendebud (må Allahs fred og velsignelser være med ham) på det tidspunkt, hvor han inntok sahûr-måltidet, og han sa: " Det er visselig en velsignelse, som Allah har gitt dere, gi derfor ikke avkall på det."
(Al-Nasâ’i)


22. Sahl ibn Sa’d (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Menneskene vil være på den rette vei så lenge de skynder seg å bryte fasten straks etter solnedgang."
(Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi)


23. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Allah Den Allmektige, Den Majestetiske har sagt: "Den mest elskede av Mine tjenere er den som er hurtigst til å bryte fasten etter solnedgang."
(Ibn Hanbal, Al-Tirmidhi)


24. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Religionen (Islam) vil være den dominerende, så lenge menneskene skynder seg å bryte fasten ved solnedgang, for jøder og kristne venter med å bryte deres faste."
(Abu Dawud)


25. Salman ibn Amr Ad-Dabbi (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Når en av dere bryter fasten skal han bryte den med dadler, for de utgjør en velsignelse, og hvis han ikke finner dadler skal han bryte fasten med vann, for vann er renhet."
(Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah)

26. Anas ibn Malik (Allah være tilfreds med ham) har sagt: "Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) brøt fasten, før han fullførte solnedgangs-bønnen, med friske dadler. Hvis det ikke fantes friske dadler, brøt han fasten med tørre dadler, og hvis det ikke fantes tørre dadler, brøt han fasten med vann."
(Abu Dawud, Al-Tirmidhi)


27. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " Den som unnlater å komme med løgner og å handle galt, av ham vil ikke Allah kreve at han gir avkall på sin mat og drikke."
(Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmidhi)


28. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " Det finnes fastende som ikke vil få annet resultat ut av deres faste enn sult, og det er noen, som tilbringer nettene stående i bønn, som ikke vil få annet resultat av deres bønn enn at de holder seg våkne."
(Ibn Majah)


29. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at: " Den, som tilbringer Skjebne-natten i våken og bønn, og en dyp og inderlig tro på Allah, fast overbevist om en belønning, og hans tilbedelse faller sammen med tidspunktet for denne natts komme, vil få tilgitt sin synd."
(Muslim)


30. Ibn Omar (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at noen av Profetens (Allahs fred og velsignelser være med ham) venner mottok et syn i deres søvn, som viste Skjebne-natten mellom de syv siste netter i måneden Ramadan. Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Jeg ser, at deres syn samstemt fastsetter Skjebnenatten til å være mellom de syv siste netter i måneden Ramadan. Den, som søker denne natt, skal derfor søke den blant de syv siste."
(Al-Bukhari)

31. Ubadah ibn As-Samit uttalte: "Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) gikk ut for å informere oss om datoen for Skjebnenatten. To blant muslimene begynte å krangle i samme øyeblikk, og Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa da: " Jeg kom for å informere dere om datoen for Skjebne-natten, men den og den kranglet, og nå har jeg glemt datoen. Dette er uten tvil et gode for dere. Søk den derfor i den niende, den syvende og den femte natt, i de siste ti netter i måneden Ramadan."
(Al-Bukhari)


32. Ibn Abbas (Allah være tilfreds med ham) har sagt: "Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) har erklært det for obligatorisk å gi sadaqat al-fitr, en almisse, som renser den fastende muslim for likegyldig og dårlig tale og brødfør de fattige. For den som oppfyller dette kravet (betaler sadaqat al-fitr) før morgenbønnen på dagen fasten avsluttes, skriver Allah det ned som en særlig almisse, men for den, som oppfyller dette etter bønnen på denne dag hvor fasten avsluttes, er det nedskrevet som en alminnelig almisse blant mange andre."
(Abu Dawud, Ibn Majah)


33. Abu Huraira (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Begynn fasten ved nymåne, avslutt fasten ved nymåne, og hvis månen er skjult for dere, så fullend Sha'ban måneden (måneden før ramadan), beregnet til å vare tretti dager."
(Al-Bukhari)


34. Abdullah ibn Amr ibn Al-Aâs (Allah være tilfreds med ham) uttalte: "Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa til meg: " O Abdullah! Jeg har fått visshet om, at du faster hver dag og ber stående hver natt." Jeg svarte: "O Allahs Sendebud, det er sant." Han sa da til meg: " Gjør det ikke, du kan faste, men ikke uavbrutt, du kan be om natten, men du skal også sove. Din kropp har en rettighet over deg, ditt øye har en rettighet over deg, din ektefelle har en rettighet over deg, og din gjest har en rettighet over deg. Det er nok for deg å faste tre dager om måneden. Enhver god gjerning belønnes tifold, så tre dages faste belønnes som en hel måneds faste - 30 dager." Jeg insisterte, idet jeg bad om å måtte faste mer, og det ble innvilget. Jeg sa: "O Allahs Sendebud! Jeg føler meg sterk nok til å faste mer!" Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa da til meg: " Fast da som Allahs profet Dawud (fred være med ham), men fast ikke utover dette." Jeg spurte: "Hvordan fastet Allahs profet Dawud?" Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) svarte: " Han fastet annenhver dag." Da Abdullah ble gammel sa han: "Hadde jeg bare akseptert den lettelse Profeten gav meg!"
(Al-Bukhari)


35. Abu Said (Allah være tilfreds med ham) uttalte, at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: " Ingen av Allahs tjenere faster en eneste dag, på Hans vei og for Hans skyld alene, uten at Allah for denne fastedag fjerner hans ansikt fra Ilden med en avstand lik 70 års reise."
(Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, Al-Nasâ’i)