Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.

Fastens åndelige frukter

Fastens åndelige frukter

Fastens åndelige frukter

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Ramdan er mer enn bare å avstå mat og drikke. Ramadan er et ekte treningskurs for de fastende for å tilegne seg gode egenskaper.

Ramdan er mer enn bare å avstå mat og drikke. Ramadan er et ekte treningskurs for de fastende for å tilegne seg gode egenskaper.
Disiplin:
Islam forteller oss at englene gjør bare det som er riktig. De har ikke lyst som kan påvirke deres handlinger. Dyr er derimot styrt med lite fornuft og sterke lyster. Dyr oppfører seg derfor etter hva lysten sier. Rett og galt har ikke så mye plass i deres oppførsel. Mennesker er styrt med begge sidene. De må streve for å komme nærmere englenivå og løfte seg fra dyrenes nivå. Dette krever at man har en sterk vilje. Fasten er den beste metoden å styrke viljen på. Ved å avstå det som vanligvis er tillatt vil man mestre å avstå det som er forbudt i andre tider. Å ved å avstå det som er så viktig for mennesker, mat og drikke vil man lett kunne avstå uønskede handlinger.

Felleskap:
Å kunne fungere i fellesskap er en viktig kvalifikasjon som man må oppdras til. I ramadan inngår man i et kurs på en måned med mange felles aktiviteter. Alle muslimer (innen samme grenser) skal starte og bryte fasten samtidig (avhengig av morgengry og solnedgang). Man skal gjerne bryte fasten sammen med andre fastende. Salatu t-tarawih som oftest gjøres i moskeen i fellesskap er en viktig treningsfaktor. Slike felles aktiviteter er med å utvikle sosiale ferdigheter hos den enkelte muslim.

Gudsbevissthet taqwa og ærlighet ikhlas:
Når man greier å avstå mat og drikke selv man befinner seg alene trygt fra skjulte kameraer og andres innsyn, styrker man sin evne til å yte best mulig uansett om man er kontrollert av andre mennesker eller ikke. Det er nok at Gud ser. En slik våken samvittighet er meget viktig for å bygge et trygt og moderne samfunn. Det er at-taqwa eller Gudsfrykt som gjør at man kontrollerer sine handlinger like nøye som om man vet at et skjult kamera følger med hele tiden. Men ikke bare handlingen skal være god, også hensikten bak den skal være rett.

Å erfare andres behov:
Fattigdom og sult er skjebnen for mange mennesker på jorden. Fattige mennesker har ikke det lett. Hvis vi alltid er mette og har alt vi ønsker og liker, kan vi neppe kjenne hvordan de fattige har det. Når man derimot sulter og tørster, vil man vekkes til solidaritet med dem som trenger hjelp. Profeten Muhammad (fvmh) oppfordret muslimene til ekstra gode gjerninger i ramadan, blant annet å invitere de fattige til å fastebryting etter solnedgang, ekstra allmisser sadaqah. Ikke minst betales en fast skatt i ramadan Zakatu l-fitr "Id-skatten". Disse pengene blir betalt til de fattige slik at de også kan feire Idu l-fitr på en verdig måte.