Søndag, 28.05.2023 - 08. Dhul Qi'dah 1444 h.

Ramadans betydning i islam

Ramadans betydning i islam

Ramadans betydning i islam

  • 05.01.2010
  • Moez Abidi

Måneden Ramadan er en verdifull gave fra Allah (sw) til de troende. Ingen månad tilbyr muslimene en så god anledning til å friske opp sin tro (iman) og til å forbedre sitt forhold til Allah som månaden ramadan gjør.

Måneden Ramadan er en verdifull gave fra Allah (sw) til de troende. Ingen månad tilbyr muslimene en så god anledning til å friske opp sin tro (iman) og til å forbedre sitt forhold til Allah som månaden ramadan gjør.
Profeten (saaw) sier: Når Ramadan begynner åpner Himmelens porter, lukkes helvetes porter og satan blir lagt i lenker.

Kanskje personer som har en svak iman ser på denne måneden som en belastning og opplever ramadan som en tung periode, men heldige er de som lykkes til å se helheten i ramadan og klarer å reflektere over verdien av denne månaden.

Profeten (saaw) sier: "La ikke den dagen du faster være lik en vanlig dag!" Dette betyr at man ikke kan ha samme holdning og samme oppførsel når man faster som ellers. Ramadan bør påvirke oss i en positiv retning, både åndelig og sosialt.

I følge Ibn Khuzaimah holdt Profeten (saw) en tale (Khutbah) i slutten av månaden Sha'ban (like før ramadan) hvor han sa:

Å mennesker, en stor, viktig og velsignet måned kommer til dere. I denne måneden finnes Laylatul qadr (skjepnesnatt) som er bedre enn tusen månader. Allah plikter oss til å faste i denne månede. Qiyam (å gøre bønn på natten) er sunnah (et fritt valg).

Den som søker Allahs nærhet med en ekstra frivillig god handling, blir belønnet av Allah som om han gjorde en tilsvarende plikt (fardh) på en annen måned.

Den som utfører en fardh, blir belønnet som om den gjorde 70 tilsvarende fardher på en annen måned.

Ramadan er standhaftighetens måned, og standhaftighetens belønning er Paradiset. Den er trøstens måned, og i den øker Allah gaver (rizq) til de troende. I begynnelsen er det nåde, i midten tilgivelse og i slutten er det frigjøring fra helvetesilden.

I Paradiset finnes det en port som heter Ar-Raiyyan. De som overholder fasten vil på Dommens dag bli kalt opp og invitert inn i Paradiset gjennom denne porten. Når disse går inn i Paradiset, blir porten lukket og ingen andre kommer gjennon den.[Bukhari]

Profeten (saw) fortalte at Allah (sw) har sagt: Lukten som kommer fra en fastendes munn er bedre for Meg enn duften av den beste parfyme (misk), fordi han avstår fra mat, drikke og lidenskap for Min skyld. Fasten er kun for Meg, og Jeg vil belønne den fastende og belønningen for denne gode handlingen vil bli ganget med ti.

Han sa også:
Den som ber med et fromt og oppriktig hjerte om natten i ramadan, vil bli bønnhørt av Allah den Barmhjertige og hans tidligere synder vil bli tilgitt. Den som faster en dag for Allahs skyld, vil Allah holde vekk fra helvetesilden. Avstanden vil være lik en reise, som varer 70 år.

Ramadan gir oss mange leksjoner, og det er lurt å reflektere over noen av disse leksjoner:
Leksjon 1: Øke Taqwa
Ramadan er en god anledning til få økt Taqwa (Gudsbevssithet og Gudsfrykt): Allas (sw) sier: "Å dere som tror, det er forskrevet dere å faste, liksom det var forskrevet dem før dere, for at dere skal bli Gudfryktige.(2:183)

Leksjon 2: Å søke Allahs nærhet.
Ved å resitere Koranen på nettene, holde tarawih bønner, komme Allah ihu, sitte i studiesirkler, gjøre Umrah og I'tikaf i de siste ti dagene i ramadan vil bringe sjelen nærmere Allah sw. Man vil oppleve en stor glede og fred i sitt indre og få større ovrskudd til å gjøre bedre ibada også etter ramadan.

leksjon 3: Bygge sterk vilje og tålmodighet.
Allah har nevnt tålmodighet mer enn 70 ganger og oppfordret oss til å vise standhaftighet i mer enn 16 måter i Koranen. Når noen faster, ved å avstå fra mat, drikke og seksuelle lyster i løpet av en hel dag, lærer man å styre seg selv og bygger standhaftighet.

Leksjon 4: Gjøre innsats for å oppnå Al-Ihsan (rettferdighet og sannferdighet) og unngå riya' (eksponering og falskhet).