Tirsdag, 24.05.2022 - 23. Shawwal 1443 h.
Velferdsskatt (Zakah)

Velferdsskatt (Zakah)

 • 23.04.2018
 • Basim Ghozlan

Velferdsskatt (Zakah) er en av islams fem søyler og er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah). Se f. eks. K. 2:2.

Velferdsskatt (Zakah) er en av islams fem søyler og er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen (salah). Se f. eks. K. 2:2

Ordet zakah er tatt av den arabiske roten zaka som betyr "å vokse" eller "å rense sitt ego". I Islam brukes dette som betegnelse på det Gud har pålagt de rike å betale av deres eiendeler.
Hvem skal betale zakah
Alle muslimer som oppfyller de to krav skal betale zakah:
 • Et bestemt minst beløp (Nisab)
 • At det går et helt hijriår fra det tidspunktet man eide Nisab eller fra siste gang man betalte zakah. Dette heter Hawl.

Nisab: er 85 gram gull eller tilsvarende. Denne mengden gull tilsvarer pr. 10.03.2001 ca. Kr. 7000.
Hva skal man betale zakah av og hvor mye
Alle penger og eiendeler enten bevart som formue eller satt i virksomhet skal betales zakah for. Her er noen eksempler:
 • Kontanter: Gjelder om det er penger, gull eller sølv. Enten man har dem hjemme eller oppbevart i banken. Zakah utgjør 2.5% av eiendelene.
 • Fond/aksjer: Den typen eiendeler behandles på lik linje med kontanter.
 • Eiendeler i virksomhet: Hvis man har en butikk eller lager av varer, skal verdien av dette bergenes på slutten av året. Det skal betales 2.5% for disse verdiene.
 • Jordbruk: Når man samler sine produkter (som korn, poteter og lignende) skal det betales 10% av produktene. Bruker man mye penger, maskiner o.l i sin virksomhet kan andelen zakah minskes til kun 5% av produktene.
 • Dyr: Hvis man eier minst 40 sauer, 5 kameler eller 30 kuer, skal det betales zakah for dem. Det finnes forskjellige regler etter hva slags dyr og hvor mye man her
Hvem skal zakah betales til
Zakah kan betales til en (eller flere) av disse 7 (elelr 8) formålene:
 • Al-fuqara: De fattige
 • Al-masakin: De trengende (vanskelig å skille mellom denne og den forrige gruppe. Noen slår dem derfor sammen).
 • Al-amilun alayha: Dem som er engasjert i innsamling og utdeling av Zakah gjennom en kommunal organisasjon eller Bait-az-Zakah.
 • Al-Mu'allafatu Qulubuhum: Konvertitter som trenger hjelp.
 • Fi ar-riqab: For å frikjøpe slaver eller løskjøpe fanger, der hvor dette kunne bli nødvendig
 • Al-gharimun: Debitorer
 • Ibn as-Sabil: Den veifarende (Den reisende som ikke er fattig, men som finner seg selv strandet i utlandet uten midler)
 • Fi Sabi-Lillah: Alle gode prosjekter som kommer samfunnet til nytte, som f. eks. å åpne skoler, bygge veier eller sykehus, trykke bøker o.l.