Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.
Hajj’s ritualer

Hajj’s ritualer

 • 05.01.2010
 • M. Imran Mushtaq

Før jeg reiste til hajj, hadde jeg lest mye om emne i bøkene og det virket som at hav av ritualer som skulle utføres. Men når jeg deltok i hajj i år, ble meningen bak mange av disse ritualene mye klarere.

Før jeg reiste til hajj, hadde jeg lest mye om emne i bøkene og det virket som at hav av ritualer som skulle utføres. Men når jeg deltok i hajj i år, ble meningen bak mange av disse ritualene mye klarere. Det gav meg en helhetsforståelse. Ting ble satt i et helt ny perspektiv og det var som en helt ny verden åpnet seg opp for meg. Til og med fikk jeg en dypere forståelse for Islam og muslimer, ikke minst lærte jeg mer om hva det egentlig betyr å være muslim. Det er nok derfor Allah beordrer profeten Muammed til å kalle for hajj: "That they (the pilgrims) may witness things that are of benefit to them..." (Koran 22:28)

Selve hajj reisen innebærer utførelse av umrah, hajj og gjerne besøk til profetens by.
Umrah utføres slik:
 1. Ihram klær tas på etter å ha vasket seg eller wudu. Deretter skal man gjerne be 2 rakat salat-ul-sunnah og gå i inn i Ihram tilstand ved å gjøre niyyah for bare Umrah og be talbiah 3 ganger. Husk at niyyah for ummrah utføres ved kryssing av miqat (grensepunktene), mens ihram klær kan kles på når som helst før niyyah.
 2. Ved ankomst til masjid-ul-harram i Mekka, må tawaf-ul-umrah (tawaf-ul-Qudoom) utføres, dvs 7 runder rundt Kaba. Deretter fullføres dette med to rakat salat-ul-sunnah og drikking av zam zam vannet.
 3. Etter tawaf, så utføres sai, dvs løpe syv ganger mellom Safa og Marwah.
 4. Siste ritualen er halq/taqseer, dvs klipping av håret. Med dette kommer man ut av Ihram tilstand. Umrah er fullført og Ihram-klær kan byttes til hverdagsklær.
Hajj utføres slik:
Denne beskrivelsen gjelder Hajj-ul Tamatu, dvs de som gjør niyyah for umrah og hajj separat. Her forventes det at folk har utført umrah allerede.
 1. Den 8. Dhul-hijjah, skifter man til Ihram klær etter å ha vasket seg. Deretter utføres 2 rakat salat-ul-sunnah og Ihram tilstand starter ved utførelse niyyah for Hajj og repetere talbiyah 3 ganger. Alt dette kan gjøres fra bopel i Mekka.
 2. Etter Fajr bønnen og soloppgang, starter reisen til Mina. Her vil alle bli tilordnet et telt som blir deres oppholdssted under hajj dagene.
 3. Første oppholdet i Mina varer fra etter Fajr 8. Dhul-hijjah til etter Fajr 9. Dhul-hijjah. Det er om å gjøre å bli kjent med området og be bønn til sine respektive tider, dvs Zuhr, Asr, Maghrib, Isha og Fajr.
 4. Etter Fajr den 9. reiser man til Arafat og oppholdet varer frem til Maqhrib tid. Dette er selve hajj dagen og kalles gjerne også Qayam-ul-Arafat. I Namra moskeen utføres hajj-talen (khutba) og deretter utføres Zhur og Asr bønnen. Resten av tiden frem til Maqhrib brukes for å gjøre sine personlige bønn. Dette er det nærmeste et menneske kommer til Allah og Hans Nåde.
 5. Etter solnedgangen, forflyttes folkemengden til Mudzalifah området. Dette er et åpent slette hvor natten skal tilbringes ute i det frie. Bønnen Maqhrib og Isha utføres i Mudzalifah og oppholdet varer frem til etter fajr 10. Dhul-hijjah. Natten tilbringes for bønn. Alle må samle ca. 70 stein for Rummy som skal utføres frem til 13. Dhul-hijjah. Det er viktig å samle små steiner på størrelse med erter, ihvertfall mindre enn daddel stein.
 6. Etter Fajr 10. Dhul-hijjah reiser hele folkemengden tilbake til Mina, hvor resten av oppholdet varer frem til 12.-13. Dhul-hijjah.
 7. I Mina utføres rummy (steinkasting) på Jamarat, iht. profeten Abraham sin Sunnah. Den Første dagen, dvs 10. Dhul-hijjah, utføres rummy bare på Jamrat-ul-Kubra (store og siste satan symbolet) innnen Zuhr tid. Her samles en stor folkemengde på 2-3 millioner mennesker i et lite området. Derfor er det viktig å planlegge tidspunktet for rummy. Det er best og enklest å utføre rummy/steinkasting fra broen.
 8. Etter rummy, må et dyr slaktes/offeres i slaktehuset. Dette er det samme som utføres av alle muslimer rundt i verden på Id-ul-Adha dagen.
 9. Midlertidig Ihram-tilstand opphører ved klipping av håret (Halaq/Taqseer) etter fullført slakting og dermed kan Ihram klær erstattes med vanlige hverdagsklær.
 10. Den fulle Ihram-tilstanden opphører ikke før tawaf-ul-Ifada er utført. Dette kan utføres innen 12 Dhul-hijjah ved å reise til Mekka. Etter endt tawaf skal man reise tilbake til Mina og overnatte der. Det er ikke lov å reise ut eller være utenfor Mina etter Maqhrib tid.
 11. Den 11. Dhul hijjah mellom Zuhr og Maqhrib, utføres rummy på alle tre Jamrat, dvs 7 steinkast på hver av dem. Den 12. Dhul.hijjah mellom Zuhr og Maqhrib, utføres igjen rummy på alle tre Jamrat.
 12. Den 13. Dhul-hijjah er det frivillig med rummy, så det er full mulig å reise tilbake til Mekka før Maqhrib tiden etter utført Rummy den 12. Dhul-hijjah. Det er ikke lov å reise fra Mina etter Maghrib tid og må derfor overnatte en natt til og utføre rummy den 13. Dhul-hijjah og reise tilbake til Mekka.
 13. Ved tilbake vending til Mekka, venter man til avreise dagen. Hajj blir fullført ved gjennomføring av Tawaf-ul-Wuda før mekka forlates.
 14. Farvell tawaf er siste ritual for å fullføre hajj. Mange tror at et besøk til Medina er en del av hajj. Derimot hvis man ønsker å besøke profetens by den ene gangen en besøker Saudia, så bør alle benytte anledningen. Det er anbefalt å besøke media etter hajj for å slappe av og oppleve freden som omgir profetens by. Det er en utrolig følelse.