Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.
Ofring av dyr (Odhiyah/Qorbani)

Ofring av dyr (Odhiyah/Qorbani)

 • 05.01.2010
 • Mohammad Tehsin

Ofring av dyr (Odhiyah/Qorbani)Oversatt til norsk av Umar Farooq HeymansZaid bin Arqam (RA) fortalte at en mann spurte profeten Mohammad (fvmh): ”Hva er disse ofrene (Qurbani/udhiyah)? Profeten (SAW) svarte: ”Offer er sunnah av deres far Ibrahim (AS)”. Sahabien spurte videre: ”Hva er belønningen i dette for oss?”.

Ofring av dyr
(Odhiyah/Qorbani)
Oversatt til norsk av Umar Farooq Heymans
Zaid bin Arqam (RA) fortalte at en mann spurte profeten Mohammad (fvmh): ”Hva er disse ofrene (Qurbani/udhiyah)? Profeten (SAW) svarte: ”Offer er sunnah av deres far Ibrahim (AS)”. Sahabien spurte videre: ”Hva er belønningen i dette for oss?”. Profeten (SAW) svarte: ”En god gjerning (hasanah) for hvert hårstrå.” Og han (SAW) sa det samme om ull.
For hvem er ofring av dyr wajib eller sunnah?
 • Ofring av dyr er, i følge imam Abu Hanifah, wajib (obligatorisk), og er sunnah (anbefalt) i følge andre imamer for enhver voksen muslim som er mentalt frisk, som er selvforsørget med mat, klær og andre nødvendigheter for det daglige liv og i tillegg til dette har minst det som tilsvarer en nisab (en nisab tilsvarer verdien av 88 gram gull enten i form av penger eller handelsvarer).

 • Hvis en person med gjeld har muligheten til å betale gjelden sin og fremdeles etter dette eier nisab, så er ofring wajib/sunnah for ham eller henne. (De samme forutsetningene for å eie nisab gjelder også for zakah, med den forskjellen at det i tilfelle av ofring ikke er nødvendig å eie nisab i et helt år som ved zakah.)

 • Det er wajib for en person som foretar et høytidelig løfte (nadther) om ofring som tegn på takknemlighet ved oppfyllelsen av en spesiell bønn til Allah.

 • Det er ikke wajib for psykisk utviklingshemmede personer eller for barn uansett hvor velstående de måtte være.

Tid for ofring
 • Den fastsatte tiden for å foreta ofring er fra daggry på den tiende (10.) dagen i måneden Dhul-Hijjah og varer til solnedgang på den tolvte (12.) Dhul-Hijjah. Ofring av dyr kan bli gjort på alle disse tre dagene, men det er foretrukket å gjøre ofringen den første dagen (10. Dhul-Hijjah).

 • Det er tillatt å gjøre ofringen om natten, men det er ikke anbefalt (mustahab).

 • I en by der det holdes 'id ul-adha-bønn, er det ikke riktig å foreta ofring før 'id-bønnen. Dersom ofringen skjer før bønnen, vil den ikke bli akseptert som udhiyah (qurban) av Allah. Dersom man bor i en mindre by der det ikke holdes 'id-bønn, kan man gjøre ofringen fra daggry (fajr) på 'id-dagen.

 • Det er ikke akseptert å gi en tilsvarende sum som sadaqah (bidrag) i stedet for ofring.

Å foreta ofringen på vegne av noen andre.
 • Det er tillatt for andre å utføre ofringen på vegne av personen som skal ofre, men dette må skje med personens tillatelse.

Tillatte offerdyr
 • Geiter, sauer, kuer, okser, bøfler og kameler er de eneste tillatte offerdyr. Ingen dyr utenom disse er det tillatt å ofre.

 • Det er tillatt for syv personer (familier) å spleise på en ku, okse, bøffel eller kamel.

 • Alder må være minst et år for en geit, (et lam kan aksepteres fra den er 6 måneder), to år for en ku/okse eller bøffel og fem år for en kamel.

 • Dyr som har alvorlige sykdommer eller svakheter kan ikke aksepteres. Dette gjelder blant annet blinde eller døve dyr. (Dette betyr at dyr med skavanker ikke kan brukes som offerdyr)

Kjøttet fra ofringen
 • Kjøttet bør fortrinnvis deles i tre deler. En tredjedel beholdes selv, en tredjedel gis til slekt og venner og en tredjedel gis til de fattige.

 • Penger som er tjent på å selge deler av dyret (f.eks skinnet, hodet eller beinene) kan kun gis til fattige. Disse pengene kan ikke brukes av en selv eller gis til en moské.