Mandag, 16.05.2022 - 15. Shawwal 1443 h.
Reisen til det Ærefulle Hus

Reisen til det Ærefulle Hus

  • 05.01.2010
  • M. Imran Mushtaq

Hajj, dvs pilegrimsreisen til Kaba, er den femte basis plikten i Islam. Det innebærer å reise til Mekka i tidsperiode 7.

Hajj, dvs pilegrimsreisen til Kaba, er den femte basis plikten i Islam. Det innebærer å reise til Mekka i tidsperiode 7.-13. dhul-hijjah for å utføre visse handlinger for Guds skyld.
Hajj reisen er ikke som alle andre reiser som foretas for å tilfredstille sin egen ego. Hensikten med Hajj er å forlate alt som er seg kjært i dette verdslige liv og alle gjøremål, bare i søken etter Allah(swt) og be om tilgivelse for alle feil som måtte vært utført.

Selve hajj reisen er ikke noe annet enn offering av tid, penger, komfort, verdslige relasjoner og mange andre ting. Alt dette offres for å underkaste seg Allah(swt) sin vilje.

Som dere vet, så betyr Islam å underkaste seg Allah’s vilje. For muslimer er Islam definert ved følgende basis trosartikler: ”Jeg tror på Allah, på Hans engler, på Hans bøker, på Hans budbærere, på den Siste evalueringsdagen og på det faktum at alt godt og ondt er bestemt av Allah, den Allmektige og på oppstandelsen etter døden.”

I tillegg er islams fem søyler de fem basis pliktene enhver muslimer må utføre. Dette kan sammenliknes med en treningsprogram, men som er utformet av Skaperen.

Det aller første plikt en muslim har, er å deklarere sin tro slik:
”Jeg bevitner at Det er ingen gud, Men Allah Og Muhammed er Allah’s sendebud.” Dette innebærer å avkrefte all form for avgudsdyrkelse fra sin hjerte og bekrefte troen på en Skaper av dette univers, og troen på Skaperens enhet.

Utenom Trosbeskjennelsen, utgjør resterende fire basis pliktene Ibadah, dvs aktiviteter som gjøres for å oppnå Allah’s begunstigelse. Dette inkluderer Salah, Zakah, Sawm og Hajj.

Ved å utføre disse basisoliktene kontinuerlig og korrekt, kommer menneskene nærmere Allah, universets Skaper. Selve pilgrimsreisen til Kaba, skal utføres en gang i livet, og helst etter at resten av basispliktene gjennomføres. Denne pilgrimsreisen blir en stor prøvelse i tålmodighet, godhet og vennlighet mot andre medmennesker. I dagens situasjon, blir ca. 2-3 millioner muslimer satt på denne prøvelsen samtidig og krever enormt utholdenhet. Pilgrimsreisen til Kaba, kan også ses på som et stort treningsleir, hvor målet er å opparbeide det gode i hvert enkelt individ.

Den ordrette oversettelsen av det arabiske ordet Hajj, betyr å sette seg ut for et bestemt mål. I islamsk terminologi betyr dette ordet å sette seg ut i kurs for Kabba, det Hellige hus, for å fullføre pilgrims ritualene. Det er en plikt for alle muslimer ovenfor Allah å dra til det Hellige bygget, Kabba, for å gjennomføre pilgrimsreie, minst en gang i livet. Dette gjelder både menn og kvinner som er friske både mentalt og fysisk og er økonomisk istand til dette.

Muslimene reiser for å fullføre obligasjonen som er pålagt dem fra Skaperen. Ingen person kan sette seg ut for denne reisen unntatt, når han setter Allah(swt) høyere enn alt annet og frykter Allah og føler sterkt at denne pålagte obligasjonen må fullføres etter best mulig evne.

Under hajj reisen prøver enhver muslim å rense sin hjerte og prøver å bli et enda bedre mennesket. Under Ihram tilstanden lærer muslimene å ikke skade noen andre i søken etter sin egen tilgivelse. Enhver er beredt til å hjelpe andre og skal unngå å baksnakke andre, være ærlige og ikke påføre andre noe vondt.

Selve offeringen har stor betydning innenfor islam. Hvert år blir vi påminnet om profeten Abraham (fvmh) som offret sin eneste sønn for Allah. For denne underkastelsen til Allah’s vilje, ble sønnens offer erstattet med et offer dyr. Dette var med på å markere slutten for guds avdyrkelse blant araberne. Det er i den anledning muslimene slakter et dyr ved Id-ul-Adha. Dette er en offer for å takke Allah(swt).

Umra som betyr å besøke, betyr i Islamsk terminologi å besøke det Hellige hus for å trekkes nærmere Allah i henhold til definerte regler. Umra kalles også for en mini Hajj. I motsetning til Hajj, er ikke dette en plikt, og kan utføres når som helst på året og etter ønske.

Når muslimene utfører umrah og hajj, så må de også utføre Sai. Dette utføres i sunnah for Hajjrah, moren til Esmael og profeten Abraham sin kone. Denne fromme handling av å gå syv ganger frem og tilbake mellom høydetoppene Safa og Marwa, i et desperat søken etter vann for sitt spedbarn Esmael, repeteres i dag av milioner av muslimer på ummrah eller hajj reise. Dette eksemplet ble satt når hun og lille babyen ble etterlatt helt alene i en øde ørken som svar på en guddommelig åpenbaring.

Kilden til Zamzam vannet er resultat av denne letingen, hvor Hajjrah beholdt sin sterke tro på Allha(Swt) og spurte Skaperen om hjelp og ble benådet med denne vannkilden. Det sies i en hadith at om ikke Hajjrah hadde bygd en liten demning for å stoppe vannet, ville hele jordkloden blitt oversvømmet.

I henhold til Allah(swt) sine planer, Skaperen av universet, er det Zam Zam vannet som tiltrakk reisende gjennom ørkenen til å bosette seg her sammen med Hajjrah og Esmael. Det er her profeten Abraham sammen med sin sønn, bygde Kaba. Dette offeret har bidratt til å danne sivilisasjonen i Mekka og deretter ble denne byen profeten Muhammeds føde by. Det er til denne byen alle muslimer reiser for å fullføre hajj og drikke av zam zam vannet. Ikke minst vender hele verdens muslimer seg i Kaba’s retning for å be sine 5 daglige bønn. Under pilgrimsreisen til Kaba, går enhver muslim i profeten Abrahams(fvmh) sine fotspor.

Selve hajj perioden mellom 7.-13. dhul-hijjah inkluderer følgende hovedhandlinger:
  1. Gå inn i Ihram tilstand, dvs gå inn i en ren spirituell tilstand og ha på seg hvit drakt. Med denne drakten ser alle mennesker like ut uansett rase, rikdom og status.

  2. Utføre tawaf, dvs gå syv runder rundt Kaba-bygget i rolig og behersket stil og gjøre mye personlig bønn og be om tilgivelse. Dette er en utrolig dyptfølende opplevelse. Hver runde starter og slutter fra hjørnet med den svarte steinen, kalt Hijr-aswad. (Denne steinen har ingen annen religiøs betydning, enn at den markerer en bestemt hjørne.) Etter fullført syv runder, drikkes Zam Zam vannet, før en løper syv ganger mellom Safa og Marwa. Tawaf avsluttes med hårklipp.

  3. Den 8. dhul-hijja starter reisen til ørkenområdet Mina. Alle overnatter her 8 dhul-hijja.og mellom 10.-13. dhul-hijja.

  4. Stå på arafatsletten den 9. dhul-hijja fra ca. Midt på dagen til solnedgang og gjøre mye personlig bønn.. Denne dagen, er det nærmeste en indivd kommer for å bli bønnhørt av Skaperen. Alle bønn som gjøres fra hjertet med god intensjon, blir bønnhørt.. Denne opplevelsen minner om evalueringsdagen, hvor hele menneskeheten kommer til å samles.

  5. Tilbringe natten i ørkenområdet Mudzalfah, på veien fra Arafah til Mina.

  6. Tilbringe dagene 10. – 13. dhul-hijja i Mina. Her skal det hverdag kastes små steiner på jamarat, i en symbolsk handling, som en påminnelsen om hvordan profeten Abraham (fvmh) og hans familie kastet stein mot satan. (I fjor ble 37 mennesker overtrampet pga massens utålmodighet)

  7. Den 10. dhul-hijjah, ofre et dyr (udhiah), til minne om Abraham og hans sønn Ismail, etter jamarat er fullført. Etter

  8. Barbere seg og ta av seg Ihram klær og deretter reise til Kaba for Tawaf og Saii. Etter dette reise tilbake til Mina.

Utføre siste avskjeds Tawaf like før avreisen fra Mekka.
Etter endt Hajj, reiser mange muslimer for å besøke profetens Moskee i Medina