Mandag, 20.03.2023 - 28. Sha'ban 1444 h.
Koranresitasjon

Koranresitasjon

 • 05.01.2010
 • Karima Solberg

Introduksjon Koranen er den eneste gudommelige skrift på jorden som eksisterer i sin opprinnelige form. Allah er et vesen som vi ikke kan plassere i en form eller knyttes til et fysisk sted.

Introduksjon
Koranen er den eneste gudommelige skrift på jorden som eksisterer i sin opprinnelige form. Allah er et vesen som vi ikke kan plassere i en form eller knyttes til et fysisk sted. Allah er noe annet enn Sin skapelse Han er Skaperen. For å kommunisere med menneskene tar Allah i bruk vårt egent kommunikasjonssystem- ordet.
På samme måte som vi snakker babyspråk med våres små barn for at de skal forstå hva vi mener, bruker Allah et språk vi kjenner når Han vil kommunikere med oss. Koranen er Allahs egne ord kledd i en menneskelig språkdrakt. Koranen har sitt egent liv og har en egen evne til å være aktuell for alle som studerer den. Befatter man seg mye med Koranen blir den en del av oss og vil komme som et friskt pust når vi trenger den i møte med livets turbulens. Ordene formidler Allas plan og visdom. Ordene er visdommens kropp, dens mening er visdommens sjel og lyden av ordene er dens liv. For de som fordyper seg i dens studier vil nye meninger og forståelser bryte frem og gi liv til hjertene , som vann som veller frem av jorden og gir den liv. Tiden har avslørt mange av Koranens skjulte mirakler, både profetier og vitenskapelige tegn. Fremtiden vil avsløre nye aspekter. Koranen sier om seg selv:’’Dette er den vise skriftens ord, ledelse og nåde for dem som gjør godt, som forretter bønnen, gir det rituelle bidrag, og har visshets tro på det kommende liv. Disse følger Ledelsen fra Herren. Dem vil det gå godt’’( Kap 31:1-4)
Hvordan skal skriften leses
Profeten sa:’’Å dere som tror på Koranen ikke gjør den til en hodepute, les den dag og natt, og gjør dens resitasjon populær. Uttal dens ord korrekt, Tenk over den og ta ledelse fra det slik at du kan bli suksessfull. Tenk ikke på å dra verdslige fordeler gjennom Koran, men resiter den for å sikre deg Allahs vellbehag’’(’Ulum al-Quran)

En analyse av dette haditet viser følgende poeng:
 • ’’Resiter den dag og natt’’. Det innebærer å resitere regelmessig. Koranen lesing bør være en kontinuerlig beskjeftigelse. A’isha har sagt at profeten ble spurt om hvilken handling som behager Allah mest. Han svarte:’’Det som blir gjort kontinuerlig, selv om det er lite.’’( Muslim)

 • ’’Gjør dens resitasjon populær,’’ Innebærer at først skal man overholde instruksjonen om å lese regelmessig, for det andre invitere og oppmuntre andre til å gjøre det også.

 • ’’Uttal dens ord korrekt’’, Innebærer at en må ta hensyn til uttale, overholde tashweedreglene (læren om hvordan man leser skriften), lære dem og praktisere dem. Det er fard (obligatorisk) å lære seg tashweed, det innebærer for en ikke arabisk talende at første mål blir å lære seg å lese arabisk.

 • ’’Tenk over den’’. Innebærer at en må forstå hva en resiterer. Ren resitasjon av ordene uten forstålse gir belønning men holder ikke i lengden. Profetens instruks innebærer at en må reflektere, søke gudommelig ledelse og handle i tråd med det man resiterer. Dette er et veldig viktig poeng, særlig nå i disse dager da få folk reflekterer over dens innhold og handler i overenstemmelse med det.

  Koranen sier om refleksjon:’’Dette er en velsignet Skrift, som Vi har åpenbart deg, at de må meditere over dens ord og komme til eftertanke, de som har hjertes forstand’’ (Kap: 38:29)

  ’’Tenker de da ikke over Koranen? Eller er der låser på hjertene?’’

  (Kap 47:24)

  ’’Reflekterer de da ikke over Koranen?. Hvis den stammer fra en annen enn Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i den! (Kap: 4:84)

 • ’’Resiter for å sikre deg Allahs velbehag’’ Den som leser Koranen må ha en god intensjon ved sin kunnskapsøkning.


Allah sier i et Hadith Qudsi:’’Den første som vil bli ropt opp på Dommedag vil være en martyr. Han vil komme frem og Allah vil gjøre ham kjent med Sine velsignelser og han vil anerkjenne dem.

Allah vil si:’’Og hva gjorde du med dem?’’ Han vil svare:’’Jeg kjempet for Deg inntil jeg døde som en martyr’’. Allah vil si:’’Du har løyet.’’ Riktignok kjempet du, men det var for at folk skulle si om deg at du var modig, og det ble det sagt.’’ Deretter vil det bli gitt beskjed om at han skal bli dratt avgårde på ansiktet og kastet i helvetes ilden.

En mann som studerte religiøs kunnskap, lærte det bort til andre og resiterte Koranen vil bli ført frem. Allah vil gjøre ham kjent med Sine velsignelser og han vil anerkjenne dem. Allah vil si:’’Og hva gjorde du med dem?’’ Mannen vil svare:’’Jeg studerte religiøs kunnskap og lærte det bort, og jeg resiterte Koranen for din sak.’’ Allah vil si:’’Du har løyet. Du studerte religiøs kunnskap slik at det vil bli sagt om deg at du er lærd og at du er en Qari (Koran) resitør. Det ble det sagt. Så vil det bli gitt beskjed om at han skal dras vekk etter ansiktet og kastet i ilden.’’ (Muslim)

Allah vurderer ikke en handling i seg selv, men Han ser på intensjonen bak handlingen. Enhver vil bli belønnet i følge sin intensjon. Disse to mennene søkte anerkjennelse i dunja og Allah gav dem det. Når de vendte tilbake til Allah var det ikke mer å hente for de hadde ikke intensjon om å behage Allah. De hadde høstet sin frukter i dunja og fått det de søkte.

Profeten sa:’’ Sannelig bak en hver handling ligger en hensikt, og mennesket vil kun bli belønnet for denne hensikt.’’ (Bukhari og Muslim)

Motivering for å lese
Koranen går i forbønn
Profeten sa:’’Les Koranen for den vil komme på Dommedag og be for dens lesere.’’( Muslim)

’’Profeten sa at profeter, engler og andre kan ikke være bedre enn Koranen når det gjelder å gå i forbønn for menneskene’’ (Ihya ulum ud-Din)

Profeten sa:’’Fasten og Koranen vil gå i forbønn for en tjener på Dommedag. Fasten vil si:’ Min Herre jeg holdt han borte fra mat og drikke, så tillat meg å be på hans vegne.’ Koran vil si:’’Jeg hindret han fra å sove om natten, så gi meg lov til å be for han. Tillatelse til å be for ham vil bli gitt.’’ (Muslim)

Abu Hurairah sa at profeten sa:’’Det er en surah i Koran. Den har 30 vers. Disse versene fortsetter å be for en person til Allah tilgir ham. Det er tabarak elldi bjedihi ’lmulko.’’ ( surat el-Mulk) (Abu Da’ud og Tirmidi)

Nawwas bin Samian sa at han hørte profeten si:’’På Domme Dag vil Koranen bli lagt frem sammen med dem som handlet i følge den idet jordiske liv. Men først vil surah al-Baqarah og Al-’Imran lede dem og tale folks sak for de som leste disse surane i dette liv.’’ (Muslim)Belønning
Profeten sa:’’En som resiterer Koran, og leser den flytende, vil være i selskap med lydige og ærverdige engler. Den som leser Koranen haltende og finner lesingen vanskelig , han vil få dobbel belønning.’’( Bukhari og Muslim)

Abdullah bin ’Amr bin A’as rapporterte at profeten sa:’’En som leste Koranen vil bli kalt frem på Dommedag’’:’’Begynn å resiter Koranen og bestig himmelens nivåer. Resiter sakte slik du pleide å lese i livet. Din bolig vil være der din resitasjon ender.’’ (Abu Da’od og Tirmidi)

As-Sakina-sinnsro
’’Al–Bara sa at en person resiterte surah Al-Kahf og det var en hest som var bundet av to tau ved hans side. En sky var over hodet hans og den kom nærmere og nærmere og hesten ble skremt av det. Neste morgen gikk mannen og fortalte profeten om hendelsen. Profeten sa at det var as-sakina roen som kom ned som følge av Koran resitasjonen.’’( Muslim)
Englene kommer
’’Usaid Bin Huhayr en av sahaba leste en natt surah al- Baqarah. Hesten hans var ved han side. Hesten ble plutselig urolig og begynte å hoppe. Da han stoppet resitasjonen ble hesten rolig. Når han tok opp resitasjonen, ble hesten urolig nok en gang. Etter å ha gjentatt dette noen ganger avbrøt han lesingen forde sønnen hans var ved siden av hesten. Han var redd for at hesten skulle tråkke på gutten. Han tok gutten vekk og så opp mot himmelen. Han ble forbløffet da han så en stor sky med lys rett over seg. Neste morgen fortalte han profeten om hendelsen. Profeten sa:’’ Du skulle fortsatt å resitere, O’Ibn Hudhayr!

Osayd svarte:’’Å, Allahs sendebud! Min sønn, Yahya var ved hestens side og jeg var redd for at hesten skulle tråkke på ham. Når jeg så opp på himmelen så jeg en sky som inneholdt et slags lys’’. Profeten sa: ’’Vet du hva det var.?’’ Usayd sa:’’Nei.’’ Profeten sa:’’ Det var englene som kom for å lytte til din resitasjon. Hadde du fortsatt å resitere inntil morgenen, ville de ha blitt der og folk ville ha sett dem.’’ (Bukhari)
Hvor ofte, hvor mye og når skal man lese?
Man bør lese Koranen regelmessig, helst dagelig. Det er to lesemåter, resitasjon fra hukommelsen eller fra boken selv.

Qurtubi sa følgene:’’Ikke la en dag gå uten å ha lest minst en side. Gi øynene deres del ved å la dem se på Koranens skrift. For øynene leder til sjelen. Det finnes et slør mellom sjelen og brystet der Koranen blir oppbevart. Når man resiterer fra hjertet er det bare ørene som hører den og bringer den videre til sjelen. Når man ser på ordene blir både øyne og ører delaktige i å overføre Koranen videre til sjelen.’’

Profeten selv pleide å lese hele Koranen minst en gang i året i mnd Ramadan. Sahaba hadde ulike vaner men i Ramadan intensiverte alle sin lesning. Ellers i året var det noen som leste hele Koranen på en dag og en natt, noen på tre dager, noen på syv, noen på ti og noen brukte en mnd.

Profeten sa:’’ Den som fullfører sin lesning på kortere tid enn tre dager, kan ikke få kunnskap om religionens regler. Siden hurtig resitasjon ikke kan bli lest tydelig.’’ (Ihya ulum- ud–Din)

Profeten ba Abdullah-B-Amr om å fullføre Koranen en gang i uka. Noen av sahaba fulgte denne regelen.

En praktiserende muslim vil lese Koranen daglig i salah. Det er mange andre anledninger hvor profeten leste utenom salah. Likevel Koran resitasjon i bønn er regnet for å være det beste og det som gir den høyeste belønningen.

Profeten sa:’’Den beste salah er den hvor man står lengst:’’(Muslim)

Underforstått der en leser mye Koranen i bønn.

’’I himmelens og jordens skapelse, i nattens og dagens veksling, sandelig, her er jærtegn for dem som har hjertets forstand, som kommer Gud ihu når de er stående, sittende eller liggende, som mediterer over himmels og jords skapelse.’’ (Kap:3:187-188)

ImamGazzali sier at rekkefølgen på kroppsposisjonene er gitt etter deres rang. Det beste er stående,(i bønn), så sittende så liggende.

Ali har sagt:’’Hvis en mann resiterer en del av Koranen stående i bønn, et hundre belønninger er skrevet for ham for hvert ord. Hvis en mann resiterer en del av Koranen sittende i bønn, femti belønninger er skrevet for ham for hvert ord. Hvis en mann leser Koran utenom bønn med wudu, tjuefire belønninger er skrevet for ham for hvert ord. Hvis en mann leser Koranen uten wudu, ti belønninger er skrevet for ham for hvert ord.’’ (Ihya ulum ud-Din)
Koranen som dhikr-Ihukommelse
Den beste dhikr er resitasjon av Koran. Koranen sier om seg selv at den er dhikr.

’’Vi har sendt ned dhikra og Vi passer på den.’’ (Kap15:9)

’’Å komme Gud ihu er det største.’’(Kap29:44)

Ibn Taimiyya sa at:’’ Ihukommelse av Allah er for hjertet, som vann er for fisk. Hva skjer med en fisk når den blir tatt ut av vannet?’’

Dhikr av Allah er næring for både sjel og hjerte. Hvis en troende blir fratatt dhikr blir han som en sultende kropp som ikke får mat
Koranen resitasjon som medisin for hjerte og sjel
Dhikr driver vekk bekymringer og melankoli fra hjertet, og fyller det med ro og glede. Dhiker tenner et indre lys som lyser opp hjerte og sinn og dens stråler blir reflektert i ansiktet og fyller det med nor. Å lytte til vakker Koranen resitasjon har en stor beroligende effekt på et urolig hjerte.

’’Hør, dere mennesker! Der er kommet til dere en formaning fra Herren. Helbredelse for det som er i hjertene, og ledelse og nåde for de troende.’’(Kap:10:58)

’’I Koranen åpenbarer Vi det som er legedom og nåde for de troende’’ (Kap:17:84)

’’Dem som tror, og hvis hjerter finner ro ved å komme Gud ihu. Ja, ved å komme Gud ihu finner hjertet ro:’’ (Kap:13:28)
Koranen er veien til kjærlighet og nærhet med Allah.
’’Profeten sa at den som ønsker å elske Allah og Hans sendebud bør lese Koran’’ (The purification of the soul)

Khabbab ibn al-Arat sa til en mann:’’Nærm deg Allah så mye du kan, og husk at du kan gjøre det med det middelet som behager Allah mest. Det er å bruke Hans egne ord.’’ (The purification of the soul)

’’Så kom Meg ihu og jeg vil komme dere ihu.’’(Kap2:152)
Resitasjon i følge sunnah utenom salah
Morgen og kveld:
’’112 Al- Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 Al- Nas tre ganger. Les dem morgen og kveld og de vil være tilstrekkelig for en hver målsetning.’’ (Tirmidhi, Abo Da’ud)
’’Ayat ’l-kursi og Ha Mim...al masir (Mu’min 40:1-3) Den som resiterer det om morgenen vil være beskyttet til kvelden. Den som leser det på kvelden vil være beskyttet til morgenen.’’ (Tirmidhi)
’’De tre siste ayar av al-Hashr (59:22-24). Hvis man resiterer dem om morgenen, så vil 70 000 engler be om tilgivelse for ham inntil kvelden. Leser han dem om kvelden så vil de gjøre det samme inntil morgenen.’’ (Tirmidhi).
’’Tre vers av al-Rum (30:17-19). Hvis han leser det om morgenen, blir han belønnet for det gode han måtte forsømme i løpet av dagen. Leser han det om kvelden, blir han belønnet for det gode han måtte forsømme i løpet av natten.’’ (Abd Da’ud)

Før man går til sengs og i løpet av natten
’’Resiter Ayatu ’l-Kursi når du går til sengs (2:255). Han bekreftet at en beskytter fra Allah vil våke over deg, og shaitan kan ikke komme nær deg inntil morgenen.’’ (Bukhari)
Når profeten gikk til sengs, holdt han hendene sammen foran ansiktet og blåste i dem, resiterte inn i hendene surah :112 al Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 Al-Nas. Deretter tok han å gned over så mye av kroppen han kunne. Han begynte med hodet så ansiktet så kroppens forside. Dette gjorde han tre ganger. (Bukhari, Muslim)
Resiter de to siste versene i Baqarah:’ Den som leser de om natten vil være tilstrekkelig for ham.’ (Bukhari, Muslim)
’’Siste del av Al-’Imran (3:190-200): Det vil bli belønnet som nattevåking.’’
Profeten leste A’raf (7).
’’Al-Dukhan (44) ’70 000 engler vil be om tilgivelse for ham inntil morgenen.’’ (Tirmidhi).

Resiter Musabbihat surah: (17) al- Isra, (57) al-Hadid, (59) al-Hashr, (61) al-Saff,
(62) al-Jumu’ah, (64) al-Taghabun, (87) al-A’la. Han pleide å lese dem før han gikk til sengs og pleide å si om dem:’ At de har et vers bedre enn 1000 vers ’ (Abd Da’ud, Tirmidhi).
Al-Sadjah (32) og Mulk(67):’ Han sov ikke før han hadde resitert dem’. (Ahmad, Tirmidhi).

Som dhikr etter salah
En gang surah 112 Al-Ikhlas, 113 al-Falaq , 114 Al-Nas og Ayat ’l-Kursi ( i følge Shafi skole)

På fredager
Surah al-Kahf
’Den som lærer seg og bevarer de 10 første ayane av al-Kahf i hjertet og i praksis, han vil være beskyttet mot al-Dajjal’’. (Muslim)
’’Den som leser Surah al-Kahf på en Fredag, strålende lys vil skinne for ham til neste Fredag.’’(Hakim)

Ramadan
Ramadan er en velsignet måned og all tilbedelse i denne måneden gir høyere belønning enn ellers i året. Lailatul Qadr er en natt man bør utnytte maksimalt og resitere ekstra mye Koran.

Som beskyttelse mot magi
Surah 113 og 114 al-Falaq og al-Nas
’’Ingen som søker beskyttelse kan søke beskyttelse tilsvarende disse to’’
(Abd Da’ud)
Surah al-Baqarah
Profeten sa:’’Resiter surah al-Baqarah, for å søke tilflukt med den er en velsignelse, og å gi det opp er en årsak til sorg, og magikerne kan ikke konfrontere den.’’(Muslim)

Koranen resitasjon for de dødende og avdøde
’’Den som leser Ya Sin, og søker Allahs velbehag, hans tidligere synder vil bli tilgitt. Så les den over de som er dødende blant dere.’’ (Baihaqi)
Profeten sa :’’Resiter Ya Sin over deres døde’’ (Abo Da’od)
Man kan i følge majoriteten av de lærde donere bort sin Koranen lesning til de avdøde. Det innebærer at den avvdøde får belønningen for lesingen
Lesemåter
Det er mange måter å nærme seg Koranen på:

 1. Memorisere, lære seg surar utenat
 2. Repitere det man kan
 3. Tilawah, lesing av teksten på arabisk uten leseregler.
 4. Lese den med tashweed-regler for vakker og riktig resitasjon når man behersker reglene. For å øve seg under læring av reglene.
 5. For å forstå innholdet. Jeg vil belyse dette punktet nærmere og komme med noen tips om hvordan man kan nærme seg Koranen når morsmålet ikke er arabisk.
 6. For å få en oversikt over innholdet les igjennom skriften en gang på ditt eget språk eller det språket du forstår best. Til å begynne med les en utgave som har korte fotnoter. Skriv ned det du lurer på underveis. Du vil oppdage at Koranen svarer og forklarer seg selv. Slå opp det du lurer på i tafsir eller spør en som kan svare.
 7. Les de deler som fenger deg med dypere tafsir.
 8. Velg en tafsir og gå igjennom Koranen systematisk. Man kan ta siste delen først forde den delen ble først åpenbart. Man kan finne ut fra historien i hvilken rekkefølge surane ble åpenbart og studere dem kronologisk. Å lese sira Profetens historie paralellt med Koranen studier er lurt for der finner man de historiske omstendighetene rundt åpenbaringene.
 9. Man kan studere Koranen tematisk. Isteden for å bruke mye tid på å samle sammen relaterte vers , kan man bruke bøker som er ferdig systematisert.
Nærhet med Allah i bønn
Når man skal resitere Koranen er det noen indre og yttre forberedelser man må passe på. Det er noen ting man kan gjøre fysisk og mentalt for å virkeliggjøre resitasjonen og føle nærhet med sin Skaper.

Natten er den beste tid å be frivillig bønn, det er den beste tiden for å føle nærhet med Allah. Mørket legger seg som et beskyttende teppe over verden og inngir ro og harmoni. Dagens aktivitet har stilnet av og man kan vie hele sin oppmerksomhet til sin Skaper. Mange av Sahaba og profeten selv viet sine netter til Allah og sine dager til folk.

Å være i wudu-rituelt ren- i omgang med Koranen er et krav. Det er en fysisk forberedelse på at en skal befatte seg med noe hellig og gudommelig. Wudu er et rensende element som lar oss tre inn i en tilstand av fysisk og spirituell renhet. Man behøver ikke å rense seg for å snakke, men å yttre Allahs ord krever noe mer. Å ære og vise respekt for Hans ord er en måte å vise respekt for Gud selv.

Resitasjonen skal være langsom og tydelig slik at man får tid til å reflektere over innholdet. For å føle nærhet med Allah og vekten av Hans ord kan man minne seg selv på at det en fremsir ikke er menneske ord men Allahs egne ord. Profeten sa at man skal forskjønne sin stemme under resitasjon. Han selv elsket å lytte til vakker resitasjon. Han poengterte at det behager Allah og at Han lyttet oppmerksomt til profetens skjønne resitasjon. Husk ordene i hadith at selv om du ikke ser Allah så vær viss på at Allah ser deg. Tenk på englene som kommer til for å lytte på din resitasjon og den ro som Allah senker ned når Koranen blir fremsagt.
Kildehenvisning:
’Ulum al-Koran, Ahmed von Denfer, Islamic Foundation

Riyadh-us-salaheen

The way to the Quran, Khurram Murad

Fiqh-us-sunnah

The Reliance of the traveller

The purification of the soul, Al—Firdous, London

Selected prayers, dr.Jamal Badawi, Ta-Ha publishers, London

Sahih Muslim

40 Hadith Qudsi

Ihya ulum- ud-.din, Imam Gazzali

Knowing the angels, Muhammed al-Jibaly

www.wponline.org/vil/Books/KM_w2Q/Appendix_1.htm

http://www.trueteachings.com
Hvilke surar profeten leste i salah
Generelt sett er det ikke nødvendig å lese en spesifik sura i salah. Unntaket er ved bønn i fellesskap som fredagsbønn og Idbønn.

Det er rapportert at profeten leste lange surar når han ba alene på nattestid. I salat ul-Fadjr leste han mellom 60-100 vers i første rakah. Dette var det lengste han leste i strekk i fellesbønn. I salat ul-Dohr var første rakah alltid lengre enn andre, han leste ca 30 vers i første og 15 vers i andre rakah. Han frarådet sahaba å lese surah Baqarah i fellesskap i salat ul-Aisha.

Kildene for denne oppsatsen over surar er hentet fra Fiqh-us-sunnah, Fiqh Shafi, The way to the Koran, sahih Bukhari og Muslim, Tirmidhi, Muwatta, Ahmed, Abo Da’od og Nasai