Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.
Tallet 19 i Koranen: er det tilfeldig?

Tallet 19 i Koranen: er det tilfeldig?

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Antall bokstaver eller ord i denne artikkelen er alltid ment i forhold til den originale arabiske teksten og ikke til oversettelser. (NB.

Antall bokstaver eller ord i denne artikkelen er alltid ment i forhold til den originale arabiske teksten og ikke til oversettelser.
(NB. alle tall ned og mye mer finnes i en bok som heter "Ali'jaz al'adadi fi alqur'an" (arabisk utgave)

Albasmalah (første kapittel i Koranen) = 19 bokstaver.

Koranen inneholder 114 kapitler (suraher). 19*6

I alt finnes det 6346 nummererte og 112 ikke nummererte vers (gjelder basmalah). Tilsammen er det 6346 (19*334).

Legg også merke til at tallet 6346 består av 6+3+4+6=19.

Albasmalah forekommer 114 ganger i Koranen (19*6).

Antall ord mellom den "ekstra" (i surat attawbah) og den "manglende" basmalah (i surat annaml) er 342 (19*18).

Første åpenbaring var begynnelsen av surat al'alaq fra vers 1 til 5 antall ord = 19. Disse 19 ordene inneholder 76 bokstaver (4*19)

Samme kapittel (surah al'alaq) inneholder i alt 19 vers og i alt 304 bokstaver (16*19)

Siste kapittel som ble åpenbart er Surat annasr har 19 ord. Første vers av dette kapittel har 19 bokstaver.

I Koranen nevnes det i alt 30 forskjellige tall: 1, 2,3, 4, 5, .. 300, 1000, 2000, 50000,100000. Til sammen er disse tallene = 162146 (8534*19).

Les mer om tallharmoni i Koranen. Besøk IslamNorge