Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Månedens hadith

Månedens hadith

Månedens hadith

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

På denne siden samles alle hadith som blir lagt under "Månedens hadith" på forsiden. Poenget er at det hver uke skal presenteres en hadith på forsiden, slik at leserne får et innblikk i profetens (fvmh) budskap og lære.

På denne siden samles alle hadith som blir lagt under "Månedens hadith" på forsiden. Poenget er at det hver uke skal presenteres en hadith på forsiden, slik at leserne får et innblikk i profetens (fvmh) budskap og lære.

undefined undefined

20. hadith: Den sterke er: (18.03.2012)
Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: Den sterke er ikke slåsskjempen, men den sterke er den som bevarer fatningen når han er sint”
(Sahih Boukhari og Muslim)
Fra boka: En sag sammen med profeten. S. 87

19. hadith: Vokt dere mot Ilden: (08.06.2008)
’Adi bin Hatim (måtte Allah være fornøyd med ham) fortalte: Allahs Sendebud (fred være med ham) sa: Vokt dere mot Ilden (i helvete) selv om det bare er med en halv daddelfrukt (gitt i veldedighet); og om dere ikke har råd til selv dette, burde dere i det minste si et vennlig ord”
(Sahih Boukhari og Muslim)18. hadith: Formidling av budskapet: (05.10.2006)
Aisha. rA fortalte (RAA), fortalte: Hvis du hører noen si at Profeten skjulte noe av åpenbaringene, så tro ikke ham, for Allah sa: Du Sendebud, forkynn det som er åpenbart deg fra Herren! Om du ikke gjør det, har du ikke båret frem Hans budskap. K. 5:67
Oversatt av Øyvind Færevik

17. hadith: Ramadan: (24.09.2006)
Salman Perseren, måtte Allah være fornøyd med ham, beretter: Profeten, fred og velsignelse være med ham, talte til oss på siste dag av måneden shaban: ” Folk! En mektig og velsignet måned har bredt sin [lindrende] skygge utover dere. Den inneholder en natt som er bedre enn tusen netter (se Koranen, surat al-Qadr, 97). Allah har pålagt å faste i den og har anbefalt å tilbringe [natten] i bønn. Å utføre frivillige handlinger i denne måneden for å søke Allahs nærhet, vil tilsvare pålagte handlinger utenom den, og å utføre pålagte handlinger vil tilsvare sytti pålagte handlinger utenom den. Dette er en måned for utholdenhet, og utholdenhet belønnes med Janna. Dette er en måned for medfølelse, og en måned når Allahs forsyninger for menneskene (rizq) økes. Den som gir en fastende mat [når fastedagen er over], vil få tilgivelse for sine synder og reddes fra Ilden, og vil få samme belønning som den som faster uten at denne mister noe av sin.” Noen sa da: ”Allahs sendebud, vi har ikke alle nok for å gi bort mat.” Profeten, fvh, svarte da: ” Den får belønning som gir bare en daddel, litt vann eller en slurk melk. I denne måneden er den første delen barmhjertighet (rahma), den midterste er tilgivelse (maghfira) og den siste er redning fra Ilden. Gjør mye av fire typer handlinger i denne måneden. To handlinger som gleder Herren, og to andre som dere aldri kan klare dere uten. De handlingene som gleder Herren er å bevitne at det finnes bare én guddom, Allah (shahada), og å be Allah om tilgivelse (istighfar). De handlingene dere aldri kan klare dere uten er å be Allah om Janna og å søke Allahs beskyttelse mot Ilden. Den som slukker en fastendes tørst [når fastedagen er over] får slukke sin tørst i min kilde, og vil ikke mer tørste til han kommer inn i Janna.”
(Ibn Khuzayma og al-Bayhaqi m.fl.)
Oversatt av Nora S. Eggen

16. hadith: Guds tilgivelse: (21.06.2006)
Abu Hurayra (RAA), fortalte at profeten (SAAW) sa: En mann som aldri hadde gjort en god gjerning sa til familien sin: Når jeg dør brenn meg og kast halvparten av asken til min oppbrente kropp på land og den andre halvparten i havet, for hvis Allah fikk tak i meg ville Han straffe meg som ingen mennesker hadde blitt straffet. Men Allah befalte havet å samle det som var i det (av asken) og befalte landjorden å samle det som var i det (av aske). Så sa Allah (til den gjenskapte mannen): ”Hvorfor gjorde du sånn?” Mannen svarte: ”Av frykt for Deg, Min Herre.” Så Allah tilga ham”
(Sahih Boukhari)
Oversatt av Øyvind Færevik

15. hadith: Den som ufører hajj: (30.12.2005)
Abu Hurayra (RAA), fortalte at profeten (SAAW) sa: Den, som utfører hajj (pilegrimsferden) kun for Allahs skyld, uten å ha seksuell omgang med sin kone og uten å gjøre noe ondt eller begår synder (under hajj), han vil komme tilbake, fri fra alle synder, som da han var nyfødt.
(Sahih Boukhari)
Oversatt av M. Ghozlan

14. hadith: Den som gjør en venn av Meg til fiende: (16.11.2005)
Abu Hurayra (RAA), fortalte at profeten (SAAW) sa: Allah (T) sa: Den som gjør en venn av Meg til fiende vil Jeg erklære krig mot. Min tjener kan ikke søke nærhet til Meg med noe mer kjært for Meg enn det jeg har pålagt ham av plikter. Min tjener fortsetter å nærme seg Meg gjennom frivillige gjerninger helt til Jeg begynner å elske ham. Og når Jeg elsker ham vil jeg være hans hørsel som han hører med, hans syn som han ser med, hans hånd som han griper med og hans fot som han går med. Og hvis han spør Meg om noe, så vil Jeg gi ham det. Og hvis han søker beskyttelse hos Meg, vil Jeg gi ham beskyttelse.”
(Sahih Boukhari)
Oversatt av Øyvind Færevik

13. hadith: Ramadan: (13.10.2005)
Profeten (saaw) sa: Den som står opp i bønn under nettene i Ramadan, fast i troen og med håp om belønning, vil bli tilgitt sine foregående synder"
(Sahih Boukhari)
Oversatt av Øyvind Færevik

12. hadith: Ramadan: (30.09.2005)
Abu hurayrah (raa) sa: profeten (saaw) sa: Når Ramadan begynner åpner Himmelens porter, lukkes helvetes porter og satan blir lagt i lenker"
(Sahih Boukhari)
Oversatt av Moez Abidi

11. hadith: Hvordan vi skal dømmes: (25.09.2005)
Profeten Mohammad (saaw) sa: " Gud dømmer dere ikke ut fra deres ytre og deres rikdommer, men Han ser inn i deres hjerter og Han gransker deres gjerninger."
(Sahih Muslim)
Oversatt av A. Nilsen

10. hadith: Å være kjærlig overfor sin familie: (11.03.2005)
Den beste blant dere er den som er mest kjærlig overfor sin familie.”
(Termethi)
Oversatt av Basim Ghozlan

9. hadith: Gode gjerninger: (07.12.2004)
Abo Dharr (måtte Allah vise ham velvilje) fortalte at noen av følgesvennene til profeten (fred være med ham) sa:

"O Allahs sendebud, de rikeste får all belønningen. De ber slik vi ber, de faster som vi faster og gir bort av det de har til overs i almisse.” Han svarte: " Har ikke Allah gitt dere noe dere kan gi i almisse? I enhver tasbih er det en almisse, i enhver takbir er det en almisse, i en hver tahmid er det en almisse og i enhver tahlil er det en almisse. Det å oppfordre til det gode er en almisse, og det å forby det gale er en almisse, også i seksuell omgang er det en almisse." De sa: "O Allahs sendebud, hvis en av oss får tilfredstilt sin lyst, blir han belønnet for det?" Han svarte: " Tror dere ikke at han ville bli straffet hvis han ble tilfredstilt på en forbudt måte? På samme måte vil han bli belønnet hvis det skjer på en tillatt måte."
(Muslim)
Oversatt av Øyvind Færevik

8. hadith: Syv råd: (05.08.2004)
al-Baraa’ ibn ’Aazib (raa) sa: ” Allahs sendebud (fvmh) påla oss syv ting: Å besøke den syke, å gå i begravelser, å påkalle Allahs barmhjertighet for den som nyser (ved å si yarhamukum u-Llah, måtte Allah være deg barmhjertig), å bistå den svake, å hjelpe den undertrykte, å spre hilsener om fred og å hjelpe de som sverger slik at de kan oppfylle sine løfter.”
(Boukhari og Muslim)
Oversatt av Øyvind Færevik

8. hadith: Hilsen: (24.06.2004)
Abdullah bin Amr bin al-As sa at en mann spurte Allahs sendebud (saaw): ”Hvilken islam er den beste?” Profeten (saaw) sa: ”Å gi bort mat og å hilse fred (si salaam) til den du kjenner og den du ikke kjenner .” (Boukhari og Muslim)
Oversatt av Øyvind Færevik

7. hadith: Velgjerninger: (31.03.2004)
Abo Dharr berettet: Profeten (fvmh) sa til meg: " Tro ikke selv den minste
velgjerning er betydningsløs. Selv det å møte din bror med et smilende ansikt
.”
(Muslim)
Oversatt av Vibeke Hadia Breivik

6. hadith: Fasten i arafah-dagen: (29.01.2004)
Abo Qutaada (raa) sa at profeten (fvmh) ble spurt om det å faste arafah-dagen. Han sa: "Det gjør bot for det forrige og det kommende årets synder."
(Muslim)

5. hadith: Gode egenskaper: (31.12.2003)
Profeten (saaw) sa: "Skal jeg fortelle dere hva som løfter status hos Allah? De sa: "jo Allahs sendebud". Han sa: "Å tilgi dem som begår urett mot deg, gi til dem som ikke gir til deg og holde kontakt med dem som har brutt med deg"."
(At-tabarani)
Oversatt av Basim Ghozlan

4. hadith: Før måltidet: (27.10.2003)
Profeten (salla allahu aleyhi wassalam) pleide å si før måltidet: "Herre, velsign vår mat som Du har skjenket oss, og beskytt oss mot helvetes straff."
Oversatt av Karima Solberg

3. hadith: Søking av kunnskap (07.10.2003)
Profeten (salla allahu aleyhi wassalam) sa: "En som går en vei for å søke kunnskap, vil Allah veilede ham en vei til paradiset".
(Sahih Muslim)
Oversatt av Basim Ghozlan


2. hadith: Gode gjerninger (29.09.2003)
Abo Tharr fortalte at Profeten (fvmh) sa: "Du skal ikke vise forakt for selv den minste gode gjerningen. For selv det å møte et menneske med et smil er betydningsfullt".
(Sahih Muslim)
Oversatt av Taha Hashi

1. hadith: Barmhjertighet (20.09.2003)
Profeten (fvmh) sa: "En som ikke viser barmhjertighet mot andre mennesker, blir ikke vist barmhjertighet av Allah."
(Boukhari og Muslim)
Oversatt av Basim Ghozlan

[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]