Onsdag, 29.06.2022 - 29. Dhul Qi'dah 1443 h.
25 du’a fra Koranen

25 du’a fra Koranen

 • 16.04.2018
 • M. Ghozlan

K. 2:186 ” Når Mine tjenere spør etter Meg, - se, Jeg er nær. Jeg svarer den bedendes bønn, når han ber til Meg. Måtte de så høre på Meg, og tro på Meg, - at de må finne den rette vei

K. 2:186 ” Når Mine tjenere spør etter Meg, - se, Jeg er nær. Jeg svarer den bedendes bønn, når han ber til Meg. Måtte de så høre på Meg, og tro på Meg, - at de må finne den rette vei
Her er noen bønner fra Koranen:
 1. K. 2:201 ’ Vår Herre, gi oss gode gaver i denne verden og godt i den kommende, og bevar oss for Ildens straff’
   
 2. K. 2:250 ’ Herre, send over oss standhaftighet, og la våre føtter stå fast, og hjelp oss mot det vantro folk! ’
   
 3. K. 2:286 ’ Herre, ta oss ikke fatt om vi glemmer eller feiler!’
   
 4. K. 2:286 ’ Herre, legg ikke på oss slike byrder, som Du gav dem å bære som er gått foran oss! ’
   
 5. K. 2:286 ’ Herre, gi oss ikke å bære det vi ikke har krefter til ! Forlat os tilgi og forbarn Deg over oss . Du er vår Herre og Mester. Hjelp oss mot vantroens folk.”
   
 6. K. 3:8 ’ Herre , la ikke våre hjerter vandre etter ar Du har ledet oss. Gi oss Din nåde. Du er Giveren.
   
 7. K. 3:147 ’ Herre, tilgi oss våre synder og vår lettsindighet, la våre føtter stå fast, og hjelp oss mot det vantro folk!’
   
 8. K. 3:192 ’ Herre , den Du sender i Ilden , ham har Du gjort til skamme ! De urettferdige har ingen hjelpere’.
   
 9. K. 3:193 ’ Herre, vi har hørt en røst kalle oss til troen, ’Tro på dere Herre !’ Og vi har antatt troen. ’
   
 10. K. 3:193 ’ Herre, tilgi Du våre synder, utvisk våre misgjerninger, og ta oss til Deg , blant de rettferdige!’
   
 11. K. 3:194 ’Herre, gi oss det Du har lovt ved Dine sendebud, og gjør oss ikke til skamme på Oppstandelsens dag ! Du sviker ikke Ditt løfte!’
   
 12. K. 7:23 ’ Herre, vi har stelt oss galt. Hvis du ikke tilgir oss og forbarmer Deg over oss , er vi visselig fortapt’.
   
 13. K. 7:47 ’ Herre, plassèr oss ikke sammen med de urettferdige!’
   
 14. K. 7:89 ’Herre, åpne (for samliv) mellom oss og vårt folk ved Sannheten ! Du er den beste tl å åpne (sprenge stengelser) .’
   
 15. K. 7:126 ’ Herre, utøs standhaftighet over oss, og ta oss bort som Deg hengivne .’
   
 16. K. 10:85-86 ’Herre, gjør oss ikke til anstøt for dette urettferdige folk ! Redd oss ved Din nåde fra den vantro.’
   
 17. K. 14:38 ’ Herre, Du kjenner til det vi skjuler og det vi bærer åpent frem. Intet er skjult for Gud på jorden eller i himmelen.’
   
 18. K. 18: 10 ’ Herre, vis oss Din nåde, og bered en god vei for oss ut av denne vår situasjon!’
   
 19. K. 25:74 ’ Herre, gi oss i våre hustruer og barn en fryd for øyet, og gjør oss til et eksempel for de gudfryktige’.
   
 20. K. 40:7 ’ Herre, Du omfatter alt i nåde og visdom. Så tilgi dem som har omvendt seg og følger Din vei, og bevar dem for helvetes straff!’
   
 21. K. 40:8 ’ Herre, før dem inn i Edens haver, som Du har lovet dem og de rettferdige blant deres fedre, hustruer og barn ! For Du er den Mektige, den vise.’
   
 22. K. 44:12 ’ Herre, ta bort fra oss denne straffedom – vi tror!’
   
 23. K. 59:10 ’ Herre, tilgi oss og våre brødre som kom før oss til troen, og legg ikke i våre hjerter nag mot dem som tror. Herre, Du er mild og nåderik’.
   
 24. K. 60:4 ’ Herre, vi forlater oss på Deg, og til Deg vender vi oss i bot. Til deg er reisens mål !’
   
 25. K. 66: 8 ’ Herre, la vårt lys fullbyrdes for oss, og tilgi oss ! Du evner alt .’