Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.
Å søke Gud

Å søke Gud

  • 05.01.2010
  • Karima Solberg

De fleste vil kjenne igjen et hig, en følelse av at man søker noe uten helt å riktig vite hva. En lengsel som iblant bryter igjennom og trekker sinnet innover i hjertet og får ørene til å lytte etter den indre stemme, mens øynene søker over himmelen etter svar på om det er noen der ute som hører og bryr seg.

De fleste vil kjenne igjen et hig, en følelse av at man søker noe uten helt å riktig vite hva. En lengsel som iblant bryter igjennom og trekker sinnet innover i hjertet og får ørene til å lytte etter den indre stemme, mens øynene søker over himmelen etter svar på om det er noen der ute som hører og bryr seg.
Man kjenner en uro i kroppen og en lengsel etter å finne ro.
Mennesket søker Gud, lengter etter Ham og ønsker å oppleve Ham, en egen opplevelse som beveger sinn og hjerte.
Rumi sier det så treffende

”Alt startet med et rop fra min krevende sjel:
Gi meg næring, for jeg er sulten, og skynd deg,
For tiden er et skarpt sverd.”


Bindeleddet mellom Gud og mennesket, den mystiske forbindelse ligger vel forvart i menneskets sjel, vårt indre skattkammer som noen klarer å øse av, men for andre ligger stengt og lukket. Renselse av hjerte og sjel i islam handler om å åpne og rense hjertet slik at Guds lys kan stråle gjennom hjertet og lede det. Resultatet vil være at mennesket føler en indre tilhørighet til Gud, kjærlighet og hengivenhet som igjen manifesterer seg i det ytre som gode gjerninger og omsorg for skapelsen.

Kunnskap om Gud er viktig for man kan ikke elske eller føle tilhørighet med noe man ikke kjenner. Her kommer Guds åpenbaringer om Seg selv i Koranen til nytte og hvordan teologer, forstår dem. Det finnes også andre som elsker Gud med stor inderlighet og som lar kjærligheten til Gud kle seg i poesiens vakre drakt. Ordene finner sine egne dører inn i tilhørernes hjerter.

For å gå tilbake til sjelen. Koranen nevner at vi har fått liten kunnskap om den, men noe vet man. Sjelen er skapt av Gud og har hatt en eksistens før den ble blåst inn i det første menneske. K. 32:9 : formet ham, og blåste Sin ånd i ham, og Han har gitt dere hørsel, syn og forstand.”
Den har en begynnelse, men er skapt for å leve evig. I menneskets pre-eksistens som sjel hadde den et møte med Gud som Koranen beskriver slik: K. 7:172 : "En gang brakte Herren frem menneskeslekten fra ryggen til Adams sønner, og fikk dem til å vitne mot seg selv: ”Er ikke Jeg deres Herre?” De svarte: ”Jo, vi vitner! Dette for at dere ikke skal si på Dommens dag: ”Dette var vi uvitende om.”

Under søvnen vender sjelene også tilbake til Gud og kan oppleve vakre visjoner og religiøse opplevelser. K. 39:42
Gud tar til seg sjelene ved deres død, og også den som ikke er død, i dens søvn. Han holder tilbake den Han har bestemt døden for, og setter de andre fri til bestemt tid. I dette er visselig jærtegn for mennesker som tenker etter.”

På bakgrunn av nevnte koranvers antar noen at sjelen har slumrende minner om deres første møte med Gud. Det er delte meninger om dette, Rumi mener ja, Al-Ghazzali mener nei. Sjelen har opplevelser under søvnen samtidig sier Gud at Han har nedfelt i menneskesjelen en Guds intensjon eller at Han har utstyrt mennesket med en fitra, en opprinnelig god natur som søker Gud.

K. 30:30 ’Gi deg hen av hele din sjel (du som søker sannheten) til den rene opprinnelige tro) ved den Guds intuisjon som Han har utstyrt menneskene med. Der er ingen forandring i det som Gud har skapt. Dette er rett religion, men folk flest vet det ikke’’.

Fitra menneskets opprinnelige gode natur har skjelneevne mellom rett og galt og er opprinnelig i en naturtilstand av tro som kan sammenlignes med instinkt eller intuisjon. Dette kan forklare lengselen etter Gud og menneskets søken etter Ham.

Al-Ghazzali forklarer at Gud skapte mennesket til en miniatyrkonge som hersker over et miniatyrunivers for at vi ved å sammenligne sjelens eksistens og dens styring over legemet kan ha en forståelse av hvordan den usynlige Gud kan styre og kontrollere et synlig univers.

Det finnes flere metoder for hvordan menneskets hjerte og sjel kan bli åpent og mottagelig for Gud. Gud har nedfelt en intuisjon som kan drive mennesket til å søke Ham. Hvis mennesket aktivt søker vil det finne Gud, fordi Gud vil komme ham i møte og gi ledelse på veien og kan åpne et menneskets hjerte slik at man ser sannheten klart. K. 8:70 ”« Hvis Gud vet om noe godt i deres hjerter, vil Han gi dere noe bedre enn det som er tatt fra dere! Og Han vil gi dere tilgivelse!» Gud er tilgivende, nåderik. ”
K. 6:"Den som Gud ønsker å gi ledelse, hans bryst åpner Han for islam.”
K 39:22 Men den hvis hjerte Gud har åpnet for islam, så han vandrer i Herrens lys?”

Allah sier til Profeten: K. 94:1Har Vi ikke åpnet ditt hjerte!”
Det er også beretninger om at Det kom to engler til Muhammed i hans barndom og åpnet hjertet hans og vasket det med snø og vann og tok ut noe.
Muhammed beskrev det slik:”Det kom til meg to menn kledd i hvitt med et vaskevannsfat i gull fylt av snø. De la meg ned og åpnet mitt bryst og fant frem til hjertet. De åpnet det opp og tok ut en sort klump som de kastet vekk. Så vasket de hjertet og brystet mitt med snø.”

Et bilde på hvordan Profetens hjerte ble renset og klargjort for hans senere kall som Profet. Denne hendelsen gjentok seg i voksen alder forut en mystisk reise fra Mekka til Jerusalem og derifra opp i himmelen i løpet av bare en natt. Profeten sa det slik.” Da jeg lå på jorden foran Kaba, kom det en engel til meg som skar opp mitt bryst og tok hjertet ut. Et gyllent kar fylt med tro og visdom ble brakt frem og hjertet mitt ble vasket i det og fylt med tro før det ble satt tilbake.” Disse opplevelsene sier noe om Guds inngripen og forvandling av et hjerte i en person Han hadde utvalgt og som hadde et kall.

Etter at man har antatt tro er det metoder man kan bruke for å åpne og rense ens hjerte for å holde hjertet mykt og barmhjertig. Den metoden som blir brukt mest aktivt er å ihukomme Gud, kjent som dhikr.

Dhikr er lovprisninger, takksigelser, gjentagelser av trosbekjennelsen: Det finnes ingen annen guddom unntatt Allah, resitasjon av Hans vakre attributter og Guds egennavn Allah.
Koranen sier at den høyeste handling er å huske Gud og at man skal lovprise Ham. Den nevner også at alt annet i skaperverket også lovpriser Ham, men at menneskene ikke forstår deres lovprisning. K. 17:44 "De syv himler og jorden og alle som i dem er, priser Ham. Det finnes intet som ikke lovpriser Ham, men dere oppfatter ikke deres lovprisning. Han er mild, tilgivende.”

Profeten Muhammed husket Gud konstant både dag og natt. Han fremsa en bønn for en hver anledning. Når han våknet sa han en bønn, før og etter han gjorde wudhu, før og etter et måltid, når han kom og gikk, før han skulle sove og våknet han for å snu seg rundt i senga om natten fremsa han en bønn.

Å ihukomme Gud har en rensende effekt på hjertet fordi det blir fokusert på hjertets Skaper, og hjertet utfører en handling som det er skapt til å utføre. Gud skapte alt i universet og satte det i tjeneste for mennesket, men mennesket skapte Han for Seg Selv for å tilbe Ham. Når man snakker om å rense hjertet betyr det å rense det for sjelens sykdommer, eller hjertets sykdommer som sjalusi, vrede, stolthet, maktsykdom, egoisme, overfokusering på selvet fremfor på Gud og synder og gleden man finner i å synde.

Det er å fokusere ytterligere på Gud og sette Ham i sentrum og la handlingene springe ut av dette senter fremfor egoets sentrum. Det er en måte å foredle og utvikle selvet på i forhold til Gud.

Å gjøre dhikr er noe som foregår med alle sanser og på flere nivåer.

Øynene kan gjøre dhikr ved å se ting som minner en om Gud eller gråte i anger eller glede. Ørene gjør dhikr når det lytter til Koranen, andres høylytte dhikr, lyder i naturen som fuglesang, klukkende vann og sildrende bekker. Legemet gjør dhikr når det utfører tilbedende handlinger. Hjertet gjør dhikr når det reflekterer over Gud og lovpriser Ham i det indre. Tungen gjør dhikr når den leser Koranen, lovpriser og takker Gud.

Ved å gjenta ulike formularer høyt eller stille et visst antall ganger trener man seg selv i å holde et fokus over lengre tid. Når man har gjort dette lenge nok vil man oppleve at hjertet spontant begynner å gjøre dhikr uten at man hadde en bevisst avgjørelse om å gjøre det. Det høyeste nivå av dhikr er når tunge og hjerte er i takt og sinnet er tømt for alt annet.

Metoden om å holde et fokus og holde sinnet rent for andre forstyrrende elementer er også et mål i salah, den rituelle bønn som utføres fem ganger i døgnet. Selve salah er også beskrevet i Koranen som dhikr.

Dhikr kan utførers alene eller i en gruppe, høyt eller stille og bør ideelt sett være noe man gjør hele tiden. Man prøver å være i en konstant tilstand av ihukommelse.

Disse metodene er ikke noe kontroversielle eller forbeholdt sufier , men noe som alle muslimer kan gjøre og gjør, bortsett fra at noen kan foretrekke det ene fremfor det andre. Noen fortrekker å gjøre det alene, noen å gjøre det stille, noen høyt i gruppe eller stille i gruppe, eller man veksler og praktiserer alle metoder til ulike tidspunkter.

Hvis vi går tilbake til Rumi tok han i bruk metoder som ikke ble praktisert av profeten Muhammed. Han brukte musikk, dans og poesi i tillegg til salah, faste og dhikr for å nærme seg Gud.

Rumi var en skriftlærd før han møtte en omvandrende fakir ved navn Shams. Møtet mellom disse to sjeler hadde en transformerende effekt på Rumi og tente en lidenskapelig kjærlighet til Gud. Gjennom Shams ble sjelen hans åpnet for nye dimensjoner og når Shams senere forlot Rumi utløste atskillelsen latente kreative evner hos Rumi. Han begynte å dikte og var til tider i ekstase og virvlet rundt sin egen akse i Konyas gater mens en utømmelig strøm av poesi fløt ut av ham som sildrende vann.

Han var en lærer fra før, men tok nå i bruk nye undervisningsmetoder. Han kunne danse i virvlende bevegelser foran forsamlingen samtidig som han hadde levende dialoger med tilhørerne hvor han formulerte spørsmålene poetisk vakkert og krevde svar fra tilhørerne. Eller han diktet og tilhørerne lyttet og skrev ned hans poesi.

Hvis vi går til innholdet i diktene ser vi at en del av tankegodset er hentet fra Koranen. I tillegg til at han beskriver egne følelser og opplevelser av kjærlighet, Guds lengten og forening med Gud snakker han også om den rituelle bønn, om Profeten Mohammed og tar utgangspunkt i koranvers og hadith som han utdyper og forklarer i tråd med egen forståelse. Rumi kunne ta opp alt fra det lille hverdagslige til høytflygende tanker om Gud. Hele universet var temaer for hans poesi og formålet var å gi veiledning til andre.

Dansen som heter Sama’ var en ny metode som han og hans etterfølgere brukte for å komme i kontakt med Gud i tillegg til tradisjonelle metoder.

Sama’ betyr å høre og musikken skulle fremkalle minner om sjelens pre-eksistens. Rumi trodde at paradiset er fylt av musikk og at sjelen har minner av hva den hørte der. Den ytre dans er bare en fysisk manifestasjon på hva som skjer i sufiens hjerte og sjel. Dansen starter i hjerte og sjel og musikken er i hans indre øre. På det ytre planet mente han at noen typer musikk skaper en gjenklang eller vekker slumrende minner av det man hørte i sin pre-eksistens. Musikken vekker en lengsel i sjelen etter å vende tilbake til sin fredfulle tilstand hos Gud og har den effekt at sjelen nærmest vil rømme ut av legemet, men stanger i kroppens ”vegger” og danseren faller sammen i bevisstløshet.

Det hele bygger på en filosofi om at man ikke bare leser og tolker Guds tegn men også hører. Guds tegn er spredd og fordelt i Koranen, i kosmos og i mennesket selv. K. 41:53 "Vi skal vise dem Våre tegn på alle horisonter, og i dem selv, til det blir klart for dem at det er sannhetens realitet”.

Ordet Koran betyr resitasjon. Før den ble nedskrevet var det en bok som ble resitert og hørt. Profeten hørte den fra Engelen Gabriel eller Jibrīl på arabisk, og resiterte den videre til sine følgesvenner. Guds tegn blir derfor ikke bare sett men også hørt. K. 10:67 "Han er det som har skapt natten til hvile for dere, og dagen for å se. Sannelig, i dette er jærtegn for folk som hører!"

Når Gud skaper gjør Han det ved en ordre. K 16:40 "Når Vi ønsker en ting, er Vårt ord til den ganske enkelt: «Bli!» Og den blir.” Alt eksisterende kom til som et resultat av Guds talte ord.

Ideen i sufisme er at det uskapte forvares hos Gud i et slags forrådskammer og blir materialisert og blir til når Gud gir ordren Bli.
Filosofien går ut på at det uskapte oppfattet ordren som en slags musikk og danset seg inn i eksistensen fra tilstand til tilstand og startet en reise fra Gud som går i sirkel tilbake til Ham. Sama’ dansen skal vekke minnene om dette.

Denne filosofien virker veldig vakker og dansens fysiske form ser også vakker og kontrollert ut, men er ikke en del av Profetens sunna eller praksis.

Koranen oppfordrer en til å følge profeten Mohammed for å oppnå Guds kjærlighet. K. 3:31" Si: «Om dere elsker Gud, så følg meg, og Gud vil elske dere, og tilgi deres synder. Gud er tilgivende, nåderik!» ”

Derfor er det mange sunnimuslimer som ikke ønsker å ta i bruk metoder som de ikke med sikkerhet kan tilbakeføre til Profeten selv, fordi Profetens metode for å nærme seg Gud nødvendigvis må være den beste, siden han mottok direkte lære fra Allah selv. Dhikr ligger også i Profetens praksis, i hans handlinger. Han var et forbilde og utførte gode handlinger som behaget Gud. I alle hans gjøremål handlet han ut fra inspirasjon fra Gud. Ved å følge Profeten husker man også Gud i sine gjøremål.

Al-Ghazzali, teolog, filosof og sufi stilte seg positivt til bruk av musikk og dans som hjelpemidler i det religiøse liv. Han sa:” Musikk og dans setter ikke noe inn i hjertet, som ikke allerede er der, men puster til slumrende følelser, så de flammer opp. Hvis mennesket har kjærlighet til Gud i sitt hjerte som Loven påbyr, er det fullstendig lovlig, ja rosverdig å ta del i handlinger som kaller den frem.” Videre sier han: ”Selv om disse metoder er forholdsvis nye i islam og at vi ikke lærte dem av profetens første tilhengere, må vi huske at ikke alle nye ting er forbudte; men kun de som går direkte imot Loven.”

Al-Ghazzali trodde ikke noe på at mennesket har noen minner om sjelens pre eksistens. Han var av den oppfattning at mennesket er skapt i all enkelhet uten noen informasjon om Guds verdener og bygger på et utsagn fra Koranen som sier følgende: K. 74:31 "Ingen kjenner Herrens hærskarer, uten Han selv. Dette er en påminnelse for menneskene.

Han mener at mennesket blir kjent med verden via sansene og at hver sans kommer frem på et visst utviklingsstadium. Da må man vite at han trodde på et indre øye som åpner seg ved spirituell modenhet og at via dette kan man se, forstå og oppleve det skjulte. Han nevner drømmer som et eksempel på syn og opplevelser man kan ha som ikke går via øynene.

Han selv opplevde ekstatiske tilstander i perioder og anerkjenner en opplevelse av intens nærhet med Gud, men forkastet alle ideer om sammensmeltning eller forening med Guddommen og var klar på at Gud og menneske er av ulik natur og kan ikke forenes. Siden han likevel anerkjenner opplevelsene mente han at det var best å la være å sette ord på dem for å ikke gå fra veien. En riktig definering av tilstanden ekstase er viktig for forståelsen av opplevelsen. Ekstase betyr ”å være utenfor seg selv,” det vil si utenfor sitt verdslige jeg. Denne væren uten for seg selv er samtidig en væren i seg selv.

Ekstase var ikke noe mål i seg selv verken for Rumi eller Ghazzali, men snarere et resultat av deres praksis og tilnærmelser til Gud. Rumi mente at ekstase og visjoner ikke var noe verdt hvis de ikke ble fulgt opp av etiske handlinger og en modning av mennesket. Rumi advarte mot ”sensuell åndelighet,” som han kaller det. Det betyr at man skal ikke være forelsket i kjærligheten og dens hengivne utrykk, men i den Elskende selv.

Som Rabi’a al-Adawiyya utrykker det:”
O, Herre, Hvis jeg tilber Deg av frykt for Helvete, brenn meg i Helvete.
O, Herre, Om jeg tilber Deg i håp om Paradiset, bær meg vekk fra Paradisets gater.
Hvis jeg tilber Deg for din egen skyld, velsigne meg i all evighet, med synet av Ditt herlige ansikt
.

For å gå vekk fra formen og tilbake til innhold så er et av formålene med dhikr å rendyrke kjærlighet til Gud. Der regnes Rumi for å være en mester på området og hans kjærlighetspoesi er en skatt som alle kan øse av uavhengig av tro. Han hadde også en åpen invitasjon til alle om å komme og høre. Ved inngangen til Rumis museum i Konya står det skrevet:
Kom, kom, hva du enn er, det spiller ingen rolle, om du er vantro, avgudsdyrker eller tilber ilden,
Kom våres sammenkomst er ikke et sted for fortvilelse,
Kom, selv om du har brutt ditt løfte
Hundre ganger, kom igjen
.”

Rumi mente at Gud selv er opphavet til mangfoldigheten av trosretninger og oppfattelser i verden. Han har skapt alt i verdensaltet og Han er enheten bak enhver motsetning. Koranens budskap fullender de tidligere åpenbaringer og den guddommelige åpenbaring ses som et fenomen i en historisk kontinuitet.

Rumi mente at det finnes en opprinnelig bok som alle andre bøker kan tilbakeføres til. Koranen nevner en himmelsk tavle hvor Koranen er forvart. K. 85:22 Ja, dette er en herlig Koran, på en vel forvart himmelsk tavle.

Koranen oppgir også at alle åpenbaringer kommer fra menneskehetens Herre og at ( K 5:48) ” Hver og en har Vi gitt en norm og en praksis! Om Gud hadde villet, kunne Han gjort dere til et samlet trossamfunn, men Han ønsket å stille dere på prøve ved det Han har gitt dere. Så kappes i å gjøre det gode! Til Gud skal dere alle vende tilbake. Han vil redegjøre for det dere var uenige om.”

Rumi mente også at alt er Guds nåde og at alle skulle ta den i mot med takknemlighet. Denne tanke er helt i tråd med forståelsen av Guds navn Ar-Rahmān- Den barmhjertige ( k. 17:110)
Si: «Påkall Gud» eller «påkall den Barmhjertige».”
Hva dere enn kaller Ham, Hans er de vakreste navn
.”

I mange koranvers kaller Allah seg selv Den barmhjertige og bruker det som et egennavn. Hver sūrah, kapittel i Koranen med unntak av ett innledes med dette store navn og et egent kapittel bærer navnet Ar-Rahmān. Som egennavnet Allah er også Ar-Rahmān et navn forbeholdt Gud alene og kan ikke brukes om mennesker.

Den universelle manifestasjonen av Allahs kjærlighet blir referert til i Koranen som rahmah. Rahmah kan oversettes som, nåde, kjærlighet, velsignelse og barmhjertighet.

Allahs rahmah er altomfattende og Ar-Rahmān skjenker Sine velsignelser, Sin nåde, kjærlighet og barmhjertighet til hele skapelsen uten å regne på det.
”Allahs sendebud sa: ”Samme dag som Allah skapte himlene og jorden skapte Han hundre deler barmhjertighet. Hver del barmhjertighet er like omfattende som det er rom mellom himmel og jord. Fra Sin rahma skjenket Han én del barmhjertighet til jorden. Av den grunn har en mor barmhjertighet for sitt barn og fugler og dyr viser godhet mot hverandre. På Dommens dag vil Allah bruke barmhjertigheten i sin helhet.” Eller med koranens ord: ( k. 12:92)
”Ingen bebreidelser over dere i dag! Gud vil tilgi dere. Han er den største i barmhjertighet
.”
Guddommelig straff er utledet av Guds vilje og er en konsekvens og en respons på menneskets synder. Kjærlighet og barmhjertighet er derimot Hans dominerende egenskaper og er rettet mot skapelsen i alminnelighet. ( K. 7:155): "Jeg hjemsøker hvem Jeg vil med Min straff! Min nåde (rahmatī) omfatter alt.”
Av alle Allahs egenskaper er rahmah den mest fremtredende fordi Allah har pålagt Seg Selv barmhjertighet. ( K. 6:12): "Si: «Hvem tilhører alt som er i himmel og på jord?» Si: «Det tilhører Gud.» Han har foreskrevet seg selv barmhjertighet!” .
”Allahs Sendebud sa: ”Da Allah skapte Skapelsen skrev Han i Sin bok som Han oppbevarer ved Tronen.” Min barmhjertighet overgår min vrede.”

Gud er mer barmhjertig mot Sine tjenere enn en mor er mot sitt barn.

”‘Umar sa at noen fanger ble brakt frem for Allahs Sendebud. Blandt dem var en kvinne som søkte etter noen. Da hun fant et barn blant fangene presset hun det til brystet så det kunne amme. Allahs Sendebud sa:” Tror dere at denne kvinnen noen gang vil kaste barnet sitt i ilden? Vi svarte: ” Ved Allah så lenge det er i hennes makt vil hun aldri kaste barnet i ilden.” Profeten sa:” Allah er mer god mot Sine tjenere enn denne kvinnen er mot sitt barn.”

K. 19:96: "De som tror og lever rettskaffent, dem vil den Barmhjertige møte med kjærlighet.”
K. 19:60-63: ”de som omvender seg, og tror, og lever rettskaffent. Disse skal gå inn i paradisets haver, og vil ikke lide den minste urett, i Edens haver, som den Barmhjertige har lovet Sine tjenere i det skjulte. Hans løfte oppfylles. Der hører de intet tomt prat, kun ordet «Fred». Og de får sitt underhold morgen og aften. Dette er paradiset som Vi gir i arv til Våre tjenere, som viser gudsfrykt
.”

Rumi vender stadig tilbake til følgende hadith i form av dialoger mellom Gud og menneske for å vise hvordan Gud hadde et ønske om å bli kjent av skapelsen og et ønske om å åpenbare Seg Selv. I hadith qudsi sier Gud:” Jeg var en skjult skatt og Jeg ønsket å bli kjent, derfor skapte Jeg verden.”

Koranen gir ideen om at Gud er den som elsket mennesket først før mennesket elsket Ham.”som Han elsker og som elsker Ham.” K. 5:54

I hadith blir Guds kjærlighet for mennesket beskrevet:

Når Allah elsker en av Sine skapninger sier Han til Jibril:” Jeg elsker denne personen så du skal også elske ham. Så elsker Jibrīl ham. Jibrīl sier så til de himmelske skarer:” Allah elsker denne personen så dere skal også elske ham. De himmelske skarer elsker ham. Deretter vil kjærligheten tre inn i hjertene til jordens beboere.