Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

Om Islam

 • 31

  03 - 2022

  Ramadan 2022

  Ramadan 2022

  Ramadan starter i Norge, i følge alle moskeer islam.no vet om og i følge Det Europeiske Fatwarådet lørdag 02.04.2022 og id al-fitr blir 02.05.2022. Ramadankalender for 2022 finner du her: Kampen om islams sjel - del 3 av 3

  Kampen om islams sjel - del 3 av 3

  Denne teksten er hentet fra det konkluderende kapitlet i professor Khaled M. Abou El Fadls bok The Great Theft - Wrestling Islam from the Extremists («Det Store Tyveriet – om å ta islam tilbake fra ekstremistene», 2009). Teksten er oversatt til norsk med forfatterens ...

 • 26

  05 - 2021

  Id al-fitr 2021 (1442h.) blir torsdag 13.05.21

  Id al-fitr 2021 (1442h.) blir torsdag 13.05.21

  I henhold til den felles hirjikalenderavtalen, blir Id-al-fitr den 13. mai i år. På grunn av korona-restriksjonene i store deler av Norge blir en uvanlig feiring. Islam.no ønsker dere alle en velsignet id. Id mubarak.  Mer informasjon om hirjikalenderavtal ...

 • 26

  05 - 2021

  El Fadl: Kampen om islams sjel – Del 2 av 3

  El Fadl: Kampen om islams sjel – Del 2 av 3

  Denne teksten er hentet fra det konkluderende kapitlet i professor Khaled M. Abou El Fadls bok The Great Theft - Wrestling Islam from the Extremists («Det Store Tyveriet – om å ta islam tilbake fra ekstremistene», 2009). Teksten er oversatt til norsk med forfatterens ...

 • 26

  05 - 2021

  El Fadl: Kampen om islams sjel – Del 1 av 3

  El Fadl: Kampen om islams sjel – Del 1 av 3

  Denne teksten er hentet fra det konkluderende kapitlet i professor Khaled M. Abou El Fadls bok The Great Theft - Wrestling Islam from the Extremists («Det Store Tyveriet – om å ta islam tilbake fra ekstremistene», 2009). Teksten er oversatt til norsk med forfatterens tillatels ...

 • 22

  11 - 2021

  MDN ønsker etablering av STL Oslo velkommen

  MDN ønsker etablering av STL Oslo velkommen

  Muslimsk Dialognettverk (MDN) har publisert en tekst på sin facebook-side der de ønsker etablering av STL Oslo velkommen. Her er teksten: ...

 • 17

  04 - 2021

  Ramadan 2021

  Ramadan 2021

  I følge Felles hijrikalender avtale i Norge, startet ramadan 2021 tirsdag den 13.04.2021. Id al-fitr vil være  i føgle samme avtale torsdag 13.15.2021. Denne ramadan blir, på lik linje med fjorårets ramadan uten store samlinger og for det meste stengte moskeer. Da anb ...

 • 15

  04 - 2021

  Korstoget i Klepp kommune

  Korstoget i Klepp kommune

  Politikerne i Klepp kommune i Rogaland, med Arbeiderpartiet i spissen, planlegger å gi konservative forsamlinger følgende valg: enten må de gi avkall på sitt tradisjonelle samlivssyn, eller så må de avkall på pengestøtte fra kommunen. Avisen Dagen har laget to ...

 • 15

  04 - 2021

  Det samlivsetiske korstoget

  Det samlivsetiske korstoget

  Problemet er ikke akutt ennå, så det er ingen grunn til å få panikk. Men det er grunn til en viss bekymring for det samlivsetiske korstoget som sekulære krefter i en rekke vestlige land har startet. Hittil har dette korstoget primært rettet seg mot kristne som fas ...

 • 15

  04 - 2021

  Livssynsliberalisme

  Livssynsliberalisme

  I sitt innlegg her i avisen 11. mars drøfter leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elise Håkull Klungtveit, den siste tids debatt om en del Oslo-skolers boikott av NLA Høgskolen, inkludert undertegnedes innlegg om denne saken 18. februar. Klungtveit hevder, at fordi NLA H&osl ...

 • 17

  04 - 2021

  Intolerante skoler

  Intolerante skoler

  Minst fire Oslo-skoler har bestemt seg for å bryte samarbeidet med NLA Høgskolen, ved at de ikke lenger vil veilede studenter derfra. Dette reiser viktige, prinsipielle spørsmål. Stridens kjerne er at NLA mener ekteskapet mellom mann og kvinne bør være «bæren ...

 • 17

  04 - 2021

  Religiøs intoleranse

  Religiøs intoleranse

  En del politikere og andre med makt og innflytelse i samfunnet, markerer nå at de finner det uakseptabelt at andre mener noe annet enn dem selv når det gjelder samlivsetikk. Religiøse minoriteter (kristne, muslimer og andre) som ønsker å holde fast ved en tradisjonell samlivset ...

 • 17

  04 - 2021

  Ensretting og intoleranse

  Ensretting og intoleranse

  En del skoler i Oslo nekter nå å veilede lærerstudenter fra NLA Høgskolen. Grunnen til dette er at NLA Høgskolen står for et tradisjonelt, kristent syn på ekteskapet. Dette gir grunn til bekymring for alle religiøse minoriteter med en tradisjone ...

 • 29

  07 - 2020

  Id al-adha 2020

  Id al-adha 2020

  Id al Adha kommer i år på fredag 31.07.2020. Heldigvis er det ingen splittelse blant muslimer i Norge om denne dagen. Det ser ut som alle feirer id samme dag. På grunn av Korona-restriksjoner minner islam.no om følgende regler som må følges under id-feiringen og spesielt ...

 • 17

  04 - 2020

  Ramadan 2020

  Ramadan 2020

  Ramadan starter i Norge, i følge alle moskeer islam.no vet om og i følge Det Europeiske Fatwarådet fredag 24. april, 2020. Muslimer som bor i steder med "normal" solnedgang, faster som rege ...

 • 17

  04 - 2021

  Arbeiderpartiets religionspolitikk

  Arbeiderpartiets religionspolitikk

  Den siste tids debatt om trosfrihet og «statsstøtte» berører viktige, prinsipielle spørsmål. Som professor Ingunn Folkestad Breistein påpeker i sitt innlegg 17. februar, har det i Norge vært bred enighet om at «Alle trus- og livssynssamfunn skal bli st ...

 • 12

  03 - 2020

  Kunngjøring fra Muslimsk Dialognettverk

  Kunngjøring fra Muslimsk Dialognettverk

  Muslimsk dialognettverk (MDN) følger med på situasjonen som har oppstått på grunn av fare for spredning av koronaviruset. På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) råd og veiledning foreslår MDN følgende tiltak overfor alle moskeer: ...

 • 17

  04 - 2021

  Ytringsfrihet i Koranen

  Ytringsfrihet i Koranen

  Ordet ytringsfrihet er ikke nevnt direkte i Koranen, da begrepet kom senere, men konseptet finner vi mye om i Koranen. Her kommer en kort oppsummering med henvisninger til Korantekster hva gjelder konseptet ytringsfrihet: ...

 • 10

  09 - 2019

  Kan denne verden vi lever i være uten en skaper?

  Kan denne verden vi lever i være uten en skaper?

  Vi kan ikke se Gud, men vi kan se Hans tegn og Hans spor. La oss se på et av disse tegnene. La oss se på en liten skapning som ikke kan sees med det blotte øyet, som er så liten som 4/1000 av mm dvs at hvis vi setter sammen 250 stykker (uten hale) ved siden av hverandre vil de utgj&o ...

 • 05

  05 - 2019

  Ramadankalender 2019

  Ramadankalender 2019

  Ramadan starter i Norge, i følge hijri-avtalen som er utarbeidet av flere moskeer mandag 6. mai, 2019.Muslimer som bor i steder med "normal" solnedgang, faster som regel etter lokaltid. For denne gruppen har vi laget faste- og bønnetider her: Islam og mat, en praktisk veiledning

  Islam og mat, en praktisk veiledning

  Brosjyren gir en innføring i islamske regler og verdier med hensyn til mat og matvaner. Den tar for seg islamske forskrifter om hva som kan og ikke kan spises, og setter disse forskriftene i en ramme som fremmer forståelse for bredden i den islamske matkulturen. Brosjyren kan lastes ned

 • 30

  04 - 2019

  Om muslimfiendtlige holdninger

  Om muslimfiendtlige holdninger

  17. oktober lanserte Minotenk rapporten Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang. Rapporten er et solid bidrag til kunnskap om stereotypier om muslimer og en god referanse for arbeidet mot muslimfiendtlige holdninger i Norge. ...

 • 10

  09 - 2018

  Godt nytt hijri-år

  Godt nytt hijri-år

  I følge den norske hijri-kalender vil det nye hijri-året 1440 starte tirsdag 11.09.2018. Ashoura vil dermed falle på torsdag 20.09.2018. En dag som er sterkt anbefalt å faste i, til minne for profeten Moses (fred være med ham) o ...

 • 01

  09 - 2018

  Id al-Adha 2018

  Id al-Adha 2018

  Muslimer i Norge kommer i år til å feire Id al-Adha over to forskjellige dager. For noen vil Id starte tirsdag 21. august, mens for andre vil den starte onsdag 22. august. Er du i tvil om hvilken dag din lokale moske skal holde id-bønn, ta kontakt med moskeen direkte. I Oslo skal Rabita, T ...

 • 09

  07 - 2018

  Fosterhjemtjenesten trenger flere fosterforeldre

  Fosterhjemtjenesten trenger flere fosterforeldre

  Fosterhjemtjenesten trenger flere fosterforeldre med flerkulturell bakgrunn.  Det er flere barn som trenger et fosterhjem med både hjerterom og trygge omgivelser. Kan du tenke deg å bli en av dem som gir et av disse barna mulighet til å videreutvikle sitt morsmål og oppleve kultu ...

 • 09

  07 - 2018

  Id al-fitr 2018

  Id al-fitr 2018

  Ramadan er i ferd med å ebbe ut, og id al-fitr står for døren. Vi gleder oss over at alle muslimer i Norge og i verden for øvrig mest sannsynlig feirer id på samme dag.

  Islam.no ønsker dere alle en velsignet id.

  Fredag, 1 ...

 • 09

  05 - 2018

  Velkommen til ny islam.no

  Velkommen til ny islam.no

  Islam.no ønsker alle velkommen til ny og bedre nettside. Vi håper at oppholdet på våre sider blir trivelig og nyttig og at informasjonen er lett tilgjengelig. Arbeidet med flytting av informasjon fra forrige nettsted er fortsatt under arbeid, men dette arbeidet blir i ...

 • 04

  05 - 2018

  Barneekteskap

  Barneekteskap

  Barneekteskap er et problem i flere samfunn. Noen av de som har fiendtlige holdninger til islam mener at det er islam som er problemet. De mener at Koranen, muslimenes hellige bok, legaliserer barnebruder. De henviser til Koranverset 65.4. ...

 • 25

  07 - 2013

  Spørreundersøkelse: Hvilken tabell bruker du?

  Spørreundersøkelse: Hvilken tabell bruker du?

  Vi håper at flest mulig svarer. . ...

 • 15

  09 - 2012

  Vi lager en bok om profeten (SAAW), blir du med?

  Vi lager en bok om profeten (SAAW), blir du med?

  Den såkalte ”Muhammad-filmen” er verken den første eller den siste i en rekke amatørverk som har til hensikt å svartmale muslimer og deres religion. Noen muslimer verden over protesterer med demonstrasjoner og ofte med usiviliserte handlinger. ...

 • 01

  08 - 2012

  Seminar med shaykh Abdel Hakim Murad

  Seminar med shaykh Abdel Hakim Murad

  Kunnskapsbrønnen i Rabita (KiR), i samarbeid med Muslimsk studentsamfunn (MSS) og Det Islamske Forbundet (DIF),  gjentar suksessen fra ifjor og inviterer til spennende dager med shaykh Abdel Hakim Murad!    Torsdag 30. august kl. ...

 • 07

  05 - 2012

  Dirasa 2012 - inspirerende reise til Makkah og Medina

  Dirasa 2012 - inspirerende reise til Makkah og Medina

  Har du lyst på en inspirerende og uforglemmelig sommer i selskap med Shaykh Abdul Aziz Ahmed Fredericks i de hellige byene Makkah og Medina? Dirasa - den årlige Umrah reisen med Shaykh Abdul Aziz - er arrangert av en gruppe frivillige og har i løpet av de siste 4 årene blitt en årlig hendelse f ...

 • 05

  05 - 2012

  Stand-up show med Mohammed Amer fra [Allah Made Me Funny]

  Stand-up show med Mohammed Amer fra [Allah Made Me Funny]

  Ung Muslim har gleden av å invitere til en stand-up show med Mohammed Amer fra den verdenskjente gruppen "Allah Made Me Funny" på Litteraturhuset 12 mai. Dato og tidspunkt: 12 mai 2012, kl 18:30 Sted: Litteraturhuset, Oslo Pris per person: 125 kr. ...

 • 18

  04 - 2012

  Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

  Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

  Kunnskapsbrønnen i Rabita har gleden av å invitere til seminar med Shaykh Abdulaziz. Dato: Lørdag 28 april 2012. ...

 • 20

  02 - 2012

  Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

  Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

    Kunnskapsbrønnen i Rabita har gleden av å invitere til seminar med Shaykh Abdulaziz. Dato: 10-11 mars 2012. ...

 • 20

  02 - 2012

  Vårens program i Kunnskapsbrønnen i Rabita

  Vårens program i Kunnskapsbrønnen i Rabita

    Vi ønsker deg velkommen til spennende foredrag og seminarer innen de islamske kunnskapstradisjonene! Våren 2012 tar vi opp åndelige, moralske og sosiale sider av temaet trivsel. Alle samlinger finner sted på lørdager kl. ...

 • 20

  02 - 2012

  Invitasjon til seminar

  Invitasjon til seminar

  Profetens Vei har gleden av å invitere til lanseringsseminar: Prophet Muhammad (pbuh) - Greatest gift to the creation, med Shaykh Mohammad Yazdani Misbahi (fra England) og flere kjente ansikter fra Norge: Mehtab Afsar, Karima Solberg, Imam Najeeb Ur Rehman Naz m.fl. ...

 • 06

  09 - 2011

 • 28

  07 - 2011

  Solidaritetstog fredag 29/7 kl 16:30 - Grønlands Torg

  Solidaritetstog fredag 29/7 kl 16:30 - Grønlands Torg

  Islamsk Råd Norge (IRN) arrangerer fredag 29/7 et solidaritetstog fra Grønlands Torg til Domkirken. IRN ønsker med dette, på vegne av alle muslimer, å demonstrere vår solidaritet og samhold med det norske samfunn. ...

 • 27

  05 - 2011

  Rabitas unge inviterer til hyttetur til Bekkensten

  Rabitas unge inviterer til hyttetur til Bekkensten

  Rabitas Unge inviterer alle gutter over 13 år til hyttetur til Bekkensten. Tid: Fredag 10. ...

 • 16

  05 - 2011

  Lundeleir med Ung Muslim 2.-5. juni

  Lundeleir med Ung Muslim 2.-5. juni

  Ung Muslim arrangerer et leiropphold for ungdommer ved Lunde leirsted 2.-5. ...

 • 19

  04 - 2011

  SEMINAR MED SHAYK ABDULAZIZ AHMED: GODHET OG NESTEKJÆRLIGHET I ISLAM

  SEMINAR MED SHAYK ABDULAZIZ AHMED: GODHET OG NESTEKJÆRLIGHET I ISLAM

  Kunnskapsbrønnen i Rabita har glede av å invitere deg til seminar med Shaykh Abdulaziz Ahmed om godhet og nestekjærlighet. Denne helgen vil du få mulighet til å lære om birr, et arabisk begrep som innebærer både godhet, fromhet, rettskaffenhet og nestekjærlighet. ...

 • 28

  03 - 2011

  Ung Muslim arrangerer fellestur til Stockholms konferanse

  Ung Muslim arrangerer fellestur til Stockholms konferanse

  Ung Muslim vil også iår arrangere en fellestur til Stockholm for å delta på Sveriges Unga Muslimer (SUM) sin årlige islamske konferanse i påsken. Konferansens tema dette året er ”Unga Muslimer – Tilsammans för en ljusare framtid”. ...

 • 10

  03 - 2011

  Shaykh Abdal Hakim Murad (Timothy Winter) kommer til Oslo 18.–20. mars

  Shaykh Abdal Hakim Murad (Timothy Winter) kommer til Oslo 18.–20. mars

  Det blir gjesteforelesning på Universitetet i Oslo, foredrag på Litteraturhuset og et todagers seminar i Det Islamske Forbundet. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle interesserte. ...

 • 09

  03 - 2011

 • 21

  01 - 2011

  MAK inviterer til lanseringsseminar: Veien til suksess

  MAK inviterer til lanseringsseminar: Veien til suksess

  Muslimske Akademikerkvinner (MAK) har gleden av å invitere deg til vårt lanseringsseminar, ”Veien til suksess”, torsdag 27.januar 2011. ...

 • 20

  01 - 2011

 • 12

  01 - 2011

  Kunnskapsbrønnen i Rabita inviterer til studiesirkel for kvinner

  Kunnskapsbrønnen i Rabita inviterer til studiesirkel for kvinner

  Rabia al-Adawiyya: et liv i tilbedelse Denne gangen skal det handle om en innflytelsesrik kvinnefigur i den islamske tradisjonen, nemlig Rabia al-Adawiyya, eller Rabia fra Basra som hun også kalles. Rabia ble født på begynnelsen av 700-tallet i Basra i det nåværende Irak, der hun vokste opp i en ...

 • 28

  12 - 2010

  Fellesmarkering mot terror i Stavanger

  Fellesmarkering mot terror i Stavanger

  Muslimsk Fellesråd i Rogaland (MFR) arrangerer og inviterer til fellesmarkering mot terror. Alle, uansett livsynsmessig eller politisk bakgrunn, er hjertelig invitert til å stå samlet mot terror, og til å demonstrere en aktiv støtte for et inkluderende samfunn grunnet i toleranse. ...

 • 24

  12 - 2010

  Skjegg. En hadith- og fiqhstudie

  Skjegg. En hadith- og fiqhstudie

  Tittel: Al-lihiyah («Skjegg. En hadith- og fiqhstudie») Forfatter: Abdullah bin Yusuf al-Judai Språk: Arabisk. ...

 • 14

  12 - 2010

  Østfoldbadet for menn lørdag 18. desember

  Østfoldbadet for menn lørdag 18. desember

  Det blir arrangert svømming for menn og gutter i Østfoldbadet lørdag 12. desember. ...

 • 07

  12 - 2010

  Det muslimske brorskapet, unøyaktigheter og en dokumentar

  Det muslimske brorskapet, unøyaktigheter og en dokumentar

  Filmen til Walid al-Kubaisi, "Frihet, likhet og det muslimske brorskap" har skapt mye debatt, noe som nok var litt av baktanken til den provokasjons- og debattglade filmskaperen. La meg begynne med å slå fast at Walid al-Kubaisi er en dyktig skribent og forteller. ...

 • 13

  11 - 2010

  Hajj (pilegrimsreisen) 2010

  Hajj (pilegrimsreisen) 2010

  Hajj (pilegrimsreisen) er i gang. Over 400 personer har allerede reist fra Norge for å delta i den årlige og store seremonien i Mekkah. ...

 • 11

  11 - 2010

  Konferanse: Marriage in Islam – a taste of heaven...or hell?

  Konferanse: Marriage in Islam – a taste of heaven...or hell?

  Ung Muslim inviterer i samarbeid med Minotenk, Det Islamske Forbundet, Islamsk Råd Norge og Landsorganisasjonen for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) til en 2-dagers konferanse om ekteskapet i Islam. Konferansen er spesielt rettet mot ungdom, men er åpen for alle interesserte. ...

 • 28

  10 - 2010

  AVLYST: Dialogmøte: Om ekstremisme, islam og sånt.....

  AVLYST: Dialogmøte: Om ekstremisme, islam og sånt.....

  Ung Muslim har gjort sitt beste for å avvikle dialogmøtet under forhold hvor alle dialogpartnere kan føle seg vel. Det har dessverre ikke vist seg mulig å finne slike felles rammer. ...

 • 25

  10 - 2010

  Studiesirkel med Kunnskapsbrønnen i Rabita 30/10

  Studiesirkel med Kunnskapsbrønnen i Rabita 30/10

  Kunnskapsbrønnen i Rabita ønsker alle søstre velkommen til foredrag og samtale rundt temaet: Samlivspraksiser blant muslimer i Norge -erfaringer og utfordringer. Foredragsholder Linda Alzaghari er utdannet sosialantropolog og i forbindelse med sitt masterprosjekt utførte hun en studie ...

 • 25

  09 - 2010

  Debattmøte om hilalproblematikken med IRN og Ung Muslim

  Debattmøte om hilalproblematikken med IRN og Ung Muslim

  Når er det Eid? Er du lei av dette spørsmålet, og av at muslimer aldri synes å bli enige om et svar? Islamsk Råd Norges (IRN) hijrikalender for bestemmelse av islamske måneder har i november iår 10 års jubileum. I denne anledning har IRN besluttet å arrangere et debattmøte om denne pro ...

 • 14

  09 - 2010

  Minhaj Kvinneforum inviterer til Id-festival 2010

  Minhaj Kvinneforum inviterer til Id-festival 2010

  Programf or hele familien. Dato: Lørdag 18. ...

 • 10

  08 - 2010

  Ramadan starter onsdag 11.08.2010

  Ramadan starter onsdag 11.08.2010

  Nå er det bevist at ramadan starter onsdag 11.08. ...

 • 28

  06 - 2010

  Kurs og andre aktiviteter i sommerferien

  Kurs og andre aktiviteter i sommerferien

  Islam.no forsøker å lage oversikt over kurs, seminarer og andre aktiviteter som finner sted i sommerferien. ...

 • 16

  05 - 2010

  Bli kjent med Shaykh Essam Tallema

  Bli kjent med Shaykh Essam Tallema

  I dette eksklusive intervjuet skal vi bli nærmere kjent med Shaykh Essam Tallema, muftien fra Egypt, som i flere år jobbet som Shaykh Yusuf Qaradawis sekretær og nå forsker ved Qatar Charity (Jamiyat Gatar al Khayrieh) i Qatar. Islamske lærde fremstår ofte som alvorlige og til tider humørløse sk ...

 • 08

  05 - 2010

  Leiropphold med Ung Muslim

  Leiropphold med Ung Muslim

  Ung Muslim skal inshaAllah arrangere et leiropphold for ungdommer ved Lunde leirsted under pinsen (21/5-24/5). Iår gjennomføres arrangementet i samarbeid med blant andre Islamsk Råd Norge, og med generøs støtte fra Olav Thons Stiftelse for samfunnsnyttige formål. ...

 • 13

  04 - 2010

  Musikk og sang i lys av islamske prinsipper

  Musikk og sang i lys av islamske prinsipper

  Er musikk haram eller ikke, er et ofte stilt spørsmål blant unge muslimer. Islam. ...

 • 10

  04 - 2010

  Stand-up show med komediegruppen Allah Made Me Funny

  Stand-up show med komediegruppen Allah Made Me Funny

  Ung Muslim har den store glede å invitere til et stand-up show med den verdenskjente komediegruppen Allah Made Me Funny mandag 19. april. ...

 • 22

  03 - 2010

  Seminar om barneoppdragelse i Rabita 27-28 mars

  Seminar om barneoppdragelse i Rabita 27-28 mars

  Rabita arrangerer et seminar (på arabisk) om barneoppdragelse i perioden 27-28 mars. Foreleseren skal være Dr. ...

 • 18

  03 - 2010

  REISE TIL STOCKHOLMSKONFERANSE 1-5/april

  REISE TIL STOCKHOLMSKONFERANSE 1-5/april

  Ung Muslim vil arrangere en tur til Stockholm for den årlige islamkonferansen for ungdom. For informasjon om konferansen, følg med på dens hjemmeside: http://www. ...

 • 11

  03 - 2010

 • 03

  03 - 2010

  Karikaturstriden

  Karikaturstriden

  Artikkelen er skrevet av Abdelhak Abdellaoui   Nok en gang blusset karikaturstriden opp i Norge. Denne gangen var det Dagbladet som tråkket i salaten. ...

 • 03

  03 - 2010

  Seminar om kvinnenes rettigheter i islam

  Seminar om kvinnenes rettigheter i islam

  Kvinnetreff, en forening for pakistanske kvinner, arrangerer et seminar på selveste kvinnedagen, den 8.mars. ...

 • 23

  02 - 2010

  Reise på Umrah med Shaykh Abdulaziz Ahmed?

  Reise på Umrah med Shaykh Abdulaziz Ahmed?

  Ønsker du en spirituell reise i sommerferien i selskap med lærde og likesinnede og oppleve de hellige byer Mekka og Medina? Du har nemlig mulighet for å reise på Umrah med Shaykh Abdulaziz Ahmed Fredericks i sommeren 2010 og samtidig delta på dars om Seerah - biografien til Profeten Muhammad (fre ...

 • 16

  02 - 2010

  Dialogmøte om ytringsfrihet, karikaturer og muslimhets

  Dialogmøte om ytringsfrihet, karikaturer og muslimhets

  Dagbladets trykking av en faksimile med en karikatur av Profeten Mohammad (saaw) har igjen blåst liv i debatten om ytringsfrihetens form og rammer. Samtidig ser man et stadig mer omfattende negativt fokus på muslimer og islam i alle slags medier, som gir mange muslimer følelsen av å være under konst ...

 • 06

  02 - 2010

  Norsk-Muslimsk Talentkonkurranse med Nasheedkonsert

  Norsk-Muslimsk Talentkonkurranse med Nasheedkonsert

  Finalen for Norsk-Muslimsk Talentkonkurranse nærmer seg. Biletter selges flere steder, også hos Rabita. ...

 • 28

  01 - 2010

  Islam.no tar avstand fra Linstads manifest

  Islam.no tar avstand fra Linstads manifest

  Skrevet av: Basim Ghozlan, Muhammad Abdulhamid og Linda Noor. Trond Ali Linstad presenterte i en kronikk i Aftenposten 25. ...

 • 25

  01 - 2010

  Shaykh Abdulaziz Ahmad tilbake i Oslo!

  Shaykh Abdulaziz Ahmad tilbake i Oslo!

  4. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith Det Islamske Forbundet (Rabita) har igjen gleden av å invitere til seminar med Shayk Abdulaziz Ahmed helgen 6. ...

 • 23

  01 - 2010

  Ung Muslim inviterer til debatt om

  Ung Muslim inviterer til debatt om "moralpolitiet"

  Den siste tiden har vi kunnet lese i media at det regjerer et såkalt moralpoliti på Grønland. Flere har klaget på det de opplever som sterkt sosialt og moralsk press, samt direkte trakassering og trusler. ...

 • 22

  01 - 2010

  Studiesirkel for søstre i Rabita vårsemester 2010

  Studiesirkel for søstre i Rabita vårsemester 2010

  Tilsynelatende består islamsk levevis av en rekke regler. I denne studiesirkelen får du hjelp til å sette reglene i perspektiv. ...

 • 03

  01 - 2010

  NORSK-MUSLIMSKE TALENTER 2010

  NORSK-MUSLIMSKE TALENTER 2010

  Påmeldingsfrist til audition: 24.01. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj (pilegrimsreisen) 2009

  Hajj (pilegrimsreisen) 2009

  Hajj (pilegrimsreisen) er snart i gang. I år reiser ca. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id ul-adh 1430 h. (2009)

  Id ul-adh 1430 h. (2009)

  Id ul-Adha nærmer seg, og det er verdt å påpeke at man har lovbestemt rett til fri (uten lønn) ved religiøse høytidsdager, med 2 ukers innmeldingsfrist. For at folk skal kunne planlegge, gis det herved en orientering om sannsynlig dato for Id ul-Adha. ...

 • 03

  01 - 2010

  3. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

  3. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

  Dato: Lørdag 24. og søndag 25. ...

 • 16

  04 - 2018

  Velkommen til studiesirkel for søstre i Rabita!

  Velkommen til studiesirkel for søstre i Rabita!

  Med utgangspunkt i boken "Kjære barn", går vi sammen i dybden på utvalgte emner. Dette semesteret ser vi på emnene åpenbaring, kunnskap, tid, barmhjertighet, selvransakelse ...

 • 03

  01 - 2010

  Foredrag med BIMSS torsdag 1/10 kl 18

  Foredrag med BIMSS torsdag 1/10 kl 18

  Hva er meningen med livet? Finnes Gud? Hva gjør vi i denne verden?Bli med på et spennende og engasjerende foredrag presentert av BIs Muslimske Studentersamfunn og få litt innsikt i de store spørsmålene i livet. Foredragsholder: Qamer AliÅpent for alle. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimsk Studentsamfunn seminar: Islam in the West

  Muslimsk Studentsamfunn seminar: Islam in the West

  MSS har gleden av å invitere til helgeseminar:"ISLAM I VESTEN" med Ustadh Usama Canon, fra Zaytuna Institute (elev av Sheikh Hamza Yusuf). Sted: Sophus Lies auditorium, Blindern – UiO. ...

 • 03

  01 - 2010

  Rabita og Ung Muslim inviterer til Id feiring søndag 20/9 (inshaAllah)

  Rabita og Ung Muslim inviterer til Id feiring søndag 20/9 (inshaAllah)

  Sted: Vulkan flerbrukshall, Maridalsveien 17.Program for dagen:09:30-10:00 Takbir10:00-10:30 Salat-ul-Id & khutbah10:30-11:00 Godteriutdeling for barn11:00-14:00 Matservering og diverse aktiviteter14:00 Salat-ul-dhuhrHUSK Å TA MED BØNNETEPPE! Aktiviteter for barn og ungdom inkludere ...

 • 03

  01 - 2010

  Ung Muslim inviterer til valgdebatt med minoritetspolitikere 10/9

  Ung Muslim inviterer til valgdebatt med minoritetspolitikere 10/9

  Ung Muslim inviterer torsdag 10/9 alle medlemmer og andre interesserte til debatt i forkant av det kommende stortingsvalget. Mye av samfunnsdebatten det siste året har omhandlet Islam, muslimer og integrering, og vi har blitt kjent med uttrykk som snikislamisering og radikal islam. ...

 • 05

  01 - 2010

 • 03

  01 - 2010

  Registering for hajj er igang!

  Registering for hajj er igang!

  Har du tenkt å reise på hajj iår (1430H)? Da må du skynde deg, for det er begrenset med plasser tilgjengelig. Hajj og Umrah kontoret har, i samarbeid med mange moskeer og islamske organisasjoner, startet registreringen av pilegrimsreisende. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimsk studentsamfunn i samarbeid med Islamsk Råd Norge inviterer til Valgdebatt 31/8

  Muslimsk studentsamfunn i samarbeid med Islamsk Råd Norge inviterer til Valgdebatt 31/8

  ”Hvordan skape det nye norske Vi?”Hvordan kan vi skape et inkluderende norsk samfunn der alle er med? Er sterk religiøs tro et hinder for adekvat integrering? Vi stiller spørsmålene i kjølevannet av debatten om hijab i politiet, anklager om snikislamisering og radikal islam. Endelig settes det fok ...

 • 03

  01 - 2010

  Stopp volden mot kristne i Pakistan!

  Stopp volden mot kristne i Pakistan!

  Islam.no gjengir her en viktig fellesuttalelse fra Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den Norske Kirke. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islamundervisning på norsk i Rabita - høst 2009

  Islamundervisning på norsk i Rabita - høst 2009

  Høstens program byr på workshop i kalligrafi, darser om ramadan og id, seminar i seminarrekken om imam Nawawis førti hadither med shaykh Abdulaziz Ahmed. I tillegg holder vi studiesirkel der vi går vi i dybden med utvalgte emner. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kalligrafiworkshop

  Kalligrafiworkshop

  Vi har gleden av å invitere til kalligrafi-workshop med den fransk-pakistanske kalligrafen Soraya Sayed, som har sin ijaza fra Istanbul. I workshopen vil hun gi en kort innføring i arabisk kalligrafi, og dens plass i islamsk tradisjon. ...

 • 03

  01 - 2010

  IRN inviterer til Ramadan-seminar torsdag 20.august

  IRN inviterer til Ramadan-seminar torsdag 20.august

  ”Ramadan kommer, kommer du?” Oppdatert programinformasjon 18/8Islamsk Råd Norge inviterer torsdag 20.august til et seminar i forbindelse med den islamske fastemåneden, Ramadan. ...

 • 03

  01 - 2010

  IRN annonserer: Ramadan starter lørdag 22/8

  IRN annonserer: Ramadan starter lørdag 22/8

  Islamsk Råd Norge (IRN) har annonsert at måneden Shabaan etter kriteriene i hilalavtalen startet 23/7-2009. IRN annonserer videre at månen vil være astronomisk umulig å observere etter solnedgang torsdag 20/8 (29. ...

 • 05

  01 - 2010

  Minoriteter, ta ansvar!

  Minoriteter, ta ansvar!

  Unge norske muslimer må ta ansvar og engasjere seg i spørsmål som ikke bare handler om islam. Hvis ikke det skjer, får vi aldri en vellykket integrering i Norge. ...

 • 03

  01 - 2010

  Yusuf Estes kommer til Norge

  Yusuf Estes kommer til Norge

  Yusuf Estes, en kjent amerikansk konvertitt, kommer på besøk til fire norske byer: Tromsø, Oslo, Stavanger og Kristiansand. Han vil være i Oslo 13 – 15 juni og holde foredrag på Høgskolen i Oslo og i Islamic Cultural Centre . ...

 • 03

  01 - 2010

  ICC inviterer til Islamutstilling 22 - 30 mai

  ICC inviterer til Islamutstilling 22 - 30 mai

  Islamutstilling 2009 som arrangeres av Islamic Cultural Centre Norway er i gang. Her kan du se islamsk kunst, sjeldne mynter, håndskrevet Koran og du kan være med på omvisning i moskeen med mer. ...

 • 03

  01 - 2010

  OPPROP: STOPP MUSLIMHETSEN

  OPPROP: STOPP MUSLIMHETSEN

  En rekke organisasjoner, inkludert Oslo Biskop, Islamsk Råd Norge, Antirasistisk Senter, Rødt, Sosialistisk ungdom og Norsk Innvandrerforum, har tatt initiativ til et opprop mot muslimhets og rasisme, som ble overlevert stortingspresident Torbjørn Jagland tirsdag 05.05. ...

 • 05

  01 - 2010

  Alkohol er fremdeles forbudt i Islam.

  Alkohol er fremdeles forbudt i Islam.

  Aftenposten hadde torsdag 7/5 en artikkel om en familie som driver et alkoholbryggeri i Palestina. Artikkelen gir inntrykk av at alkoholforbudet er noe bare ”radikale muslimer” tar avstand fra, hvilket er ille nok. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ung Muslim inviterer til seminar med amerikansk Imam

  Ung Muslim inviterer til seminar med amerikansk Imam

  Ung Muslim får torsdag 7.mai besøk av Yahya Hendi, Imam ved Georgetown University, og en ekspert på inter-religiøs dialog. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islamic Cultural Centre inviterer til

  Islamic Cultural Centre inviterer til

  Islamic Cultural Centre Norway inviterer til følgende arrangementer i mai:08.05. ...

 • 03

  01 - 2010

  Minhaj Kvinneforum arrangerer helseseminar (på urdu)

  Minhaj Kvinneforum arrangerer helseseminar (på urdu)

  Er du opptatt av din helse og velvære? Lider du av noe som du ikke skjønner hva er? Ønsker du å få svar på dine spørsmål? Dr. Nazia Batool vil hjelpe deg på urdu. ...

 • 03

  01 - 2010

  Umrah reise med undervisning av Shaykh Abdul Aziz Ahmed

  Umrah reise med undervisning av Shaykh Abdul Aziz Ahmed

  Har du lyst på en inspirerende og minnerik sommer i selskap med Shaykh Abdul Aziz Ahmed Fredericks i Islams to helligste byer? Vi er en gruppe privatpersoner som arrangerer en umrah reise fra ca den 28. juni til ca 12. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kunstauksjon til inntekt for Gaza

  Kunstauksjon til inntekt for Gaza

  Lisa Lindgren og Karima Solberg auksjonerer bort kunst til inntekt for boligløse i Palestina. Ni bilder i akvarell, pastell og ett foto på lerret går fra minstebud 1500, kr. ...

 • 03

  01 - 2010

  Minhaj Ungdom inviterer til diskusjonskveld for jenter

  Minhaj Ungdom inviterer til diskusjonskveld for jenter

  Minhaj Ungdom arrangerer diskusjonskvelder kun for jenter (over 15 år) en lørdag i måneden i 1.etasje i Minhaj ul Quran. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar: How men and women should deal with each other

  Seminar: How men and women should deal with each other

  Seminar med Shaykh Abdulaziz Ahmed om forholdet mellom menn og kvinner ifølge Islam.Dato: Lørdag 18. ...

 • 03

  01 - 2010

  Praktisk info for Stockholmstur deltagere

  Praktisk info for Stockholmstur deltagere

  Registrering for Stockholmsturen er nå avsluttet, og begge bussene helt fulle (100 deltagere totalt). De som har fått registrert seg møter opp på Rabita torsdag 9/4 mellom kl 19 og 20, og tar med seg følgende:• En bag eller koffert med ekstra klær, toalettsaker og sovepose/liggeunderlag. ...

 • 03

  01 - 2010

  Utvidet frist for Stockholmstur: søndag 5/4

  Utvidet frist for Stockholmstur: søndag 5/4

  Fristen for registrering er utvidet til senest søndag 5/4, eller når alle plasser er fylt. De som er interessert må derfor skynde seg. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar for Gaza: Enden av tiden...og en ny begynnelse

  Seminar for Gaza: Enden av tiden...og en ny begynnelse

  Oppdatert programInnocents inviterer til en spennende dag på Elvebakken skole søndag 19. April til inntekt for Gaza. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon ved den israelske ambassaden

  Demonstrasjon ved den israelske ambassaden

  Palestinakomiteen i Oslo mobiliserer til Boikott-demonstrasjon ved den israelske ambassaden i Oslo.Tid: Mandag 30. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ung Muslim inviterer til Stockholmstur i påsken

  Ung Muslim inviterer til Stockholmstur i påsken

  (Oppdatert informasjon 30/3)Ung Muslim arrangerer en fellestur til Stockholm i forbindelse med Sveriges Unga Muslimers årlige Islamkonferanse i påsken, Vi leier inn busser og reiser fra Rabita torsdag kveld 9.april med inntil 100 deltagere, og er tilbake i Oslo mandag morgen 13. ...

 • 03

  01 - 2010

  2. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

  2. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith

  Oppdatert program og påmelding Dato: Lørdag 21. mars, og søndag 22. ...

 • 03

  01 - 2010

  Litteraturhuset inviterer til Saladindager 4. – 9. mars

  Litteraturhuset inviterer til Saladindager 4. – 9. mars

  Hva er likheten mellom tidligere tiders korstog og kampen mot Islam i dag? Er vi inne i en kamp mellom sivilisasjoner? Er krig og kamp den eneste veien? Disse og flere andre spørsmål blir tatt opp når Litteraturhuset arrangerer verdens første Saladindager 4-9. mars. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om blokaden av Gazastripen

  Seminar om blokaden av Gazastripen

  De israelske angrepene på Gazastripen er over for denne gangen, men blokaden fortsetter. Hvor lenge har Israel tenkt å isolere palestinere i Gaza? Hva sier internasjonal lov om kollektiv avstraffelse og retten til å yte motstand mot okkupasjon? Hvilken rolle har det internasjonale samfunnet i blokaden a ...

 • 03

  01 - 2010

  Palestinakomiteen inviterer til demonstrasjon

  Palestinakomiteen inviterer til demonstrasjon

  Veolia-konsernet bygger en ny bybane – Jerusalem Light Rail - på okkupert palestinsk jord. På bakgrunn av Erling Folkvords (Rødt) forslag ble følgende vedtatt i finanskomiteen i Oslo, og sendes videre til bystyret 4. ...

 • 03

  01 - 2010

  invitasjon til temamøte i Likestillings- og diskrimineringsombudet

  invitasjon til temamøte i Likestillings- og diskrimineringsombudet

  Hijab i et likestillingsperspektivHijabdebatten har skapt sterke følelser og et heftig ordskifte. Hva handler debatten egentlig om? I anledning den internasjonale kvinnedagen, setter vi søkelyset påhijabens betydning i et likestillingsperspektiv. ...

 • 05

  01 - 2010

  Du er arrogant, Karita!

  Du er arrogant, Karita!

  HIJAB: Kjære Karita. Ser du virkelig ikke hvor gammelmodig og arrogant du tilnærmer deg norske muslimske kvinner? Du krever at «våre nye landsmenn respekterer norske kvinner og kvinnebevegelsen sitt genuine og sterke engasjement for at alle kvinner uansett hudfarge, religion og nasjonalitet skal likest ...

 • 03

  01 - 2010

  Internasjonalt seminar: Deconstructing the War on Terror

  Internasjonalt seminar: Deconstructing the War on Terror

  Fredsinitiativer og Venstrealliansen arrangerer med støtte fra Fritt Ord et internasjonalt seminar i Oslo på Chateau Neuf Storsal 22/2 kl.12-19, under temaet Deconstructing the War on Terror. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ung Muslim inviterer til seminar med Gilbert & Fosse

  Ung Muslim inviterer til seminar med Gilbert & Fosse

  Den muslimske ungdomsorganisasjonen Ung Muslim inviterer lørdag 14/2 til seminar med Mads Gilbert og Erik Fosse om deres opplevelser på Gaza. Arrangementet er hovedsakelig rettet mot ungdommer, men alle er velkomne. ...

 • 03

  01 - 2010

  Åpning av hijabutstilling søn 15/2

  Åpning av hijabutstilling søn 15/2

  Med utstillingen Hijab - med rett til å velge ønsker Oslo Museum, å invitere til dialog og debatt om bruken av det muslimske skautet, hijab. Hvorfor blir noen så provosert av hijab? Hvorfor er det så vanskelig for mange å godta at kvinner selv velger å dekke hodet, håret og halsen? Hvorfor har vi s ...

 • 03

  01 - 2010

  Foredrag om Islam på Høyskolen 6/3-7/3

  Foredrag om Islam på Høyskolen 6/3-7/3

  IslamNet inviterer til et arrangement over to dager med Imam Sakandar og Abdur-Raheem Green for å oppklare en del utbredte misoppfatninger om islam, og fremme brobygging mellom muslimer og andre samfunn. Dette er et arrangement du ikke bør gå glipp av! Se hele reklamen for dette arrangementet på youtu ...

 • 03

  01 - 2010

  STAND UP FOR PALESTINE søn 1/2

  STAND UP FOR PALESTINE søn 1/2

  STAND UP inviterer til minnestund for ofrene i Gaza søndag 01.02. ...

 • 03

  01 - 2010

  Tariq Ramadan i Rabita lørdag 24/1

  Tariq Ramadan i Rabita lørdag 24/1

  Islamsk Råd Norge i samarbeid med Det Islamske Forbundet (Rabita) inviterer lørdag 24/1 til et foredrag med Tariq Ramadan med tittelen To be a European Muslim: Possibilities and Challenges. Foredraget vil holde på engelsk, og er hovedsakelig rettet mot muslimene, og spesielt ungdommer, men alle er velko ...

 • 03

  01 - 2010

  Tariq Ramadan på Litteraturhuset 23/1 kl 19

  Tariq Ramadan på Litteraturhuset 23/1 kl 19

  Fredag 23. januar kommer Tariq Ramadan til Oslo i forbindelse med utgivelsen av hans første bok på norsk, Europeisk islam – å være muslim i Vesten. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon og ungdomssamling fredag 16/1

  Demonstrasjon og ungdomssamling fredag 16/1

  Det Islamske Forbundet (Rabita) arrangerer en demonstrasjon til støtte for Gazas trengende befolkning kommende fredag 16/1, kl 14:30. Det blir en marsj fra Youngtorget til Stortinget. ...

 • 03

  01 - 2010

  Samling for ungdom om Gaza

  Samling for ungdom om Gaza

  Ungdomsorganisasjonen Ung Muslim er en av mange arrangører for lørdagens store demonstrasjon mot krigen i Gaza. Våre medlemmer, såvel som andre ungdommer, muslimer som ikke-muslimer, oppfordres til å delta på en fredelig demonstrasjon for å vise sin sympati og støtte for det palestinske folk. ...

 • 03

  01 - 2010

  Underskriftskampanje: Stans Israels krigsforbrytelser!

  Underskriftskampanje: Stans Israels krigsforbrytelser!

  Norsk Folkehjelp organiserer en underskriftskampanje med krav om stans av Israels krigsforbrytelser. Appellen lyder som følger: "Vi oppfordrer den norske regjering til en kraftigere fordømmelse av Israels krigspolitikk, og at de legger ytterligere press på alle relevante aktører for å få en stopp i k ...

 • 03

  01 - 2010

  Aktiviteter til støtte for Gaza

  Aktiviteter til støtte for Gaza

  Det er mange aktiviteter som skjer i Norge til støtte for Gaza. Islam. ...

 • 03

  01 - 2010

  Punktmarkering foran Egypts ambassade

  Punktmarkering foran Egypts ambassade

  Støttekomiteen for Gaza arrangerer en stille punktmerkering foran Egypts ambassade i Oslo.Tid: Fredag 02. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon: Stopp blodbadet i Gaza

  Demonstrasjon: Stopp blodbadet i Gaza

  Israel går til angrep på Gazastripen som er verdens største og mest elendige fengsel. Over 310 mennesker har allerede mistet livet og over 1200 personer er blitt skadd. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til id-festival

  Invitasjon til id-festival

  Minhaj Kvinneforum og Minhaj Ungdom ønsker alle id Mubarik og har gleden av å invitere jenter, kvinner og barn til høytidsfestival. Det blir taler, naat (nasheed), mat, barneaktiviteter, henna-maling, smykker og flere ting. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id mubarak

  Id mubarak

  Islam.no ønsker alle muslimer en god og velsignet id ul-adha. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til temakveld for jenter: Meningen med Hajj

  Invitasjon til temakveld for jenter: Meningen med Hajj

  Jentestyret i Islamic Cultural Centre har gleden av å invitere til temakveld for jenter:Tema: Meningen med Hajj – sett i lys av Hazrat Ibrahims livForedragsholder: Nadia Begum MohammadSted: St. Halvardsgt. ...

 • 05

  01 - 2010

  Mobbing på skolen må tas på alvor

  Mobbing på skolen må tas på alvor

  NRK2 rapporterte i programmet Spekter onsdag 7. november 2008 om en liten gutt på 8 år, Elias, som måtte bytte skole grunnet mobbing fra skolekamerater fordi han var hvit og spiste svinekjøtt. ...

 • 05

  01 - 2010

  Presentasjon av Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning

  Presentasjon av Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning

  Det er redaksjonens mål med jevne mellomrom å kunne publisere oversettelser (fra offisiell engelsk oversettelse) av enkelte sentrale fatwaer og resolusjoner fra Det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning. Som en begynnelse presenterer vi her et utdrag fra innledningen til Rådets første publiserte sam ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til temakveld for jenter

  Invitasjon til temakveld for jenter

  Jentestyret i Islamic Cultural Centre har gleden av å invitere til temakveld for jenter. Tema: EKTESKAP OG SKILSMISSEForedragsholder: NORA S. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar med Sheikh Abdulaziz Fredericks: “Seerah, adab og ungdomskultur”

  Seminar med Sheikh Abdulaziz Fredericks: “Seerah, adab og ungdomskultur”

  Den muslimske ungdomsorganisasjonen BUKRA inviterer søndag 12. oktober ungdommer over 13 år til seminar med sheikh Abdulaziz Frederick, over temaet ”Seerah, adab og ungdomskultur" (Profetens liv og eksempel og relasjon til dagens ungdom). ...

 • 05

  01 - 2010

  Samme prosedyre som hvert år.

  Samme prosedyre som hvert år.

  Id Mubarak, alle brødre og søstre i Islam. Først nå, etter utgangen av det som burde vært 30. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til heldagsseminar

  Invitasjon til heldagsseminar

  Sett av tid til heldagsseminar: On al-Nawawi’s Forty Hadith. Dato: Lørdag 11. ...

 • 03

  01 - 2010

  Den utvalgte, Historien om profeten Muhammeds liv

  Den utvalgte, Historien om profeten Muhammeds liv

  Nora S. Eggen er født 1966. ...

 • 03

  01 - 2010

  OPPDATERT INFO: Ramadan seminar 11.Sep

  OPPDATERT INFO: Ramadan seminar 11.Sep

  Islamsk Råd Norge inviterer til Ramadan-seminar 11. september:”Ramadan kommer, kommer du?”Islamsk Råd Norge inviterer torsdag 11. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ramadan-seminar 11. september

  Ramadan-seminar 11. september

  Islamsk Råd Norge inviterer til Ramadan-seminar 11. september:”Ramadan kommer, kommer du?”Tradisjonen tro inviterer Islamsk Råd Norge torsdag 11. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om Islam: Livet til Sahabah

  Seminar om Islam: Livet til Sahabah

  Muslimsk Union i Agder (MUiA) har gleden av å arrangere et seminar om Islam lørdag den 19 juli. I forbindelse med dette har MUiA invitert Imam fra Sandnes, sheikh Mohammed Tehsin. ...

 • 03

  01 - 2010

  Konferanse på somalsk

  Konferanse på somalsk

  Somaliske Samarbeidssenter inviterer til sin tredje årlige konferanse med tema "Islam, den omfattende relegion". NB. ...

 • 05

  01 - 2010

  Opprør innenfra?

  Opprør innenfra?

  Muslimsk Feminisme. Det er en vedvarende og dominant forestilling i Europa at vi muslimske kvinner, undertrykte eller ei, må bli frigjort av den vestlige verden. ...

 • 03

  01 - 2010

  Foredrag av Tariq Ramadan ved Rabita 4.juni

  Foredrag av Tariq Ramadan ved Rabita 4.juni

  Barne- og Ungdomskomiteen ved Rabita (Det Islamske Forbundet) har gleden av å invitere ungdom (13-30 år) til et foredrag av Dr Tariq Ramadan om "Muslimsk Ungdom i Europa", onsdag 4.juni. ...

 • 03

  01 - 2010

  Tyrkisk Mat og Håndverksmesse 30.Mai-2.Juni

  Tyrkisk Mat og Håndverksmesse 30.Mai-2.Juni

  Tyrkisk Hjelpe og Støtte Forening, Tyrkisk Kvinneforening, og Tyrkisk Barn og Ungdom Organisasjon, i samarbeid med Oslo Extra Large, inviterer til den årlige Mat og Håndverksmessen Kermes.Tid: 30. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar med Tariq Ramadan om anti-semittisme 30.mai

  Seminar med Tariq Ramadan om anti-semittisme 30.mai

  Muslimsk Studentsamfunn, Islamsk Råd Norge, Det islamske Forbundet, European Muslim Network og Den Islamske Informasjonsforening inviterer til et åpent seminar med tittelen European Muslims and anti-semittism. Sted: Sophus Lies auditorium, Universitetet i OsloDato: 30. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimsk Ungdomsleir 9.-12. mai i regi av Rabita

  Muslimsk Ungdomsleir 9.-12. mai i regi av Rabita

  Barne- og Ungdomskomiteen ved Rabita inviterer ungdom over 13 år til utflukt med tre overnattingsdager til KFUMs hytter ved Lunde Leirsted 9-12 mai (pinsehelgen).Hyttene i leirstedet har senger til 80 personer, og det legges opp til totalt 75 deltagere, fordelt på ca 60 ungdommer og 15 voksne (arrangøre ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS inviterer til filmvisning og religionsdialog seminar

  MSS inviterer til filmvisning og religionsdialog seminar

  Muslimsk Studentsamfunn i samarbeid med Oslo Kristelige Studentlag, inviterer deg og dine til en filmvisning av dokumentaren:THE IMAM AND THE PASTOR fortalt av Rageh OmaarDato: Mandag 14.april 2008Tid: 16. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hilal 2008 - Mot en felles metode for bestemmelse av islamske måneder

  Hilal 2008 - Mot en felles metode for bestemmelse av islamske måneder

  Tre spørsmål gjentar seg for muslimene hvert år: Når skal vi begynne å faste? Når er Eid-ul-fitr? Når er Eid-ul-adha? Full enighet blant muslimene lar fremdeles vente på seg. Islamsk Råd Norge (IRN) har lenge jobbet med å få de ulike trossamfunnene til å enes om en felles metode for bestemmelse ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til kurs: Når det uunngåelige skjer

  Invitasjon til kurs: Når det uunngåelige skjer

  Når det uunngåelige skjer: A spiritual and practical course looking at death and the afterlife from an Islamic Perspective. Hvor mange av oss tenker på døden i hverdagen? Hvor mange av oss er i stand til å forholde seg til det faktum at vi en dag skal dø? Er vi forberedt på å ta vare på familiemed ...

 • 03

  01 - 2010

  Miniseminar om profeten Muhammad (fvmh)

  Miniseminar om profeten Muhammad (fvmh)

  Vi er snart inne i måneden Rabi' Alawwal da Profeten Muhammad (fvmh) ble født. I den forbindelse inviterer vi deg på et miniseminar der Shaykh Abdulaziz Ahmad foreleser om Profetens liv (sira) og kjærlighet til profeten. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon for fred: La Gaza leve

  Demonstrasjon for fred: La Gaza leve

  Dato: Onsdag 05.03. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til seminar: Islam and Marriage

  Invitasjon til seminar: Islam and Marriage

  Muslimsk Studentsamfunn i samarbeid med Islamsk Råd Norge og Det Islamske Forbundet, inviterer til seminaret: ISLAM & MARRIAGE med foredragsholder Shaykh Abdul Aziz Ahmed Fredericks.Tid: Lørdag 8. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kristne ledere tar avstand fra karikaturtegningene

  Kristne ledere tar avstand fra karikaturtegningene

  Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp har idag publisert en uttalelse hvor de tar avstand fra publiseringene av karikaturtegningene av profeten Mohammed (fvmh). Les hele pressemeldninge. ...

 • 03

  01 - 2010

  For en felles Id - Hilalseminar 2008

  For en felles Id - Hilalseminar 2008

  Det inviteres til et seminar søndag 2. mars om hilalspørsmålet, hvor vi håper å videreutvikle hijrikalenderen. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om Islam i Agder

  Seminar om Islam i Agder

  Muslimsk Union i Agder (MUiA) har gleden av å arrangere et seminar i Islam. I forbindelse med dette har MUiA invitert norsktalende Zulqarnain Sakandar Madani som har utdannelse innen Islam fra Medina. ...

 • 03

  01 - 2010

  Stockholm-konferanse for unge muslimer 21.-23. Mars

  Stockholm-konferanse for unge muslimer 21.-23. Mars

  Rabitas Barne- og Ungdomskomite arrangerer fellestur til Stockholm i anledning Sveriges Unga Muslimers årlige konferanse. Tema for årets konferanse er Tawhid. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar: Mat i det flerreligiøse Norge

  Seminar: Mat i det flerreligiøse Norge

  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Statens Institutt for forbruksforskning, i samarbeid med Interkulturelt museum inviterer til seminar om mat i det flerkulturelle Norge. Shoaib Sultan generalsekretær i Islamsk Råd Norge deltar i panelsamtale på seminaret. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hjelp søkes til muslimsk ungdomsblad

  Hjelp søkes til muslimsk ungdomsblad

  Et blad for og med muslimsk ungdom er under etablering i samarbeid med Barne- og Ungdomskomiteen ved Rabita. Bladet vil rette seg mot ungdom fra og med ca 15-årsalderen og oppover. ...

 • 05

  01 - 2010

  Årvåkenhet er frihetens pris

  Årvåkenhet er frihetens pris

  Skrevet av Basim Ghozlan, Mohammad Abdulhamid og Linda Noor.Islam. ...

 • 03

  01 - 2010

  Vårens program for islamundervisning i Rabita (DIF)

  Vårens program for islamundervisning i Rabita (DIF)

  Vårens islamundervisning på norsk har startet i Det Islamske Forbundet. Sted: annen etasje i forbundets lokaler. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om Islam

  Seminar om Islam

  Muslimsk Union i Agder (MUiA) har gleden av å arrangere et seminar i Islam. I forbindelse med dette har MUiA invitert Imam fra Skien, sheikh Imran Anwar Malik, sammen med han kommer hans kone som også har utdanning innen Islam. ...

 • 05

  01 - 2010

  Muslimer og norsk lov

  Muslimer og norsk lov

  Denne artikkelen er skrevet av: Basim Ghozlan, Mohammad Abdulhamid, Linda Noor, Nabila Um Malika, Anne BarzenjeEnkelte norske borgere med muslimsk kulturbakgrunn har i det siste vært involvert i lite flatterende tilfeller av skattesvindel og trygdemisbruk. Overnevnte lovbrudd er ikke forbeholdt muslimer, ...

 • 03

  01 - 2010

  God jul og godt nytt år

  God jul og godt nytt år

  Islam.no feirer ikke jul, men vi ønsker alle som feirer denEn riktig god jul og et godt nytt årVi håper dere hygger dere med familie og venner med god mat og drikke. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id ul-adha feiring

  Id ul-adha feiring

  Her skal vi presentere aktiviteter som har noe med id ul-adha å gjøre. Vi håper at flest mulig moskeer sender oss oversikt over sine aktiviteter, slik at islam. ...

 • 03

  01 - 2010

  Undervisning på norsk for ungdom

  Undervisning på norsk for ungdom

  Undervisning på norsk for ungdom holdes hver lørdag. Målgruppen er ungdom mellom 14 og 20. ...

 • 03

  01 - 2010

  Høstens begivenhet: : Introduksjon til Islam

  Høstens begivenhet: : Introduksjon til Islam

  Ønsker du grunnleggende islamkunnskap? Er du bare nysgjerrig? Er du søkende? Funnet fram, men fremdeles fersk i ”gamet”? Er du mer viderekommen, eller har levd med islam hele ditt liv? Dere er alle hjertelig velkomne til et oversiktsseminar 3. og 4. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id arrangement

  Id arrangement

  To nyopprettede organisasjoner Identitet og Utfordring som skal spesialisere seg i den palestinske saken, inviterer til id-fest.Tid: lørdag 20. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id-feiring (eid mela 2007)

  Id-feiring (eid mela 2007)

  Islamic Cultural Centre Norway arrangerer en id-fering (Eid mela 2007). Her blir det mye moro, kos og hygge. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islamundervisning på norsk

  Islamundervisning på norsk

  Islamundervisning på norsk har startet i Det Islamske Forbundet. Undervisningen foregår annen hver lørdag. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ramadanseminar 2007

  Ramadanseminar 2007

  Ramadan kommer, kommer du er et årlig seminar som arrangeres av IRN. I år skal det holdes under tittel: Ramadan og skolehverdag. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til fotoutstilling: Bilder fra Bangladesh.

  Invitasjon til fotoutstilling: Bilder fra Bangladesh.

  I denne utstillingen skal det vises fargebilder som viser hvordan livet i de fattige områdene i Bangladesh, Dhaka. Sted: MEHFEL mat og kultur, Kirkegata 15, OSLODato: 23 og 24 august, fra 15. ...

 • 03

  01 - 2010

  Nettverk mot rasisme og islamfobi inviterer til åpent møte

  Nettverk mot rasisme og islamfobi inviterer til åpent møte

  Nettverk mot rasisme og islamofobi inviterer til åpent møte:Tittel: Reager mot rasismeDato: onsdag 22.08. ...

 • 03

  01 - 2010

  Aksjon: Gi palestinerne sitt daglige brød

  Aksjon: Gi palestinerne sitt daglige brød

  Innocents skal ha en lokal bøsseaksjon i Oslo fra lørdag 9. juni til og med lørdag 16. ...

 • 03

  01 - 2010

  Svømming for kvinner og jenter

  Svømming for kvinner og jenter

  Rabita arrangerer svømming for kvinner og jenter. Vi leier hele østfoldbadet som ligger i Askim. ...

 • 03

  01 - 2010

  KERMES: TYRKISK MAT OG HÅNDVERKSMESSE

  KERMES: TYRKISK MAT OG HÅNDVERKSMESSE

  Sted: SLURPEN I LAKKEGATA 79 B, (ved Lakkegataskole (inngang: Sarsgate)Tid: 1.JUNI – 4. ...

 • 03

  01 - 2010

  Umrah er åpen

  Umrah er åpen

  Hajj og Umrah Kontoret informerer om at registrering til hajj for dette året (1428 h.) har startet. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til seminar

  Invitasjon til seminar

  Hvordan leve som god muslim i spennet mellom ideal og virkelighet? Hvordan møte dagliglivets utfordringer? Hva kan islamsk rettstenkningstradisjon selv tilby oss for å løse disse utfordringene? Du inviteres herved til seminar om sharia i dagliglivet, sett i lys av fatwainstitusjonen.Tid: 26. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ungdomsaktiviteter i Oslo og Rogaland

  Ungdomsaktiviteter i Oslo og Rogaland

  Oslo:Norges Muslimske Ungdom inviterer alle ungdommer fra 13 år til 30 til ungdomsleir. Les annonsen. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimsk konferanse 06. mai

  Muslimsk konferanse 06. mai

  Det Islamske Forbundet og Association of New Muslimsinviterer til en heldags konferanse. (det meste foregår på arabisk)Les invitasjonen. ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS KONFERANSE 2007

  MSS KONFERANSE 2007

  Dato: Søndag 06. Mai 2007 kl. ...

 • 04

  05 - 2018

  Skilsmisse og unge piker - Tabloid med Hege Storhaug

  Skilsmisse og unge piker - Tabloid med Hege Storhaug

  I mandagens Tabloid på TV2 (16.04. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimer og kristne skulder ved skulder

  Muslimer og kristne skulder ved skulder

  Det islamske Forbundet og Oslo bispedømme inviterer til "Skulder ved skulder" - en stor interreligiøs konferanse. Tid: 5. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ungdomskonferanse i Sverige

  Ungdomskonferanse i Sverige

  Norges Muslimske Ungdom i samarbeid med Rabita (Det Islamske Forbundet) skal organisere en tur til Stockholm for å delta i den årlige ungdomskonferansen i Sverige. Konferansens tema er ”Islam – the golden middleway”, og den blir organisert av Sveriges Unga Muslimer. ...

 • 03

  01 - 2010

  Somalisk Studentforenings utdanningsseminar

  Somalisk Studentforenings utdanningsseminar

  Somalisk Studentforening arrangerer årlig seminar som et ledd i rekrutteringsarbeidet. I seminaret blir elever fra videregående skole informert om utdanningsmuligheter, studietilbud og opptakskrav. ...

 • 03

  01 - 2010

  PSS presenterer: motivasjonsseminar, fremtidens stjerner

  PSS presenterer: motivasjonsseminar, fremtidens stjerner

  Æresgjester:Junaid JamshedStatsråd Bjarne Håkon HansenTidligere justisminister Odd Einar DørumDato: SØNDAG 25 MARS kl.14:00Sted:storsalen på CHATEAU NEUF ved DET NORSKE STUDENTERSAMFUND. ...

 • 05

  01 - 2010

  Imamene er overvurdert

  Imamene er overvurdert

  Med tittelen "Ber imamer om hjelp mot voldtekt" lokkes leseren til å tro at menn som begår voldtekt, gjør det av religiøs overbevisning. KNYTTES TIL ISLAM. ...

 • 03

  01 - 2010

  Møt to hovedpersoner i filmen USA MOT AL-ARIAN

  Møt to hovedpersoner i filmen USA MOT AL-ARIAN

  Pakistansk Studentersamfunn PSS og Muslimsk Studentsamfunn MSS inviterer til: NÅR PAPPA BLIR TERRORTILTALTET MØTE MED TO AV HOVEDPERSONENE I "USA MOT AL-ARIAN"Møt ABDULLAH og LAILA AL-ARIANOnsdag 21. februar kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  NMU inviterer til id-fest

  NMU inviterer til id-fest

  Norges Muslimske Ungdom har gleden av å invitere alle ungdommer fra 13 år til id-Fest lørdag 6. januar 2007. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id mubarak og godt nytt år

  Id mubarak og godt nytt år

  I følge Saudiarabia vil Id ul-adha være på lørdag 30. desember, mens i følge IRN vil den være på søndag 31. ...

 • 03

  01 - 2010

 • 03

  01 - 2010

  Arafah-dagen og Id ul-adha

  Arafah-dagen og Id ul-adha

  I følge Saudiarabiske myndigheter vil arafah-dagen bli på fredag 29.12. ...

 • 03

  01 - 2010

  Boklansering

  Boklansering

  ”Den muslimske ekteskapsguiden” foreligger endelig på norsk. Den Islamske Informasjonsforeningen inviterer herved til lansering av boken. ...

 • 03

  01 - 2010

  Rabitas første samling for muslimske jenter

  Rabitas første samling for muslimske jenter

  Tid: Søndag og mandag 24-25.12. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islam.no-treff i Stavanger

  Islam.no-treff i Stavanger

  Er du over 14 år? Da er du velkommen til et hyggelig treff:Dato: tirsdag 26. desember. ...

 • 03

  01 - 2010

  Jonas Gahr Støre i moskeen

  Jonas Gahr Støre i moskeen

  Islamsk Råd Norge har invitert utenriksminister Jonas Gahr Støre til å snakke om aktuelle spørsmål i norsk utenrikspolitikk, spesielt i konfliktområder. Dato: Fredag 8. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon mot israelske massakrer

  Demonstrasjon mot israelske massakrer

  Alle er invitert til å delta i en punkt-demonstrasjon foran Stortinget fredag 10. november kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  PSS inviterer til temakvled

  PSS inviterer til temakvled

  Det skal holdes foredrag av en kriminolog fra instituttet for kriminologi, tidligere fengselsimam, Trond Ali Linstad, tidligere gjengmedlem, Elyas Mohammed. Så åpnes det for debatt og spørsmål. ...

 • 03

  01 - 2010

  islam.no-treff lørdag 04. november

  islam.no-treff lørdag 04. november

  Lørdag den 4. nov. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om bønn og konsentrasjon

  Seminar om bønn og konsentrasjon

  Er du interessert i å utføre din bønn med god konsentrasjon og riktig intensjon? Da bør du ikke gå glipp av dette seminaret. Sted: Det Islamske Forbundet, Calmeyers gate 8 Dato: 18. ...

 • 03

  01 - 2010

  ID fest for ungdommer

  ID fest for ungdommer

  Norges Muslimske Ungdom har gleden av å invitere alle ungdommer mellom 13 og 30 til EID FEST.Tid: søndag 29 oktober 2006 kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id mubarak

  Id mubarak

  Islam.no ønsker alle muslimer En velsignet og fredelig id. ...

 • 03

  01 - 2010

  TV-aksjonen 2006 - Leger uten grenser

  TV-aksjonen 2006 - Leger uten grenser

  Årets TV-aksjon 22. oktober på NRK er tildelt Leger Uten Grenser og deres arbeid med de glemte krisene. ...

 • 03

  01 - 2010

  Aktiviteter i ramadan

  Aktiviteter i ramadan

  Her skal islam.no forsøke å samle aktiviteter som vil finne sted i den velsignede måneden ramadan og som er av interesse for leserne. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id ul-fitr er mandag 23.10.06

  Id ul-fitr er mandag 23.10.06

  Islamsk Råd Norge har i samråd med islamske trossamfunn besluttet at shawwal (10. måned i Hijrikalender) i Norge begynner på mandag den 23. ...

 • 03

  01 - 2010

  Foredrag om The Origins of Terrorism

  Foredrag om The Origins of Terrorism

  Dato: Lørdag 7. oktoberTid: Kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ramadan i Norge begynner søndag

  Ramadan i Norge begynner søndag

  Islamsk Råd Norge har i samråd med islamske trossamfunn besluttet at Norge begynner ramadan på søndag den 24. september 2006. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ramadan og skolehverdag - seminar

  Ramadan og skolehverdag - seminar

  Islamsk Råd Norge inviterer elever - foreldre - lærere Tirsdag 19. september 2006 Kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Umrah i ramadan

  Umrah i ramadan

  Ønsker du å dra på umrah i ramadan? Nå har du mulighet igjen. Hajj og Umrah Kontor tilbyr flere tilbud. ...

 • 05

  01 - 2010

  Ansiktsslør er problematisk

  Ansiktsslør er problematisk

  FORBUDET MOT SLØR. Osloskolene kan nå innføre forbud mot ansiktsslør, niqab. ...

 • 05

  01 - 2010

  Moskeens rolle i integrering av muslimer

  Moskeens rolle i integrering av muslimer

  Dette innlegget ble publisert i Aftenposten her.I Aftenposten 10. ...

 • 03

  01 - 2010

  Sykurs for jenter og kvinner

  Sykurs for jenter og kvinner

  Minhaj International Kvinne forum presenterer et sykurs for jenter og kvinner som ønsker å lære å sy.Tid: Søndager fra 2. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hva sier islam om niqab

  Hva sier islam om niqab

  Det er et kjent fenomen at når noen journalister ønsker å presentere islam eller muslimer på en eksotisk måte viser de ofte en gruppe kvinner med fullt slør rundt ansiktet. Et slikt slør kalles niqab. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ungdomsleir i helgen

  Ungdomsleir i helgen

  Det Islamske Forbundet arrangerer en leir for ungdom (fra 13 til 25 år) denne helgen. Leiren skal være på bekkensten (det samme som sist). ...

 • 03

  01 - 2010

  Tyrkisk mat og håndverksmesse

  Tyrkisk mat og håndverksmesse

  Dato: 3. - 6. ...

 • 03

  01 - 2010

  Bøsseaksjon 10. juni

  Bøsseaksjon 10. juni

  Innocents arrangerer bøsseaksjon 10. juni til inntekt for medisin til palestinske barn. ...

 • 03

  01 - 2010

  Umrah for kvinner

  Umrah for kvinner

  Mange kvinner har problem med å kunne reise på umra og hajj. Kravet om å kun reise med mahram er ofte en hindring. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til konferanse

  Invitasjon til konferanse

  Det Islamske Forbundet og Muslim World Leaguehar gleden av å invitere til konferanse med tema: Profeten Mohammed:Sendebud for fred og menneskelighet12. - 14. ...

 • 03

  01 - 2010

  Konferanse for de unge

  Konferanse for de unge

  Det Islamske Forbundet i Norge har gleden av å invitere alle unge til første konferanse av sitt slag, med tema "Unge Muslimer i Norge – Utfordringer og Muligheter.Dato: 14 - 16 april (starter fredag kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hva sier muslimer om 1. aprilsnarr?

  Hva sier muslimer om 1. aprilsnarr?

  I år publiserte islam.no første 1. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kvinnedagen

  Kvinnedagen

  Muslimske kvinner blir ofte redusert til offer og objekt i den offentlige debatten. Mange snakker om oss, mange har meninger om hva som er bra for oss. ...

 • 03

  01 - 2010

  Dialogseminar: Dialog, ytringsfrihet og religion

  Dialogseminar: Dialog, ytringsfrihet og religion

  Muslimsk Studentsamfunn invitere til seminaret om "Dialog, ytringsfrihet og religion". Medfører ytringsfriheten en rett til å krenke?Dialog, ytringsfrihet og religion i en flerkulturell kontekst. ...

 • 05

  01 - 2010

  Holocaust-tegninger

  Holocaust-tegninger

  Som en umiddelbar reaksjon på publiseringen av profeten Muhammed (fvmh)-karikaturene i flere europeiske medier utskrev den iranske avisen Hamshahri tidligere denne måneden en konkurranse om den beste Holocaust-tegningen. Hamshahri, som er en av de største avisene i Iran, hevder at formålet med tegnekon ...

 • 03

  01 - 2010

  Fellesuttalelse angående karikatur-saken

  Fellesuttalelse angående karikatur-saken

  I forbindelse med krenking av muslimer gjennom publisering av en faksimile av de danske tegningene fra Jyllands-Posten den 10. januar i Magazinet, ønsker imamer i Norge å komme med følgende uttalelse: Ytringsfrihet?JA, det er en grunnleggende rettighet som må respekteres, men denne friheten inneb ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om stat-kirke utredningen

  Seminar om stat-kirke utredningen

  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Norges Kristne Råd (NKR) holder seminar for våre medlemsorganisasjoner om Gjønnes-utvalgets stat-kirke utredning.Tid: tirsdag den 14. ...

 • 03

  01 - 2010

  Angrepet på Norges ambassade i Damaskus

  Angrepet på Norges ambassade i Damaskus

  Islamsk Råd Norge har kommet med følgende pressemelding angående angrepet på Norges ambassade i Damaskus:Vi har lest nyheten om angrep på den norske ambassaden i Syria med tristhet og skuffelse. Islamsk Råd Norge fordømmer på det sterkeste nedbrenning av den norske ambassaden. ...

 • 05

  01 - 2010

  Tegninger eller provokasjoner?

  Tegninger eller provokasjoner?

  Det ser ut som Jyllands-Posten er opptatt av å lære muslimer ytringsfriheten. Metoden de valgte å gjøre dette på viste seg å være svært uheldig, og har skapt sterke reaksjoner både blant muslimer og ikke muslimer. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj-reisende er tilbake

  Hajj-reisende er tilbake

  Hajj-reisende er nå tilbake etter å ha utført sin hajj (pilegrimsferden) i Mekka og Medina. I følge Ahmad Bukra er alle som har reist med Hajj- og umra-kontor nå tilbake med god helst og forhåpentligvis tilgitte synder :-). ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til dhikr aftener

  Invitasjon til dhikr aftener

  Torsdag 02.02 starter vi opp med dhikr for søstere hver torsdag i Det Islamske Forbundet, 1etg, kvinnesiden, Calmeyers gate 8, kl 18. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islam. Tradisjon, fundamentalisme og reform

  Islam. Tradisjon, fundamentalisme og reform

  Islam. Tradisjon, fundamentalisme og reform Av Kari Vogt. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj-reisende er i god behold

  Hajj-reisende er i god behold

  Islam.no har igjen tatt kontakt (i dag 12, januar kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id mubarak

  Id mubarak

  Islam.no ønsker alle muslimer en god og velsignet id ul-adha. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj-reisende er på vei til Mekka

  Hajj-reisende er på vei til Mekka

  Ca 500 menn og kvinner er nå på vei til Mekka. De er fulle av håp om å utføre en akseptert hajj og om å besøke de hellige stedene i Mekka og i Medina. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islam og terrorisme

  Islam og terrorisme

  Islam og terrorismeAv Mark Gabriel. Kommentert av Basim Ghozlan. ...

 • 03

  01 - 2010

  Min hellige krig

  Min hellige krig

  Min hellige krigAv Nazneen Khan-Østrem. Anmeldt av Shoaib Sultan. ...

 • 03

  01 - 2010

  Koranoid: sjokkeffekter uten mening

  Koranoid: sjokkeffekter uten mening

  KoranoidSjokkeffekter uten mening Av anonym forfatter (Erik Bakken Olafsen). Anmeldt av Shoaib Sultan. ...

 • 03

  01 - 2010

  God jul og godt nytt år

  God jul og godt nytt år

  Selv om islam.no ikke feirer jul, ønsker vi alle våre lesere, venner og medborgere som feirer jul:En god jul og et riktig godt nytt årFor dem som skal dra på hajj ønsker vi en vellykket og akseptert hajj, in sha Allah. ...

 • 03

  01 - 2010

  La oss gå et stykke vei sammen

  La oss gå et stykke vei sammen

  Hvordan feires sabbaten i synagogen? Hva er et holistisk livssyn? Er det virkelig helt stille når kvekerne samles til stille stund? Kanskje La oss gå et stykke vei sammen kan gi deg noen svar og flere spennende spørsmål? Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har arrangert La oss gå et stykke v ...

 • 03

  01 - 2010

  En islamsk konferanse på somalsk

  En islamsk konferanse på somalsk

  Under tittelen "Vår tids utfordringer som møter somaliere i vesten" skal det holdes en konferanse på somalsk.Sted: Calmeyers gate 8, 0183 OsloDato: 24 - 26 desember. ...

 • 05

  01 - 2010

  Harold Pinters Nobelforedrag

  Harold Pinters Nobelforedrag

  Den britiske dramatikeren og forfatteren Harold Pinter fikk torsdag 13.10. ...

 • 05

  01 - 2010

  Oversikt over hijab-typer

  Oversikt over hijab-typer

  I det siste har det vært snakket en del i media om hijab, niqab, burka og andre plagg som knyttes til muslimer. Nå skal jeg ikke diskutere hva som er riktig kledsel her, eller komme med råd om hva man bør eller ikke bør bruke, bare forklare hva disse ordene betyr. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hvordan takle det temperamentsfulle barnet?

  Hvordan takle det temperamentsfulle barnet?

  Oversatt av Sølva Nabila Saxelin. Originalen er publisert i www. ...

 • 05

  01 - 2010

 • 03

  01 - 2010

  Fristen for hajj-visum er over

  Fristen for hajj-visum er over

  I følge opplysninger fra Hajj og Umra kontor er det ikke mulig lenger å skaffe hajj-visum. Det er med andre er forsent å søke om hajj denne gangen. ...

 • 05

  01 - 2010

  E-bok om islam - på norsk

  E-bok om islam - på norsk

  "En kort illustrert guide for å forstå islam" er lagt ut på nettstedet www.islam-guide. ...

 • 03

  01 - 2010

  Dagskurs i godt partnervalg og lykkelig ekteskap

  Dagskurs i godt partnervalg og lykkelig ekteskap

  Islamic Cultural Centre har gleden av å invitere deg til dagskurs i godt partnervalg og lykkelig ekteskap. Kursholder: Mustafa Malaika fra GøteborgTid: 26. ...

 • 03

  01 - 2010

  Åpent møte om religion og bioteknologi

  Åpent møte om religion og bioteknologi

  De ulike verdensreligionene har ulike måter å se bioteknologi på. Tema som innen kristendommen er svært omstridte, kan for eksempel være uproblematiske innen buddhismen. ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS inviterer til seminar

  MSS inviterer til seminar

  Dato: Søndag 13. november 2005Tid: Kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  islam.no har passert én million besøkende

  islam.no har passert én million besøkende

  Antall gjester som har besøkt denne nettsiden passerte én million på fredag 04.11. ...

 • 03

  01 - 2010

  'Id ul-fitr 2005

  'Id ul-fitr 2005

  Islamsk Råd Norge (IRN) har i samråd med mange muslimske trossamfunn fastsluttet at 'id ul-fitr i Norge begynner på torsdag den 03. november 2005. ...

 • 03

  01 - 2010

  IRNs Uttalelse angående TV-aksjonen 2005

  IRNs Uttalelse angående TV-aksjonen 2005

  Imamkomitéen i IRN har kommet med følgende uttalelse angående TV-aksjonen 2005: Gjennom TV-aksjonen 2005 ønsker norske muslimer, både kvinner og menn, å vise at de ønsker å bidra til en mer rettferdig verden der kvinner og menn er likeverdige. Vi ønsker imidlertid å gjøre det klart at vi ikke n ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj- og umrah-kontor

  Hajj- og umrah-kontor

  Har du tenkt å reise på hajj og/eller umrah? Da kan denne siden være til stor hjelp for deg. Hajj- og umrah-kontor hjelper til med det meste som har noe med pilegrimsreisen å gjøre. ...

 • 03

  01 - 2010

  Innsamling til de jordskjelvrammede i Pakistan

  Innsamling til de jordskjelvrammede i Pakistan

  Islamic Cultural Centre har startet innsamling til de jordskjelvrammede i Pakistan. Du kan enten ta kontakt direkte med ICC eller betale via banken, kontonr. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ramadan i Norge begynner onsdag 5. oktober

  Ramadan i Norge begynner onsdag 5. oktober

  Islamsk Råd Norge (IRN) har i samråd med mange muslimske trossamfunn fastsluttet at ramadan i Norge begynner på onsdag den 05. oktober 2005. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kvinnetreff

  Kvinnetreff

  RIRF arrangerer et kvinnetreff om nødhjelp til foreldreløse barn og flyktninger.Tid: mandag 03. ...

 • 05

  01 - 2010

  Alvorlige feil i HRS' rapport

  Alvorlige feil i HRS' rapport

  17. mai 2005 publiserte Human Rights Service (HRS) rapporten "Innvandring gjennom ekteskap". ...

 • 05

  01 - 2010

  Tariq Ramadans foredrag

  Tariq Ramadans foredrag

  Det var en sammensatt forsamling som var til stede da Tariq Ramadan snakket om moral og åndelighet i Det islamske forbund den 20. september. ...

 • 03

  01 - 2010

  Temakveld: Vold mot kvinner

  Temakveld: Vold mot kvinner

  Kvinnegruppen i Islamsk Råd Norge inviterer jenter til temakveld "Vold mot kvinner".Tid: Onsdag 28. ...

 • 03

  01 - 2010

  Islamsk Råd inviterer til seminar:

  Islamsk Råd inviterer til seminar:

  Undervisningskomitéen i Islamsk Råd Norge inviterer til seminar om tema "Ramadan og skolehverdag". Sted: Royal Christiania Hotel (ved Oslo City)Tid: mandag 3. ...

 • 03

  01 - 2010

  Tariq Ramadan holder foredrag i Det Islamske Forbundet

  Tariq Ramadan holder foredrag i Det Islamske Forbundet

  Tariq Ramadan holder foredrag i Det Islamske Forbundet.Tid: onsdag 21. ...

 • 05

  01 - 2010

  Islam.no under Frp-ild

  Islam.no under Frp-ild

  Onsdag 5. september hadde NRK Dagsrevyen 21 et innslag om islam. ...

 • 03

  01 - 2010

  Undervisning i islam på norsk starter igjen

  Undervisning i islam på norsk starter igjen

  Nå er vi endelig i gang igjen! Høstens program består av to kurs: ett innføringskurs og ett videregående kurs i islam.Første gang for begynnerkurset: søndag 11. ...

 • 05

  01 - 2010

  Gjør din plikt- som borger og muslim

  Gjør din plikt- som borger og muslim

  12. september er det valg. ...

 • 03

  01 - 2010

  Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid

  Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid

  Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid Islam.no oppfordrer alle på det sterkeste til å bruke denne retten. ...

 • 05

  01 - 2010

  Forum for religionsdialog i Trondheim

  Forum for religionsdialog i Trondheim

  Religionsdialogisk forum ble opprettet 8. mai 2003 på bakgrunn av samtaler mellom Nidaros biskop og ledelsen i Muslim Society i Trondheim. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrér for fred 3. september!

  Demonstrér for fred 3. september!

  Sted: Youngstorget kl. 14. ...

 • 03

  01 - 2010

  Resultatet av skrivekonkurransen

  Resultatet av skrivekonkurransen

  Skrivekonkurransen som islam.no utlyste den 02. ...

 • 03

  01 - 2010

  Åpen politisk debatt

  Åpen politisk debatt

  Islamic Cultural Centre Norway inviterer alle til en åpen politisk debatt med tittelen: Stortingsvalget 2005.Sted: Islamic Cultural Centre, Tøyenbekken 24, OsloTid: Søndag 28. ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS inviterer

  MSS inviterer

  Dato: Onsdag 24. august 2005Tid: Kl. ...

 • 05

  01 - 2010

  Sheik Ahmed Deedat er død

  Sheik Ahmed Deedat er død

  Sheik Ahmed Hoosen Deedat døde tidlig mandag morgen den 8. august 2005 (2 Rajab 1426). ...

 • 05

  01 - 2010

  Den såkalte Human Rights Service

  Den såkalte Human Rights Service

  Den omstridte organisasjonen Human Rights Service (HRS), drevet av Hege Storhaug og Rita Karlsen, er igjen ute med en ny rapport; ”Innvandring gjennom ekteskap”. I rapporten lanserer HRS ekstremt kontroversielle forslag ved å kreve at det ”bør innføres et forbud mot å hente nyetablerte ektefeller ...

 • 03

  01 - 2010

  Utstilling i moderne islamsk kunst

  Utstilling i moderne islamsk kunst

  Ālā’ er et arabisk ord og betyr velgjerning eller velsignelse og uttrykker kraften i et tegn. Tematikken for utstillingen har hovedvekt på tegn i skapelsen som kan minne mennesket på Guds eksistens og de velsignelsene Han har lagt i skaperverket. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kurs i sharia ved Universitetet i Oslo

  Kurs i sharia ved Universitetet i Oslo

  Det er et stort behov for kunnskap om og i sharia, den islamske religiøse loven. Mange har meninger, men få har innsikt i hva sharia egentlig er. ...

 • 05

  01 - 2010

  Sorg og fordømmelse

  Sorg og fordømmelse

  Islam.no fordømmer på det sterkeste terrorangrepet som rammet London i dag. ...

 • 03

  01 - 2010

  Tyrkisk mat og håndverksmesse

  Tyrkisk mat og håndverksmesse

  Tid: 3.JUNI - 6. ...

 • 03

  01 - 2010

  Konkurranse på islam.no

  Konkurranse på islam.no

  Islam.no ønsker å motivere flere muslimer til å skrive. ...

 • 03

  01 - 2010

  Åpent møte om politisk islam

  Åpent møte om politisk islam

  Tid: tirsdag 14. juni kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon

  Demonstrasjon

  Tirsdag 7. juni kl. ...

 • 05

  01 - 2010

  Vil styrke islam i skolen

  Vil styrke islam i skolen

  En muslimsk elev får 11 ganger mer undervisning i kristendom enn i sin egen religion. KRL skal være et fellesfag der alle kan delta, men nå er faget alt annet enn et fellesfag, sier Karima Solberg i Islamsk Råd Norge til Dagsavisen. ...

 • 03

  01 - 2010

  Konferanse: Den muslimske familien i Vesten

  Konferanse: Den muslimske familien i Vesten

  Det skal kjøres parallelle programmer både for voksne, barn og ungdom og både på arabisk, norsk/engelsk og somalisk. Det blir barnepass for dem om trenger det. ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS inviterer til Konferanse: ISLAM 2005

  MSS inviterer til Konferanse: ISLAM 2005

  Dato: Søndag 17. april 2005Tid: Kl. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hvorfor skapte Allah kvinnen?

  Hvorfor skapte Allah kvinnen?

  Denne artikkelen ble publisert i redigert form som et leserinnlegg i Bergensavisen 18.03. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon for fred 19. mars

  Demonstrasjon for fred 19. mars

  19. mars – toårsdagen for invasjonen av Irak – er den internasjonale demonstrasjonsdagen mot krig og okkupasjon. ...

 • 05

  01 - 2010

  Maria og Jesus i islam

  Maria og Jesus i islam

  Maria (på arabisk: Mariam) er en fremtredende skikkelse innen islam. Hun er den eneste kvinnen som er navngitt i Koranen. ...

 • 05

  01 - 2010

  Forbudet mot hijab er ulovlig

  Forbudet mot hijab er ulovlig

  Forbudet mot muslimsk bekledning er ulovlig. Det avgjorde en britisk ankedomstol i dag. ...

 • 05

  01 - 2010

  KRL en stor selvmotsigelse

  KRL en stor selvmotsigelse

  Regjeringen har kommet med sine uttalelser for å imøtekomme kritikken mot KRL fra FNs menneskerettighetskomité. Forsknings og Utdannings Departementet har i disse dager lagt sine forslag og tiltak ut på høring. ...

 • 03

  01 - 2010

  Brune fordommer i fri flyt

  Brune fordommer i fri flyt

  Tre små, farlig banale, kampskrifter mot religion, gir lite håp for dialogen mellom folk med ulike livssyn. Human-Etisk Forbund støtter lavmålet. ...

 • 05

  01 - 2010

  Katastrofen og Srilanka

  Katastrofen og Srilanka

  Verden har vært vitne til en av de største naturkatastrofene i moderne tid. Sri Lanka (også kalt SERENDIB av araberne som kom til landet i de forrige århundrene) er et av de landene som er verst rammet etter Indonesia. ...

 • 05

  01 - 2010

  Islam undervisning på norsk

  Islam undervisning på norsk

  Antallet norske og norsktalende muslimer vokser stadig, og mange er sultne på kunnskap om religionen sin. Nå inviterer religionsviter og muslim, Lena Larsen, konvertitter og andre muslimer til å lære mer om islam og samtidig snakke og diskutere med andre muslimer på norsk. ...

 • 05

  01 - 2010

  Åpent brev til nordmenn om å være imam i Norge

  Åpent brev til nordmenn om å være imam i Norge

  Den siste tidens debatt, med harde angrep på muslimer og imamer, har gitt mange av oss en følelse av å leve i et fremmed og lite gjestfritt land. Til tross for at mange har vært her i mer enn ti år, er vi fortsatt ikke akseptert som en integrert del av det norske samfunnet. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj er i gang

  Hajj er i gang

  Hajj er allerede i gang. En av verdens største forsamlinger befinner seg akkurat nå i Mekka. ...

 • 03

  01 - 2010

  Forvirring rundt id ul-adha

  Forvirring rundt id ul-adha

  Myndighetene i Saudi Arabia har ombestemt seg og kommet med en ny melding om id ul-adha. Meldingen sier at det på grunn av nye vitneobservasjoner skal arafah-dagen være på onsdag 19 januar og dermed id ul-adha være torsdag 20. ...

 • 05

  01 - 2010

  Katastrofen i Sørøst-Asia

  Katastrofen i Sørøst-Asia

  Den tragiske katastrofen har satt dype spor hos de aller fleste mennesker. Islamsk Råd Norge(IRN) vil derfor gi uttrykk for medfølelse til alle som er rammet av denne enorme naturkatastrofen. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hajj-reise 2005

  Hajj-reise 2005

  Kontoret for Hajj og Umrah arrangerer reise for hajj (pilegrimsreisen) i år 2005 / 1425 h.Det er begrenset antall plasser, og de som ønsker å gjennomføre hajj oppfordres til å melde seg på snarest. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimer mot vold

  Muslimer mot vold

  Det bør snart anses som et selvfølge at muslimer i Norge tar avstand fra all form for vold og terror i religionens navn. Gjennom denne underskriftskampanjen ønsker vi å vise dem som fortsatt er i tvil at muslimer er mot volds- og kriminalitetshandlinger. ...

 • 03

  01 - 2010

  Underskrifts- kampanje: muslimer mot vold

  Underskrifts- kampanje: muslimer mot vold

  Det bør snart anses som et selvfølge at muslimer i Norge tar avstand fra all form for vold og terror i religionens navn. Gjennom denne underskriftskampanjen ønsker vi å vise dem som fortsatt er i tvil at muslimer er mot volds- og kriminalitetshandlinger. ...

 • 03

  01 - 2010

  Første seremonihus for muslimske begravelser

  Første seremonihus for muslimske begravelser

  I en seremoni på Høybråten gravlund, ble i dag Nordens første seremonihus for muslimske begravelse erklært åpnet. Seremonien startet med at Grevferdsetatens direktør Kari Haaland Oseberg ønsket velkommen. ...

 • 03

  01 - 2010

  Statsministeren gratulerer

  Statsministeren gratulerer

  Statsministeren Kjell Magne Bondevik sendte fredag (12.11. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id ul-fitr er søndag

  Id ul-fitr er søndag

  I følge metoden Hilakomiteen i Islamsk Råd Norge bruker, skal id ul-fitr i Norge være søndag 14.11. ...

 • 05

  01 - 2010

  Å fiske i opprørt hav

  Å fiske i opprørt hav

  Walid al-Kubaisi skriver om økent polarisering og «vi-dem»-tenkning, men er selv en viktig bidragsyter DEBATTARTIKKELEN i Dagbladet 18.10. ...

 • 03

  01 - 2010

  Ramadan mubarak

  Ramadan mubarak

  * Ramadan-kalenderen. * Les om ramadan . ...

 • 03

  01 - 2010

  Fredag er første dag i ramadan 2004

  Fredag er første dag i ramadan 2004

  I mange muslimske land er fredag 15.10. ...

 • 05

  01 - 2010

  Beskytt Norge mot terrorisme

  Beskytt Norge mot terrorisme

  Islam.no ber muslimer i Norge stå sammen og beskytte landet mot terrorister. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om ramadan

  Seminar om ramadan

  Tema: ramadan og skolehverdag.Er du mellom 10 og 20 år? Bør du ikke gå glipp av dette. ...

 • 03

  01 - 2010

  Undervisning i islam på norsk

  Undervisning i islam på norsk

  Islamundervisning på norsk starter i Det Islamske Forbundet fra og med lørdag 18.09. ...

 • 05

  01 - 2010

  Norske akademikere sprer islamfrykt

  Norske akademikere sprer islamfrykt

  "Tre år etter 11. septemberterroren preges Norge av frykten for islam. ...

 • 03

  01 - 2010

  Kurs i arabisk

  Kurs i arabisk

  Vil du lære arabisk? Vi holder kurs i arabisk for nybegynnere. Ta kontakt med Abdessamia Nasri på tlf. ...

 • 03

  01 - 2010

  Velkommen Qazi Hussain Ahmed

  Velkommen Qazi Hussain Ahmed

  Qazi Hussain Ahmed, leder for Jamaat-e- islami i Pakistan er en stor politiker, religiøs leder og brobygger. Han er invitert til Oslo og kommer til å holde flere foredrag rundt omkring i byen. ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS inviterer: Studentfestivalen

  MSS inviterer: Studentfestivalen

  Nytt semester igjen og nye aktiviteterDato: 18. august 2004Tid: Kl. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hagen på desperat stemmejakt

  Hagen på desperat stemmejakt

  Islamsk Råd Norge (IRN) har kommet med en pressemelding om Carl I. Hagens uttalelser om profeten Muhammad (fvmh). ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om demokratiet og menneskerettigheter

  Seminar om demokratiet og menneskerettigheter

  NMU og i samarbeid med MSS holder et seminar med Murad Hofman om demokratiet, menneskerettigheter og muslimer.DATO: 15. ...

 • 03

  01 - 2010

  Seminar om Koranen

  Seminar om Koranen

  Tid: Søndag 25. April 2004, klokken 12:00-17:45Tema: ”Koranen”Sted: Seminaret finner sted på Sophus Lies auditorium, Universitetet i Oslo, Blindern Det vil være anledning til å stille spørsmål, og det vil også være stands fra forskjellige moskeer og organisasjoner. ...

 • 03

  01 - 2010

  MSS med nytt blad

  MSS med nytt blad

  SALAM er en fornyelse av MSS-bladet "Tankevekkende". Bladet koster 19 kr og kan kjøpes på mss sine arrangementer eller i Mosalla på Blindern. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon

  Demonstrasjon

  Tid: fredag 26.03. ...

 • 03

  01 - 2010

  Nytt hijri år starter 21.02.2004

  Nytt hijri år starter 21.02.2004

  I følge Hilalkomiteen i Islamsk Råd Norge vil 1. muharram 1425 være på lørdag 21. ...

 • 03

  01 - 2010

  Rentefri islamsk bank, lørdag den 21. feb 2004

  Rentefri islamsk bank, lørdag den 21. feb 2004

  Rentefri islamsk bank Foredragsholder: Edward Akhras fra Sverige. Han har studert islamskøkonomi i England og har fått jobb i en islamsk bank i Dubai. ...

 • 03

  01 - 2010

  Faglig forum 19.02.2004

  Faglig forum 19.02.2004

  Krisesentre for kvinner peker på en del av virkeligheten vi ugjerne ønsker å forholde oss til. Enten fordi temaet er ubehagelig, peker på noe i vår egen hverdag, eller fordi muslimske kvinner som kommer dit blir ”avislamiserte”. ...

 • 03

  01 - 2010

  Arafah-dagen

  Arafah-dagen

  Husk fasten:Islam.no minner alle brødre og søstere om fasten på arafah-dagen som kommer lørdag 31. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id-bønnen

  Id-bønnen

  Det Islamske Forbundet (Rabitah) arrangerer id-bønnen i Vulkan Flerbrukshall, Maridalsveien 17. (Klikk her for å se kartet over adressen)Tid: Søndag 01. ...

 • 05

  01 - 2010

  Nyhet: bokanmeldelse

  Nyhet: bokanmeldelse

  Islam.no har gleden av å presentere et nytt tilbud på hjemmesiden. ...

 • 03

  01 - 2010

  Muslimske kvinner demonstrerer

  Muslimske kvinner demonstrerer

  Muslimske kvinner arrangerer demonstrasjon, i Oslo sentrum, Youngstorget, for å slutte opp om den internasjonale demonstrasjonsdagen 17. januar 2004, lørdag, mellom klokka 12. ...

 • 05

  01 - 2010

  Døden

  Døden

  Det eneste vi vet hundre prosent sikkert om vår fremtid er at vi alle en dag skal dø. Døden er både fascinerende og skremmende. ...

 • 05

  01 - 2010

  Fitra- menneskets opprinnelige natur

  Fitra- menneskets opprinnelige natur

  Synet på menneskets natur er elementært for forståelsen av mennesket. Kjenner man menneskets potensiale og tilbøyeligheter er det lettere å ta kontroll og ledelse over seg selv. ...

 • 05

  01 - 2010

  Bruk av hijab i arbeidslivet

  Bruk av hijab i arbeidslivet

  Ambreen Parvez fortjener en blomst. Hun har uredd stått opp for sin rett til å bære hijab (religiøst hodeplagg) på arbeidsplassen. ...

 • 03

  01 - 2010

  Hjelp de jordskjelvrammede i Iran

  Hjelp de jordskjelvrammede i Iran

  ISRA i Danmark samler inn penger til de jordskjelvrammede i Iran. Hjelpen består av pengebeløp og containere med nødhjelpsutstyr, som allerede om få dager vil bli sendt til Iran. ...

 • 05

  01 - 2010

  God jul og godt nyttår

  God jul og godt nyttår

  DE BESTE ØNSKER FOR JULEN OG DET NYE ÅRET!Må dette nye året bringe fram mer forsoning og forståelse mellom oss.Må dette nye året gi oss en fredeligere verden. ...

 • 05

  01 - 2010

  Nye muligheter i islam.no

  Nye muligheter i islam.no

  Islam.no er nå oppdatert med nye muligheter. ...

 • 05

  01 - 2010

  Historien om de første flyverne

  Historien om de første flyverne

  Hvem har vel ikke hørt om Leonardo da Vinci, den store vitenskapsmannen som blant annet er kjent for Mona Lisa og sine tanker om å fly i lufta? Så å si alle har vel hørt om det, og mange tror nok at han var den første som hadde seriøse tanker om fly, ja, noen tror nok også at han var den første so ...

 • 05

  01 - 2010

  Hva sier kristne og muslimer om hverandre?

  Hva sier kristne og muslimer om hverandre?

  Dette er den første artikkel som er skrevet av en prest og som publiseres i islam.no. ...

 • 03

  01 - 2010

  Id ul-fitr er på tirsdag 25.11.2003

  Id ul-fitr er på tirsdag 25.11.2003

  Id ul-fitr i Norge blir helt sikkert tirsdag 25.11. ...

 • 05

  01 - 2010

  Terror i Guds navn

  Terror i Guds navn

  Vi hører med jevne mellomrom at det begås terror mot muslimer og ikke-muslimer som oppholder seg i muslimske land. Mange har fått det inntrykk, dette gjelder dessverre også noen få muslimer, at dette er hva islam foreskriver. ...

 • 05

  01 - 2010

  Nobels fredspris for 2003

  Nobels fredspris for 2003

  Nobels fredspris for 2003 blir i år tildelt den iranske juristen og menneskerettighetsforkjemperen Shirin Ebadi. Ziba Mir-Hosseini, antropolog og spesialist på islam og kvinnespørsmål, har i den anledning skrevet en artikkel der hun kommenterer Nobelkomiteens beslutning. ...

 • 05

  01 - 2010

  Å elske profetens familie

  Å elske profetens familie

  Det er en grunnleggende læresetning hos muslimer at man må elske profetens familie (ahl-ul-bait).Dette finner man beviser på i Koranen, Sunnah og logikken. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til Verdensdagen for psykisk helse.

  Invitasjon til Verdensdagen for psykisk helse.

  Internasjonal helse –og sosialgruppe (IHSG nettverk) i samarbeid med Rådet for psykisk helse, muslimske menigheter og innvandrer organisasjoner vil med dette invitere til markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2003. Tid: fredag 10. ...

 • 03

  01 - 2010

  Dajjal (antikrist)

  Dajjal (antikrist)

  Dajjal (Anti Jesus Kristus) Muslimsk Studentsamfunn inviterer alle til en spennende og lærerik studiesirkel. Tema: Dajjal (antikrist)*Hvem er Dajjal?*Når kommer Dajjal?*Hva sier Islam om Dajjal?*Spørsmål og diskusjon Foredragsholder: Bror Dilshod Kosoni, Student ved Universitetet i OsloTid: ...

 • 03

  01 - 2010

  Konsert med Mírele: Jødisk og arabisk musikk

  Konsert med Mírele: Jødisk og arabisk musikk

  Fredag 24. oktober 2003 kl 21:00 får du muligheten til å oppleve en spennende konsert med Mírele. ...

 • 03

  01 - 2010

  Invitasjon til Faglig Forum

  Invitasjon til Faglig Forum

  Tid: Søndag 28. september 2003, kl. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hva sier Jesus om profeten Muhammad?

  Hva sier Jesus om profeten Muhammad?

  Dette kan nok komme som en overraskelse på de fleste, men jeg vil med denne artikkelen dokumentere og argumentere for at Jesus faktisk selv profeterte om den siste profet Muhammed. Dersom man leser evangeliene og undersøker grundig, kan man til tross for de mange redigeringer og utgaver av Bibelen g ...

 • 05

  01 - 2010

  Hva er islam?

  Hva er islam?

  Islam er en av verdens største religioner. Mange snakker om den, men få vet hva den går utpå. ...

 • 03

  01 - 2010

  Viktigheten av Salah (bønn)

  Viktigheten av Salah (bønn)

  Viktigheten av Salah (bønn) Muslimsk Studentsamfunn inviterer alle til en spennende og lærerik studiesirkel. Tema: Viktigheten av Salah (bønn)*Hva er bønn?*Hvorfor bønn?*Hvordan påvirker bønnen din hverdag?Foredragsholder: Najeeb ur Rahman, leder World Islamic Mission Norway. ...

 • 05

  01 - 2010

  Velkommen til islam.no i ny drakt

  Velkommen til islam.no i ny drakt

  Endelig er vi klar med islam.nos nye drakt. ...

 • 05

  01 - 2010

  Kampen mot ekstremismen føres på feil måte

  Kampen mot ekstremismen føres på feil måte

  Bin Ladens høyre hånd Ayman al Zawahiri har sendt en sjokkbølge over det norske samfunnet med sine trusler mot norske ambassader og interesser i utlandet. Hans trusler må ikke undervurderes, og sikkerhets tiltak må uten tvil skjerpes. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hva er halal kjøtt?

  Hva er halal kjøtt?

  Halal kjøtt betyr:1. At dyret i seg selv er tillatt i islam. ...

 • 03

  01 - 2010

  Demonstrasjon 27. september

  Demonstrasjon 27. september

  MARKERING AV ÅRS-DAGEN FOR INTIFADAEN3 år med intifada: Fred i Palestina? Avslutt okkupasjonen! Stopp Israels krigsforbrytelser! La flyktningene vende tilbake! Tilslutning kan gjøres på fup@palestina.no , bidrag til konto:9001. ...

 • 05

  01 - 2010

  Trosfrihet er en grunnverdi i islam

  Trosfrihet er en grunnverdi i islam

  En forkortet versjon av denne artikkelen ble publisert i Vårt Land onsdag 29.01. ...

 • 05

  01 - 2010

  Toleranse og menneskelighet i islam

  Toleranse og menneskelighet i islam

  Da islam hersket i den muslimske verden, blomstret livet med alle sine gode sider. Ikke minst toleransen overfor andre religiøse grupper. ...

 • 05

  01 - 2010

  Ja, jeg er stolt av min hijab!

  Ja, jeg er stolt av min hijab!

  Jeg er en helt vanlig norsk jente, som for noen år siden konverterte til islam. Jeg gikk ikke med hijab til å begynne med, men jeg tok det ”store steget” for litt over ett år siden etter lang tid med håp og ønske om å bli sterk nok! Mitt valg var da allmennkjent blant alle mine venner, nors ...

 • 05

  01 - 2010

  Muslimer og julefeiring

  Muslimer og julefeiring

  Jul og julefeiring er ingen islamsk kikk. I utgangspunktet er jul og julefeiringen kristelige tradisjoner, selv om mange hevder at en slik feiring fant sted lenge før Jesus og at juletre er blitt brukt før kristendommen. ...

 • 05

  01 - 2010

  Rettferdighet i islam

  Rettferdighet i islam

  Rettferdighet (på arabisk ’adl) er en kjerneverdi i islam. "Den rettferdige" er et av Guds 99 vakreste navn. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hvem snakker om vi og de andre?

  Hvem snakker om vi og de andre?

  (Innlegget ble publisert i Aftenposten den 18.11. ...

 • 05

  01 - 2010

  I glasshus, bør en ikke kaste stein på andre

  I glasshus, bør en ikke kaste stein på andre

  (Innlegget ble publisert i Aftenposten i november 2002) Et godt debattinnlegg forutsetter en viss grad av objektivitet og saklige argumenter, noe Kheir Sajers innlegg i Aftenposten 24.10. ...

 • 05

  01 - 2010

  Er islam et hinder for et flerkulturelt samfunn?

  Er islam et hinder for et flerkulturelt samfunn?

  Walid Al-kubaisi starter sitt innlegg i Aftenposten den 04.10. ...

 • 05

  01 - 2010

  Integreringsdebatten skader integreringen

  Integreringsdebatten skader integreringen

  Integreringsdebatten i Norge er, så langt, preget av overfladiske begreper som ikke er blitt definert og av stemmer som ikke representerer de gruppene integreringen angår. For mange muslimer har derfor debatten til dels virket mot sin hensikt. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hvordan ser islam på døden og den døde?

  Hvordan ser islam på døden og den døde?

  Intet menneske dør uten at Allah så vil ved den fastsatte tiden. Den som ønsker jordelivets belønning, blir gitt av den, og den som ønsker belønning i det hinsidige, blir gitt av den. ...

 • 05

  01 - 2010

  Er islam kvinnefiendtlig religion?

  Er islam kvinnefiendtlig religion?

  Kvinner og menn er forskjellige både fysisk, pyskisk og emosjonelt. Islam tar vare på disse forskjellene bl. ...

 • 05

  01 - 2010

  Koranen eller Norges Lover?

  Koranen eller Norges Lover?

  Vil du følge Koranen eller den norske loven, er et spørsmål som ofte blir stilt til muslimer. Motivet bak spørsmålet varierer fra å være helt uskyldig motivasjon til det ekstreme motsatte. ...

 • 05

  01 - 2010

  Tvangsekteskap og gjensidig respekt

  Tvangsekteskap og gjensidig respekt

  ”Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere ektefeller av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt kjærlighet og medlidenhet mellom dere. ...

 • 05

  01 - 2010

  Terrorisme - et ullent begrep

  Terrorisme - et ullent begrep

  Ordet terrorisme høres hundrevis av ganger hver eneste dag på TV kanaler verden over. Aviser har daglig et eller annet om terrorisme også på første side. ...

 • 05

  01 - 2010

  Hva sier islam om demokrati?

  Hva sier islam om demokrati?

  Før man svarer på dette spørsmålet må man først definere ordet demokrati og bestemme seg til hvilke egenskaper en stat må ha for å være demokratisk. Hva er demokrati? Ordet demokrati er definert i Aschehoug og Gyldendals Store Norske Ordbok slik: "styreform hvor ved folkeflertallet gjenno ...

 • 05

  01 - 2010

  Fører islam til religionskrig?

  Fører islam til religionskrig?

  Denne artikkelen er tatt fra Internettside www.idag. ...

 • 05

  01 - 2010

  La det handle om terrorisme ikke om religion

  La det handle om terrorisme ikke om religion

  Angrepet på World Trade Center i New York den 11.september er en forferdelig barbarisk terroraksjon. ...

 • 05

  01 - 2010

  Er islam kvinneundertrykkende?

  Er islam kvinneundertrykkende?

  Er det virkelig at islam ikke aksepterer kvinner som vitner i rettssaker? Eller i hvert fall telles deres vitneutsagn for bare en halvdel av hva en mannlig vitneutsagn telles? Er det riktig at kvinner arver bare en halvpart av det en mann arver? Er det riktig at kvinner ikke har rett til å skille seg mens ...

 • 05

  01 - 2010

  Kvinners stilling i islam

  Kvinners stilling i islam

  I denne artikkelen skal vi se nærmere på kvinners stilling i islam og hvilke rettigheter og plikter islam gir til kvinner. Vi skal gå ut fra islams kilder og se bort fra det som skjer i enkelte muslimske miljøer. ...

 • 05

  01 - 2010

  Kvinnelig omskjæring: tradisjon eller religion?

  Kvinnelig omskjæring: tradisjon eller religion?

  Anne Sofie Roald, Dosent i Religionshistorie, Lunds Universitet skriver om kvinnelig omskjæring: Kvinnelig omskjæring har ofte blitt sett på i termer av islamsk sedvane eller en skikk som foreskrives av islam. Den siste tidens hendelser har satt relasjonen mellom islam og kvinnelig omskjæring enn ...

 • 05

  01 - 2010

  Bønnerop adhan er tillatt hvor som helst

  Bønnerop adhan er tillatt hvor som helst

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har talt: Nå kan alle som vil kalle til bønn, gjøre det nesten hvor som helst, når som helst og så høyt man vil. Dette vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er endelig og kan ikke påklages. ...