Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  97. Alqadr (Skjebnenatten ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Vi har sendt den ned i skjebnenatten.
Hvordan kan du vel vite hva skjebnenatten er?
Skjebnenatten er mer verdt enn tusen måneder!
I den stiger englene og Ånden ned, på sin Herres bud, med verv av alle slag.
Den er fred til morgenrøden stiger frem.