Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-40
← Forrige side 75. Alqiyamah (Oppstandelsen ) : 31-40
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ikke trodde han, og ikke bad han,
men han fornektet og snudde seg bort,
og gikk så hjem til sine med stolte steg.
Ve deg, ve!
Ja, ve deg, ve!
Tror mennesket at det overlates til seg selv?
Var det ikke en dråpe utstøtt sæd?
Så ble det det minste foster. Og Han skapte og formet,
og laget det til to sorter, mann og kvinne.
Skulle ikke Han være i stand til å gi de døde liv?