Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-55
← Forrige side 54. Alqamar (Månen ) : 31-55
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Vi sendte over dem et eneste skrik, og de ble som tørt gjerdemateriale!
Nå har Vi gjort Koranen lett tilgjengelig til formaning! Men finnes det noen som lar seg formane?
Lots folk forkastet advarslene.
Vi sendte over dem en skur av småstein, unntatt Lots familie. Vi reddet dem ved daggry.
Som en nåde fra Oss. Slik belønner Vi den takknemlige.
Han hadde jo advart dem mot at Vi skulle slå til, men de tvilte på advarslene.
De hadde bedt ham overlevere sine gjester, så Vi slo dem med blindhet: «Smak nå Min straff og Min advarsel!»
Om morgenen kom over dem den bestemte straff,
«Smak Min straff og Min advarsel!»
Nå har Vi gjort Koranen lett tilgjengelig til formaning! Men finnes det noen som lar seg formane?
Advarslene kom også til Faraos folk.
De forkastet Våre tegn, alle sammen. Så tok Vi dem fatt med et mektig, effektivt grep.
Er de vantro blant dere mer enn disse? Eller har dere fribrev i skriftene?
Eller hevder de: «Vi er folk som finner hjelp?»
Skaren skal bli slått, og de vil vende ryggen til flukt.
Nei, timen er fastsatt tid for dem, og timen er hard og bitter.
Sannelig, synderne befinner seg i villfarelse og galskap.
Den dag når de slepes hodekulls inn i Ilden: «Smak nå berøringen med Ilden!»
Vi har visselig skapt alt med beregning.
Vårt bud er bare ett eneste ord, som et blink med øyet.
Vi har utslettet deres likemenn, men finnes det noen som lar seg formane?
Alt de har gjort finnes i bøkene,
alt stort og smått er notert.
De gudfryktige skal være i paradisets haver, blant bekker,
på en sikker plass hos en effektiv konge.