Tirsdag, 26.10.2021 - 19. Rabi' Awwal 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-49
← Forrige side 52. Attour (Fjellet ) : 31-49
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Si: «Bare vent! Jeg venter sammen med dere.»
Kan det være deres drømmer som inngir dem slikt? Eller er de oppsetsige mennesker?
Eller de sier: «Det er bare noe han sier frem.»
Nei, de tror ikke! La dem bringe en tilsvarende forkynnelse, om de snakker sant.
Er de skapt av intet? Eller er de skaperne?
Har de skapt himlene og jorden? Nei, de er ikke overbeviste.
Eller har de hånd om Herrens skatter? Er det de som bestemmer?
Eller har de en stige, hvorfra de kan lytte ved himmelens port? Så la den som lytter komme med et klart bevis!
Eller er det slik at Han har døtre, og dere sønner?
Har du bedt dem om lønn, så de er trykket av gjeld?
Eller har de adgang til det skjulte, så de skriver ned?
Søker de en list? De vantro, de blir overlistet!
Har de en annen gud enn Gud? Ære være Ham! Han er fjernt fra det de setter ved Hans side!
Om de så stykker av himmelen falle ned, ville de si: «Det er haugskyer!»
Så la dem være, til de møter deres dag når de blir som slått av lynet,
den dag når deres list ikke hjelper dem, og de ikke finner hjelp.
De urettferdige har i vente en straff utover dette, men de fleste av dem vet ingenting.
Avvent tålmodig Herrens avgjørelse, for du er for Våre øyne, og lovpris Herren når du står opp
og ved nattetid, og når stjernene trekker seg tilbake.