Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-60
← Forrige side 51. Ath-thariyat (De som skrider frem ) : 31-60
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Abraham sa: «Hva er så deres ærende, dere utsendinger?»
De svarte: «Vi er sendt til et syndig folk,
for å sende over dem steiner av leire,
merket av Herren for de lettsindige.
Vi har ført ut de troende som var der,
men vi fant bare ett hus der med Gud hengivne.»
Og vi etterlot et tegn deri for dem som frykter en smertelig straff.
Likeledes i Moses, da Vi sendte ham til Farao, med klar autorisasjon.
Men han vendte seg bort, sikker på sin makt, og sa: «En trollmann, eller en besatt!»
Så tok Vi ham fatt, ham og hans hær, og kastet dem i havet, for han var klanderverdig.
Likeledes i Ad, da Vi sendte over dem den fortærende vind,
som intet etterlot av det den møtte, men gjorde det til støv.
Likeledes i Thamod, da det ble sagt til dem: «Nyt livet inntil videre!»
Men de satte seg ut over Herrens bud, og så tok tordenskrallet dem, med åpne øyne,
og de kunne ikke stå imot eller finne hjelp.
Og Noas folk tidligere. De var folk som levde i synd.
Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort!
Og jorden, den har Vi bredt ut. Hvilken utmerket tilrettelegger!
Alt har Vi skapt parvis, så dere må komme til ettertanke.
Så fly hen til Gud! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham!
Sett ingen annen gud ved Guds side! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham.
Så har heller intet sendebud kommet til folk som levde før dem, uten at de sa: «Trollmann, eller besatt!»
Har de latt det gå i arv til hverandre? De er oppsetsige mennesker.
Så vend deg bort fra dem, og du vil ikke bli bebreidet,
Og forman, for påminnelsen gagner de troende.
Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.
Jeg ønsker ikke underhold fra dem. Jeg ønsker ikke at de skal bespise Meg.
Gud er Forsørgeren som har makt og er fast.
De urettferdige får samme lodd som deres likesinnede fikk. De trenger ikke skynde på Meg.
Så ve over de vantro, for deres dag som de er stilt i utsikt!