Fredag, 30.09.2022 - 04. Rabi' Awwal 1444 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-89
← Forrige side 43. Azzukhruf (Forgyllingen ) : 61-89
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Han utgjør kunnskap om timen, så vær ikke i tvil om den, og følg meg! Dette er rett vei!
La ikke Satan hindre dere. Han er en klar fiende for dere!
Da Jesus kom med klar beskjed, sa han: «Jeg er kommet til dere med visdommen, og for å gjøre klart for dere noe av det dere strides om. Så frykt Gud, og adlyd meg!
Gud er min Herre og deres Herre, så tjen Ham! Dette er rett vei!»
Men grupper blant dem kom i strid. Ve over dem som gjør urett, for en smertelig dags straff!
Kan de se frem til annet enn at timen kommer over dem, plutselig, uten at de aner noe?
Venner blir på denne dag fiender, unntatt de gudfryktige.
«Mine tjenere, frykt skal ikke hvile over dere denne dag, ei heller sorg,
dere som trodde på Vårt ord, og gav dere Gud i vold!
Gå inn i paradisets haver, dere og deres hustruer, og fryd dere!»
Det sendes rundt blant dem fat og drikkebegre av gull, med alt deres hjerter begjærer, og som fryder øyet. «Der skal dere være og bli!
Dette er paradisets have, som dere har fått i arv for deres gjerninger.
Der har dere rikelig med frukt til å spise av.»
Men synderne skal være og bli i helvetes straff,
som ikke mildnes for dem i deres fortvilelse der.
Vi har ikke gjort dem urett, men det var de som gjorde urett.
De vil rope: «Engel Malik, måtte Herren gjøre det av med oss,» og han svarer: «Dere må bli der.»
Vi kom jo til dere med sannheten, men de fleste av dere mislikte sannheten.
Eller har de funnet på noe? Vi kan også finne på noe!
Eller regner de med at Vi ikke hører deres hemmelighet, og deres overlegninger? Jo, Våre utsendinger er til stede hos dem, og skriver opp.
Si: «Om den Barmhjertige hadde en sønn, ville jeg være den første til å tjene ham!
Ære være Herren over himlene og jorden, Herren over tronen, langt borte fra det de beskriver.»
Så la dem prate og drive sitt spill, til de møter den dag som er stilt dem i utsikt.
Han er det, som er Gud i himmelen og Gud på jorden, Han er den Vise, den Allvitende.
Full av velsignelse er Han, som har herredømmet over himlene og jorden, og alt som mellom dem er. Hos Ham er kunnskapen om timen. Til Ham skal dere føres tilbake.
Det de påkaller utenom Ham, formår ikke å legge inn godt ord, bare slike som bevitner sannheten, og vet beskjed.
Om du spør dem: «Hvem skapte dere?» Så svarer de: «Gud.» Hvordan kan de da bli så forvridde?
Hans utsagn lyder: «Herre, dette er visselig vantro folk.»
Så tilgi dem, og si: «Fred!» De vil få å vite!