Fredag, 30.09.2022 - 04. Rabi' Awwal 1444 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-60   61-89  
← Forrige side 43. Azzukhruf (Forgyllingen ) : 31-60 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
De sier også: «Hvorfor ble ikke denne Koran åpenbart for en mann av betydning fra en av de to byer?»
Er det de som fordeler Herrens nåde? Det er Vi som har fordelt blant dem deres levemåte i jordelivet, og hevet noen over andre i rang, så noen kan sette andre i tjeneste. Men Herrens nåde er bedre enn det de samler sammen.
Hadde det ikke vært for at menneskene ville bli et eneste vantro folk, ville Vi gitt dem som fornekter den Barmhjertige, sølvtak på deres hus, og trapper til å stige opp,
og dører til deres hus, og divaner hvor de kan lene seg tilbake,
og forgylling. Alt dette er bare jordelivets gleder. Men det hinsidige liv hos Herren er for de gudfryktige.
Den som er blind for den Barmhjertiges formaning, ham tildeler vi en satan til følgesvenn.
De stenger dem ute fra veien, men de tror at de er ledet rett.
Til han kommer til Oss, og sier til sin følgesvenn: «Å, hadde det bare vært så langt mellom deg og meg som mellom øst og vest!» For en sørgelig følgesvenn!
Det vil ikke hjelpe dere noe denne dag, hvis dere har gjort ondt, at dere er flere om straffen.
Kan du få døve til å høre, eller rettlede blinde og dem som er klart på villstrå?
Om Vi tar deg bort, så vil Vi ramme dem med gjengjeldelse.
Eller Vi kan la deg se noe av det Vi har stilt dem i utsikt. Vi har makt over dem!
Hold fast ved det som er åpenbart for deg! Du er visselig på rett vei.
Det er en påminnelse til deg om ditt folk. Og dere vil bli trukket til regnskap.
Spør de av Våre sendebud som Vi sendte før din tid: «Har Vi gitt dem andre guder enn den Barmhjertige å tjene?»
Vi sendte Moses med Våre tegn til Farao og hans råd, og han sa: «Jeg er et sendebud fra all verdens Herre.»
Men da han kom med Våre tegn, så lo de av dem.
Og ikke et tegn viste Vi dem uten at det var større enn det foregående. Og Vi tok dem fatt med straffen, så de måtte vende om.
Men de sa: «Du trollmann, be til din Herre for oss ved den avtale Han har gjort med deg! Vi er på rett vei.»
Men da Vi tok bort fra dem straffen, brøt de sitt ord.
Og Farao lot utrope til sitt folk: «Er ikke herredømmet over Egypten mitt, og disse elver, som flyter foran meg? Ser dere da ikke?
Er ikke jeg bedre enn denne mann, en foraktelig mann, som nesten ikke kan uttrykke seg klart?
Hvorfor er det ikke gitt ham armbånd av gull, og hvorfor er ikke englene kommet sammen med ham?»
Slik forledet han sitt folk, og de adlød ham. De var sannelig ugudelige mennesker.
Så da de hadde vakt Vår bedrøvelse og indignasjon, lot Vi gjengjeldelsen ramme dem, og Vi druknet dem alle.
Vi gjorde dem til en forgangen slekt, og et eksempel for de senere.
Når Marias sønn blir nevnt som et eksempel, så skriker ditt folk opp,
og sier: «Er ikke våre guder like gode som han?» De nevner ham for deg bare for å krangle. Nei, de er trettekjære mennesker!
Han er bare en tjener som Vi har vist nåde, og Vi gjorde ham til et eksempel for Israels barn.
Om Vi ville, kunne Vi la engler fremstå blant dere, og overta jorden.