Fredag, 30.09.2022 - 04. Rabi' Awwal 1444 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-88
← Forrige side 38. Sad (Sad ) : 61-88
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Og de fortsetter: «Herre, gi dem som har stelt i stand dette for oss, dobbelt straff i Ilden!»
Og videre: «Hvordan kan det ha seg at vi ikke ser menn her,
som vi regnet blant de onde. Drev vi spott med dem med urette? Eller har vi sett forbi dem?»
Dette er visselig sant, helvetesfolket krangler innbyrdes.
Si: «Jeg er bare en advarer. Det er ingen gud utenom Gud, den Ene, den Uovervinnelige,
Herren over himlene og jorden, og det som mellom dem er, den Mektige, den Ettergivende.»
Si: «Det er stor meddelelse
som dere vender dere bort fra!
Jeg har ingen kunnskap om det himmelske råd, da de diskuterte.
Kun dette er meg åpenbart, jeg er bare en klar advarer.»
En gang sa Herren til englene: «Jeg vil skape mennesket av leire.
Når Jeg har formet ham og innblåst Min ånd i ham, så skal dere falle ham til fote.»
Og englene falt ned alle sammen,
unntatt Iblis. Han var hovmodig, og hørte til de vantro.
Han sa: «Nå Iblis, hva hindret deg i å falle ned for det Jeg har skapt med mine hender? Er du hovmodig, eller er du blitt stor på det?»
Han svarte: «Jeg er bedre enn ham! Du skapte meg av ild, og ham skapte Du av leire.»
Han sa: «Ut med deg herfra! Du er forkastet!
Min forbannelse skal hvile over deg til dommens dag.»
Han svarte: «Se det an med meg til den dag de gjenoppvekkes.»
Han sa: «Du er av dem det vil bli sett an med
til en bestemt tids dag.»
Han svarte: «Ved Din allmakt! Jeg skal føre dem vill alle sammen,
unntatt Dine oppriktige tjenere blant dem.»
Han sa: «Dette står fast, det Jeg sier står fast.
Jeg vil fylle helvete med deg og alle dem som følger deg.»
Si: «Jeg ber dere ikke om noen lønn for dette, og jeg er ikke av dem som gir seg av med geskjeftighet.»
Dette er en formaning for all verden.
Dere vil nok lære nyheten om den å kjenne etter noen tid!