Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-83
← Forrige side 36. Yasin (Ya Sin ) : 61-83
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
og at dere skulle tjene Meg? Det er rett vei.
Han har ført en stor mengde av dere vill.
Tenkte dere da ikke? Dette er helvete, som dere ble stilt i utsikt.
Ta i dag den stekende ild fordi dere var vantro!»
På denne dag vil Vi sette dem segl på munnen. Men deres hender vil tale til Oss, og deres føtter avlegger vitnesbyrd om det de har pådratt seg.
Om Vi ville, kunne Vi utviske deres øyne. Da ville de nok løpe om kapp med veien, men hvordan skulle de se?
Om Vi ville, kunne Vi omskape dem på stedet, så de ikke kunne gå verken frem eller tilbake.
Den Vi gir et langt liv, lar Vi reduseres kroppslig (snur Vi om i skapningen). Forstår de da ikke?
Vi har ikke lært ham dikterkunsten, det passer seg ikke for ham. Dette er bare en formaning, og en klar Koran,
så han kan advare de levende, så at ordet kan iverksettes overfor de vantro.
Har de da ikke sett at Vi har skapt kveg for dem ved Våre henders verk, som er deres eiendom?
Og Vi har temmet det for dem, noen av dem kan de ride på, andre kan de spise.
Også annen nytte har de av dem, og de gir drikke. Vil de da ikke vise takknemlighet?
Men de har lagt seg til guder utenom Gud, for at de kanskje måtte bli hjulpet.
Men de kan ikke yte dem hjelp, skjønt de for dem er en tilstedeværende hærskare.
La ikke deres tale bedrøve deg! Vi kjenner til det de holder hemmelig, og det de bærer åpent frem.
Har da ikke mennesket bemerket at Vi har skapt ham av en sæddråpe? Men så, så blir han stridbar og kranglete, klart og åpent.
Og han tar et eksempel for Oss, og har glemt sin skapelse. Han sier: «Hvem skal gi liv til morkne ben?»
Si: «Han skal gi dem liv, som frembrakte dem første gang! Han kjenner til all skapning.
Han som gir dere varme av grønne trær, og se, dere kan tenne opp med dem.
Evner ikke Han, som skapte himlene og jorden, å skape deres like? Jo, sannelig, Han er Skaperen, den Allvitende.
Hans bud, når Han ønsker noe, er at Han sier til det: ’Bli!’ – og det blir.
Ære være Ham, i hvis hånd herredømmet over alle ting beror, til Hvem dere blir brakt tilbake!»