Fredag, 30.09.2022 - 04. Rabi' Awwal 1444 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-69
← Forrige side 29. Al'ankabout (Edderkoppen ) : 61-69
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Hvis du spør dem: «Hvem har skapt himlene og jorden, og satt sol og måne i tjeneste?» Da vil de nok si: «Gud.» Men hvordan kan de da være så forvridde?
Gud gir rikelig eller tilmålt underhold til dem Han vil av Sine tjenere. Gud vet om alle ting.
Om du spør dem: «Hvem sender regn fra oven, og dermed gir jorden liv etter dvalen?» Da vil de nok si: «Gud.» Si: «Lovet være Gud!» Men de fleste fatter ikke.
Dette jordelivet er tidsfordriv og lek, men det hinsidige hjem er livet! Om de bare visste!
Når folk går om bord i skip, ber de til Gud i religiøs oppriktighet. Men når Han har reddet dem til land, setter de andre ved Hans side,
i utakk for hva Vi har gitt dem, og for å leve glade dager. Men de vil få å vite!
Ser de da ikke at Vi har gitt dem en fredlyst helligdom, mens folk rykkes bort omkring dem? Skulle de da tro på tomhet, og fornekte Guds godhet!
Hvem gjør større urett enn den som dikter opp løgn mot Gud, eller fornekter sannheten når den er kommet til ham? Er det ikke i helvete herberge for de vantro?
Men de som strever for Vår sak, dem vil Vi lede på Våre veier! Gud er med dem som gjør det gode.