Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-90   91-93  
← Forrige side 27. Annaml (Maurene ) : 61-90 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Han som har skapt det faste land og latt det gjennomstrømme av elver, satt fjellmassiver på det, og plassert et skille mellom de to hav. Er det vel en gud sammen med Gud? Nei, men folk flest vet det ikke.
Han som bønnhører den nødstedte når han kaller på Ham, tar bort det onde, og lar dere ta over jorden. Er det vel en gud sammen med Gud? Lite tenker de etter.
Han som viser dere vei i mørke på land og hav, som sender vindene som budbringere for sin barmhjertighet. Er det vel en gud sammen med Gud? Høyt hevet er Han over det de setter ved Hans side.
Han som frembringer skapningen, og gjør det på nytt, gir dere underhold fra himmel og jord. Er det vel en gud sammen med Gud? Si: «Kom med deres bevis, om dere snakker sant!»
Si: «Ingen i himlene eller på jord kjenner det skjulte, unntatt Gud.» De aner ikke når de skal gjenoppvekkes.
Nei, deres kunnskap svikter når det gjelder det hinsidige, de er i tvil om det, nei, de er blinde overfor det!
De vantro sier: «Skal vi og våre fedre gjenoppvekkes når vi er blitt støv?
Både vi og våre fedre er blitt lovet dette tidligere. Dette er bare gamle fabler!»
Si: «Reis omkring på jorden og se hva enden ble for synderne!»
Vær ikke bedrøvet over dem og føl deg ikke trykket over deres renker!
De sier: «Når kommer så det som er stilt i utsikt, om dere snakker sant?»
Si: «Kanskje er noe av det dere ønsker påskyndet like i hælene på dere.»
Sannelig, Herren er full av godhet mot menneskene. Men folk flest takker ikke.
Herren vet hva deres hjerter skjuler, og hva de bærer åpent frem.
Det er intet skjult i himlene og på jord, som ikke finnes i en klar Bok.
Denne Koran forteller Israels barn det meste av det de er uenige om.
Den er ledelse og nåde til de troende.
Herren vil treffe avgjørelse mellom dem ved sin dom. Han er den Mektige, den Allvitende.
Så forlat deg på Gud, du står på den klare sannhet!
Du kan visselig ikke få døde til å høre, og du kan heller ikke få døve til å høre kallet, når de vender ryggen til og går.
Du kan heller ikke lede blinde ut av deres villfarelse. Du får ingen til å høre, unntatt de som tror på Vårt ord, og gir seg hen til Gud.
Når ordet inntreffer overfor dem, vil Vi la stå frem av jorden et dyr som vil tale til dem, at menneskene ikke hadde tiltro til Vårt ord.
Den dag vil Vi samle fra alle folk en flokk av dem som forkastet Vårt ord, på rekke og rad.
Når de er kommet, vil Han si: «Holdt dere Mitt ord for løgn, uten at dere visste hva det dreiet seg om? Hva er det dere har gjort?»
Og ordet inntreffer overfor dem for den urett de har begått, og de har ingenting å si.
De har vel sett at Vi har gjort natten til hvile for dem, og dagen til å gi lys? Heri er visselig et jærtegn for folk som tror.
Den dag det støtes i basunen, vil alle som er i himlene og på jord bli slått av skrekk, unntatt den som Gud bestemmer. Alle trer frem for Ham i underkastelse.
Du vil se fjellene, som du trodde var faste og urørlige, flyte bort som skyer, Guds verk, Han fullbyrder alt. Han er vel underrettet om det dere gjør.
Den som kommer med en god gjerning, har noe som er bedre i vente, og de er trygge for denne dags skrekk.
Men den som kommer med en ond gjerning, går hodekulls i Ilden. «Belønnes dere for annet enn det dere har gjort?»