Søndag, 25.07.2021 - 15. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-77
← Forrige side 25. Alfurqan (Kriteriet ) : 61-77
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Velsignelsesrik er Han som satte stjernebildene på himmelen, og har satt en lyskilde blant dem, og den lysende månen.
Han er det som har satt natt og dag til å følge hverandre, for den som ønsker å komme til ettertanke eller vise takknemlighet.
Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!»
Som tilbringer natten idet de faller ned eller står for Herrens åsyn.
Som sier: «Herre, avvend helvetes straff fra oss! Straffen der er forferdelig,
et sørgelig sted å være og bo.»
Som verken sløser eller er gjerrige når de gir, men holder fast ved en mellomting.
Som ikke påkaller en gud ved Guds side, ikke dreper det liv Gud har erklært ukrenkelig, unntatt når det er berettiget, og ikke driver hor. Den som gjør det, får syndens lønn.
Fordoblet blir straffen for ham på oppstandelsens dag, og han skal være og bli i den i fornedrelse.
Unntatt den som omvender seg og tror og lever rettskaffent. For dem kan Gud bytte ut deres onde gjerninger med gode. Gud er tilgivende, nåderik.
Og den som omvender seg og lever rettskaffent, han vender seg til Gud i sann anger.
Og de som ikke bærer falskt vitnemål, og som når de går forbi tomt prat, fortsetter med verdighet.
Som når de påminnes om Herrens ord, ikke tar imot det som stumme og blinde.
Som sier: «Herre, gi oss i våre hustruer og barn en fryd for øyet, og gjør oss til et eksempel for de gudfryktige.»
Disse vil bli lønnet med høye saler for deres standhaftighet, og der mottas de med hilsen og «Fred!».
Der skal de være og bli. Et herlig sted å være og bo!
Si: «Herren bryr seg ikke om dere, var det ikke for deres bønn. For dere har fornektet, og det vil klebe ved.»