Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-60   61-77  
← Forrige side 25. Alfurqan (Kriteriet ) : 31-60 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Således har Vi gitt hver profet en fiende blant synderne. Men Herren strekker til som veileder og hjelper.
Den vantro sier: «Hvorfor er ikke Koranen åpenbart for ham, alt på en gang?» Men det ble gjort som det ble gjort, for at Vi derved kunne styrke ditt hjerte, og Vi har meddelt den med omhu.
Og de forelegger deg intet problem uten at Vi gir deg sannheten og det beste til forklaring.
De som blir samlet hodekulls til helvete, de er verst stilt, og mest på villspor fra veien.
Vi gav Moses skriften, og satte hans bror Aron som medhjelper.
Og Vi sa: «Gå til det folk som forkaster Vårt ord.» Så ødela Vi dem fullstendig.
Og Noas folk, da de forkastet Våre sendebud, så druknet Vi dem, og gjorde dem til et tegn for menneskene. For de urettferdige har Vi gjort i stand en smertelig straff.
Og Ad og Thamod og brønnfolket og mange slektledd derimellom.
Alle gav Vi advarende eksempler. Alle har Vi tilintetgjort, helt og holdent.
Folk har sikkert kommet forbi byen hvor det regnet ned et uhellsvangert regn. Har de ikke sett den? Nei, de håper ikke på oppstandelse.
Og når de ser deg, tar de deg bare som en spøk: «Er det denne som Gud har sendt som sendebud?
Han var nær ved å føre oss bort fra våre guder. Hadde vi bare ikke stått fast ved dem.» Men de vil få vite, når de ser straffen, hvem som er lengst borte fra veien.
Hva mener du om ham som har tatt seg en gud slik han lyster? Skal vel du være ombudsmann for ham?
Eller mener du at de fleste av dem hører og forstår? De er som fe, nei, de er enda mer på vidvanke.
Du ser vel hvordan Herren strekker skyggen? Om Han hadde villet, kunne Han gjort den urørlig. Men Vi satte solen til å dirigere skyggen.
Så trekker Vi den til oss, lett og gradvis.
Han er det, som har gjort natten til et dekke for dere, og søvnen til hvile, og dagen til å stå opp og virke.
Han er det, som sender vindene som budbærere foran Sin godhet. Og Vi sender ned fra oven det reneste vann,
for å gi liv til en jord i dvale, og leske med det, kveg og mennesker, som Vi har skapt i hopetall.
Vi har spredt det ut mellom dem, så de måtte komme til ettertanke, men folk flest avviser alt unntatt vantro.
Om Vi hadde villet, kunne Vi sendt en advarer til hver by.
Så hør ikke etter de vantro, men før en drabelig kamp mot dem ved hjelp av Koranen.
Han er det, som lar de to hav med vann strømme, det ene drikkbart og søtt, det andre salt og udrikkelig, og mellom dem har han satt en grense som står.
Og Han er det som har skapt mennesket av vann, og gitt ham slektskap ved blod og ekteskap. Herren er mektig.
Men de tilber istedenfor Gud slikt som verken kan skade eller gagne dem. Den vantro stiller alltid opp i striden mot Herren.
Vi har bare sendt deg som gledesbudbringer og advarer.
Si: «Jeg ber dere ikke om lønn for dette, annet enn at den som vil, må ta veien hen til Herren.»
Forlat deg på den Levende som aldri dør, og lov og pris Ham. Han er tilstrekkelig kjent med Sine tjeneres synd.
Han som skapte himlene og jorden, og alt som mellom dem er, på seks dager. Så tok Han plass på tronen. Den Barmhjertige! Spør den som underrettet om Ham!
Når man sier til dem: «Fall ned for den Barmhjertige,» så sier de: «Hva er den Barmhjertige? Skulle vi falle ned for det du beordrer oss til?» Og det øker deres motvilje.