Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60     61-90   91-98
← Forrige side 19. Mariyam (Maria ) : 91-98
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
fordi de kan tilskrive den Barmhjertige barn.
Det er ikke den Barmhjertiges vis å legge seg til barn!
Det er ingen i himlene og på jord som ikke vil tre frem for den Barmhjertige som tjener.
Han har talt dem opp, og talt dem grundig.
Alle trer frem for Ham på oppstandelsens dag alene.
De som tror og lever rettskaffent, dem vil den Barmhjertige møte med kjærlighet.
Nå har Vi gjort Koranen lettfattelig ved ditt eget språk, slik at du med den kan gi gudfryktige det gode budskap, og advare sta og stridbare folk.
Hvor mange slektledd har Vi ikke utslettet før dem? Kan de spore en eneste av dem, eller høre den minste lyd fra dem?