Lørdag, 23.10.2021 - 16. Rabi' Awwal 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60     61-90   91-99
← Forrige side 15. Alhijr (al-Hidjer ) : 91-99
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Koranen til et lappverk!
Ved din Herre! Vi skal trekke dem til regnskap alle
sammen for det de har gjort!
Forkynn det du er pålagt, og vend deg bort fra avgudsdyrkerne.
For Vi er tilstrekkelig for deg mot dem som driver ap,
som setter en annen gud ved Guds side. De skal få å vite!
Vi vet at ditt bryst føles beklemt over det de sier.
Men utrop din Herres pris! Kast deg ned for Ham!
Tjen Herren til den sikre døden når deg.