Lørdag, 23.10.2021 - 16. Rabi' Awwal 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30     31-60   61-90   91-99  
← Forrige side 15. Alhijr (al-Hidjer ) : 61-90 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Da utsendingene kom til Lots hus, sa han:
«Dere er fremmedfolk?»
Og de svarte: «Nei, vi kommer til deg med det som de alltid tvilte på.
Vi kommer til deg med sannheten, og vi er sannferdige.
Dra av gårde, du og dine, i en nattetime, og følg du etter bak dem. Ingen av dere må snu seg tilbake. Gå dit dere befales.»
Og Vi meddelte ham denne beslutning, så de vil være tilintetgjort før morgenen kommer, til siste mann.
Byens innvånere innfant seg med tegn på glede, og han sa:
«Dette er mine gjester, gjør meg ikke vanære!
Frykt Gud, og bring ikke skam over meg!»
De svarte: «Har vi ikke forbudt deg å ta imot alskens folk?»
Han sa: «Her har dere mine døtre, om dere må gjøre noe galt mot noen.»
Så sant du lever, de var helt blinde i sin rus.
Men skrallet tok dem ved soloppgang.
Vi snudde opp ned på byen, og lot teglstein regne over dem.
Sannelig, i dette er jærtegn for de observante.
Den ligger ved en større vei.
Sannelig, i dette er tegn for de troende.
Folket i skogen var også illgjerningsmenn.
Vi rammet dem med Vår hevn. I begge er klar rettledning.
Folket i al‑Hidsjer kalte sendebudene for løgnere.
Vi brakte dem Vårt ord, men de vendte seg bort fra det.
De hugget seg boliger i fjellene for å være sikre.
Men skrallet tok dem ved morgengry.
Alt de hadde skaffet seg hjalp ikke.
Vi har skapt himlene og jorden og alt som mellom dem er på alvor. Og timen vil inntreffe. Så bær over, med en vakker overbærenhet.
Herren er Skaperen, den Allvitende.
Vi har gitt deg de syv vers i åpningsbønnen som ofte gjentas, og den storslagne Koran.
La ikke ditt blikk strekke seg mot det Vi har gitt enkelte av dem til nytte og glede. Føl deg ikke trist på grunn av dem. Senk din vinge overfor de troende.
Si: «Jeg er en klar advarer.»
Så som Vi har åpenbart om dem som deler opp og gjør