Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  1-30   31-52
← Forrige side 14. Ibrahim (Abraham ) : 31-52
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Si til Mine tjenere som tror at de skal forrette bønnen og gi av det som Vi har gitt dem, i det skjulte eller åpent, før den dag opprinner hvor det ikke finnes kjøpmannskap eller vennskap.
Gud er det, som har skapt himlene og jorden. Han sender regn fra oven, og frembringer derved frukter som dere kan leve av. Han har stilt skipene til deres tjeneste, for å seile på havet på Hans bud. Han har stilt elvene til deres tjeneste,
og solen og månen som går trutt i sine baner, og natten og dagen.
Han har gitt dere alt dere har bedt Ham om. Om dere ville telle Guds velgjerninger, kunne dere ikke regne dem opp! Men sannelig, mennesket er urettferdig og utakknemlig.
En gang sa Abraham: «Herre, gjør denne by til et trygt sted, og hold meg og mine barn borte fra å dyrke avguder.
Herre, de har ført mange mennesker på villspor. Den som følger meg, tilhører meg. Om noen er ulydige mot meg, så er Du tilgivende, nåderik.
Herre, jeg har bosatt noe av mitt avkom i en dal hvor intet gror, ved Ditt hellige hus. Herre, måtte de forrette bønnen, og la menneskenes hjerter føle velvilje mot dem. La dem få frukt å spise, så de må vise takknemlighet.
Herre, Du kjenner til det vi skjuler og det vi bærer åpent frem. Intet er skjult for Gud på jorden eller i himmelen.
Gud være lovet som gav meg tross min alder Ismael og Isak. Sannelig, Herren hører min bønn.
Herre, la meg og mine etterkommere forrette bønnen. Herre, ta imot vår bønn.
Herre, tilgi meg og mine foreldre og de troende på regnskapets dag.»
Regn ikke med at Gud overser det de urettferdige bedriver. Han gir dem bare utsettelse, til den dag de blir stive i blikket,
med halsen strukket og hodet reist, de blunker ikke med øynene, deres hjerter er tomme.
Advar menneskene mot den dag når straffen kommer over dem! De som handlet ondt, vil si: «Herre, gi oss en liten utsettelse, så vi kan høre etter Ditt kall, og følge sendebudene.» Har dere ikke svoret tidligere at det blir ingen slutt for dere?
Dere har bodd på boplassene til dem hvis urett slo tilbake på dem selv, og det ble klart for dere hva Vi gjorde med dem, Vi har laget eksempler for dere,
og de smidde sine renker, men Gud har hånd om deres renker, selv om det var renker som kunne flytte fjell!
Tro ikke at Gud sviker Sitt løfte til Sine sendebud. Gud er mektig og innehar hevnen.
Den dag forvandles jorden til en annen jord, og også himlene, og alle trer frem for Gud den Ene, den Uovervinnelige.
På denne dag vil du se synderne bundet sammen i lenker,
i kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild,
slik at Gud kan belønne enhver etter fortjeneste. Sannelig, Gud er rask i avregningen!
Dette er en meddelelse til menneskeheten, at de må ta advarsel derved, og vite at Han er én Gud, så alle med hjertets forstand må tenke over det!