Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  112. Alikhlas (Enhetsbekjennelsen ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Si: «Han er Gud, Én.
Gud, den Evigvarende.
Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.
Ingen er Hans like.»