Tirsdag, 28.09.2021 - 21. Safar 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  107. Alma'oun (Håndsrekningen ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Du har vel sett ham som fornekter dommen?
Det er han som støter bort den foreldreløse,
og ikke oppfordrer til å gi den fattige mat.
Ve dem som holder bønn,
men som ikke samler seg om den,
som gjør det bare for syns skyld,
som nekter å gi en håndsrekning!