Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  106. Quraysh (Quraysh ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
For Quraysh-stammens samordning,
samordning av vinter- og sommerkaravanen,
så la dem dyrke Herren over dette Hus (Ka’aba),
Han som gir dem mat mot sult, og trygghet mot frykt!