Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  100. Al'adiyat (De galopperende ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved dem som pruster i galopp,
som slår gnister,
som stormer på ved morgengry
og virvler opp støv under dette,
og derved trenger inn i flokkens midte!
Mennesket er sannelig utakknemlig mot Herren,
og han er selv vitne til det!
Han er sterk i sitt begjær etter livets goder.
Vet han da ikke når det som er i gravene, tømmes ut,
og det som bor i hjertene, bringes frem,
på denne dag er Herren vel underrettet om dem?