Søndag, 25.07.2021 - 15. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 99. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 5-1 av 8

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
5
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
for Herren har inspirert den.
5