Søndag, 25.07.2021 - 15. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 93. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 8-1 av 11

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
8
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
Han fant deg trengende, og gjorde deg uavhengig!
8