Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 84. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 22-1 av 25

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
22
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ
Nei, de som er vantro holder sannhet for løgn,
22