Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 84. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 11-1 av 25

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
11
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
han vil rope på tilintetgjørelse,
11