Søndag, 24.10.2021 - 17. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 83. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 9-1 av 36

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
9
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
Det er en fullskreven bok.
9