Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 79. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 4-1 av 46

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
4
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا
og så tar ledelsen
4