Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 78. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 23-1 av 40

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
23
لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا
Der skal de bli gjennom tider,
23