Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 77. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 26-1 av 50

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
26
أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا
for levende og døde?
26