Lørdag, 16.10.2021 - 09. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 77. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 2-1 av 50

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
2
فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا
som stormer frem,
2