Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 75. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 4-1 av 40

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
4
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ
Jo, sannelig, Vi kan til og med forme hans fingertupper!
4