Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 75. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 19-1 av 40

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
19
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
Derpå er det Vår oppgave å utlegge den.
19