Fredag, 30.07.2021 - 20. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 74. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 21-1 av 56

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
21
ثُمَّ نَظَرَ
Derpå så han opp,
21