Fredag, 30.07.2021 - 20. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 74. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 2-1 av 56

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
2
قُمْ فَأَنذِرْ
stå opp og advar!
2